Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

5.11.18
0
Milí obyvatelia Rače, drahí priatelia,

obraciam sa na Vás ako starostka Karlovej Vsi, mestskej časti, ktorá síce nemá s Vami spoločnú hranicu, ale má rovnakú hrdosť na svoju históriu ako Rača. Spájalo nás aj vinohradníctvo, ale o tom sme prišli a ja verím, že Rača neurobí rovnakú chybu. Keďže sme však už viac ako 70 rokov súčasťou Bratislavy, spájajú nás aj mnohé rodinné väzby, kamaráti či kolegovia. To sú ľudia, ktorých názory počúvame a mnohokrát na ne aj dáme.

Týmto listom chcem reagovať na rôzne „zaručené informácie“, ktoré kolujú v predvolebnom období a apelovať na Vás, milé Račanky a Račania, aby ste sa rozhodovali predovšetkým na základe Vašich osobných skúseností či skúseností Vašich známych alebo príbuzných z Karlovej Vsi, ktorí u nás žijú a vedia porovnať stav fungovania našej mestskej časti v minulosti a dnes. Bulvár je nielen zlým radcom, ale prináša veľmi málo pozitívnych informácií a pracuje na komerčnom základe.

Karlovu Ves som prebrala po dlhoročnom vládnutí KDH a neskôr Smeru. Od prvého dňa sa snažíme ako nezávislí od politických strán o zmenu nastavenia úradu aj mestskej časti, kde by bol každý názor vypočutý, veci sa riešili a neodkladali, robilo sa poctivo a bez postranných úmyslov. Preto sme otvorili úrad nebývalej verejnej kontrole a aj moje dvere sú pre občanov stále otvorené. Stretávame sa aj s obyvateľmi, ktorí majú iný názor (a často ho aj nahlas dávajú najavo) a prezentujú ho na sociálnych sieťach. Pozývame ich na osobné stretnutia, lebo osobná diskusia je vždy o mnoho prínosnejšia pre obe strany ako internet, bulvárne noviny či anonymné stránky.

Dlhé roky neriešené problémy ako poškodené schody, chodníky, budovy v zlom stave, nedostatočná starostlivosť o stromy, stavebný úrad v rozklade, nefunkčné právne oddelenie, slabé sociálne či kultúrne aktivity, nulová systematická správa budov či rôzne súdne spory boli najťažšie veci, ktoré nás čakali aj s prednostom Jánom Hrčkom po nástupe do funkcií v decembri 2014. Som veľmi rada, že sa nám podarilo osloviť a presvedčiť na spoluprácu aj Michala Drotována, ktorý u nás pôsobil na pozícií vedúceho odd. dopravy a životného prostredia, kde riešili denne desiatky podnetov a musel zodpovedne vybudovať celé oddelenie. Rozbehli sme systematické opravy ciest, schodov, chodníkov, odborné orezy drevín, zriadili kvalitný podnik VPS, mali odvahu začať riešiť parkovanie a mnoho ďalších vecí. Podarilo sa nám vybudovať odborne aj morálne a odborne cenný tím na stavebnom úrade.

Po odchode Jána Hrčku, ktorý sa okrem iného musel začať intenzívne venovať svojej kandidatúre v Petržalke, som oslovila Michala, či by prijal funkciu prednostu a pokračoval v tom, na čom Ján Hrčka úspešne v Karlovej Vsi pracoval. Kandidátov na takéto funkcie je vždy dosť, ale Michal Drotován bol pre mňa jednoznačne najlepšia voľba. Ak by som sa rozhodovala dnes, rozhodnem sa rovnako. Nebolo to pre neho ľahké obdobie, lebo bral vždy veľmi vážne svoje záväzky voči Rači a rovnako sa blížil do predvolebného roku. Nedostal ani povestných sto dní. Za obdobie jeho prednostovania sa nám podarilo niekoľko skvelých vecí napríklad vybudovať nové oddelenia správy budov a investícii, výrazne zlepšiť právne služby, rozbehli sme dlho očakávané projekty rekonštrukcií škôl a škôlok, bazéna, výstavbu lodenice, opravu budovy kultúrneho centra či pilotný projekt s viacerými mestami Európy ohľadom zlepšenia života pri dopadoch zmien klímy. K tomu nás čakalo a čaká tisíce denných rozhodnutí, ktoré zlepšujú život obyvateľom Karlovej Vsi. Darí sa nám to napriek tomu, že na hlavu obyvateľa má Karlova Ves výrazne nižší rozpočet ako Rača. Áno, je veľa vecí, ktoré by sme ešte potrebovali a chceli doriešiť a dotiahnuť, preto sa aj uchádzam s mojim tímom poslancov o opätovnú dôveru obyvateľov.

Na záver by som chcela uviesť, že držím Michalovi Drotovánovi palce, lebo mu plne dôverujem a verím, že sa mu podarí získať aj dôveru obyvateľov Rače. Pre náš tím to síce bude veľká strata, lebo náš úrad príde o jednu z kľúčových osôb, ale pre komunálnu politiku v Bratislave to bude jedno z víťazstiev.

Verím, že Račania sa rozhodnú so srdcom, ale aj s rozumom.

So srdečným pozdravom

Dana Čahojová
starostka mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

0 komentárov:

Zverejnenie komentára