Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

14.1.20
0
Všetci sme si zvykli, že na začiatku každého kalendárneho roka sa zvyšujú ceny takmer všetkého, čo napokon platí aj pre rok 2020. Podľa prepočtov by sme mali ročne navyše zaplatiť za elektrinu, plyn, teplo a odpad okolo 380 eur, k čomu treba ešte pripočítať vyššiu daň z nehnuteľností, poistenie domácností a samozrejme očakávané vyššie ceny potravín a nápojov. Mohli by sme špekulovať, že vláda počítala v tomto roku so spomínanými vyššími peňažnými výdavkami domácnosti a dôchodcov, a preto v rámci sociálneho štátu prijala celý rad zákonných opatrení na ich vykompenzovanie. Mohli by sme ale tiež špekulovať, že za vyššími výdavkami z verejných rozpočtov ale aj z účtov súkromných firiem je politický marketing získania voličských hlasov vo februárových parlamentných voľbách, o čom sa budeme po nich napokon môcť presvedčiť. Nemôžeme však vylúčiť, že dodávatelia týchto energií vopred vedeli, že vlani sa zvyšovali mzdy v priemere o 7,5 percenta v súkromnom sektore, a to bez zvyšovania produktivity práce a v štátnom a verejnom sektore o niekoľko desiatok percent a preto si viac „dovolili“ v tomto roku zvýšiť ceny svojho predmetu podnikania. Pozrime sa teda na niektoré prilepšenia domácnostiam, ktoré sú hradené z verejných peňazí a prilepšenia, ktoré domácnostiam zaplatia podnikatelia.


Prilepšenia z verejných peňazí

Z verejných peňazí, čo sú dane a odvody nás všetkých, sa v tomto roku budú zvyšovať rodičovské príspevky na 270 alebo 370 eur v závislosti od toho, či matka pred narodenín dieťaťa pracovala. Výrazne sa tiež zvyšuje materská, ktorá môže byť v tomto roku najviac 1 550 eur mesačne. Zachovaný ostáva bonus na dieťa, pomoc ľudom v hmotnej núdzi a tiež sa zvyšujú aj výdavky na sociálne služby. Na podporu udržania pracovného miesta môže prispieť štát zamestnávateľovi. Podľa všetkého sa z verejných peňazí najviac ujde dôchodcom a síce nebudú platiť koncesionárske poplatky za televíziu a tiež rozhlas, najnižšie penzie sa zvyšujú o 50 eur mesačne bez rozdielu, koľko za najmenej 30 rokov prace odviedol do Sociálnej poisťovne, dôchodky od tohto roku sa zvyšujú v závislosti od dôchodcovskej inflácie a síce o 2,9 percenta, najmenej však o 9 eur mesačne. Všetky spomínané prilepšenia platené z verejných rozpočtov však výrazným spôsobom zvýšia ich deficity, a preto budeme právom zvedaví, ako v prípade očakávaného spomalenia našej ekonomiky sa s naplnením príjmovej stránky verejných rozpočtov vysporiada nová vláda. Medzi ostatné prilepšenia týkajúce sa štátneho rozpočtu zahrňujeme vyššie bonusy na dieťa, vyššie výdavky na sociálne služby, iný spôsob výpočtu dôchodku sporiteľom prvého piliera, ak boli zároveň aj v druhom pilieri, a napokon aj zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, čo pre zamestnanca bude znamenať jeho vyšší čistý príjem z hrubej mzdy, a napokon tiež zníženie sadzbe DPH na tlač, časopisy a niektoré potraviny.

Prilepšenia z účtov podnikateľov

Vláda pre tento rok zvýšila minimálnu mzdu na 580 eur, ktorá sa netýka len tých najmenej zarábajúcich, ale aj ostatných zamestnancov zaradených do šiestich stupňov náročnosti pracovnej funkcie. Od výšky minimálnej mzdy sa odvíjajú aj príplatky za prácu v noci a cez víkendy, takže firmám sa zvyšujú náklady dvakrát. Naďalej ostávajú v platnosti vlani zavedené rekreačné poukazy pre firmy s viac ako 50 zamestnancami. Nie všetky firmy si do ceny predmetu podnikania premietli z konkurenčných dôvodov vyššie mzdové náklady, a preto môžu mať existenčné problémy. Ostatní si ich premietli, a preto okrem vyšších cien za energie sme na prelome roka zaplatili výrazne viac za potraviny a nápoje. Medzi prilepšenia z účtov podnikateľov v prospech domácností treba zahrnúť aj nárok na 5 týždňov dovolenky zamestnanca, ktorý ešte nedosiahol vek 33 rokov, a pritom sa stará o výchovu dieťaťa.


Róbert Hölcz
obyvateľ MČ Bratislava-Rača
Ilustračné foto: internet

0 komentárov:

Zverejnenie komentára