Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
V prvom štvrťroku sa začne proces vyhľadávania škôl. Materských, stredných či vysokých. Napriek tomu, že sa u nás degradovalo vzdelávanie, mnohým rodičom záleží na tom, aby našli svojmu dieťaťu dobrú školu.

Na začiatku nášho sprievodcu školami si treba uvedomiť, že to, čo sa z našich detí stane, nezávisí len od školy a nedá sa to zabezpečiť len investíciou do vzdelávania. Veď koľko vzdelaných ľudí je bez práce alebo robia niečo, čo s ich štúdiom nesúvisí. Na uplatnenie človeka vplýva komplex faktorov od rodiny, osobnostných predpokladov po charakter pracovného trhu či zloženie spoločnosti. Isto, premysleným výberom školy zabezpečíme najdôležitejší krok k perspektívam nášho dieťaťa a naznačíme jeho cestu.

Na výber školy si treba definovať realistické kritériá a rozhodne sa netreba sústrediť iba na blízkosť k bydlisku. Takisto sa netreba spoliehať na internetové referencie, ktorých zámer nemusí byť vždy čestný. Najhoršie je vyberať si školu podľa toho, že tam nastúpi aj náš známy. Alebo je jej absolventom známa osobnosť. To nemusí byť zárukou, že aj nám bude taká škola vyhovovať. Najlepšie je kontaktovať sa osobne s ľuďmi, ktorí sú absolventmi  školy a majú istý nadhľad. Do veľkej miery čo-to naznačia prehliadky školy počas dňa otvorených dverí alebo v iné dni. Zúčastniť by sa mali obaja rodičia alebo rodič s niekým blízkym, možno s odborníkom.

Predtým si treba uvedomiť predpoklady školy: Ako napĺňa požiadavky súčasnej spoločnosti? Ako komunikuje s potenciálnymi „klientmi“? Aký má vizuál a materiálno-priestorové vybavenie? Akú má víziu a obsah vzdelávania? Ako spolupracuje so svojím okolím, kto tvorí jej komunitu? Ak sa škola vyberá pre staršie dieťa, je dôležité, aby sa aj ono zapojilo do tohto procesu. Dôležité je spoznať vedenie školy, keďže v slovenskej legislatíve je kľúčové pri profilácii, ale aj pri zlom fungovaní. Veľa prezradí aj pohľad na web školy, na jej dizajn, obsah, aktualizácie a informácie. Ťažším je zistenie, či personál školy berie svoju službu ako povolanie či zamestnanie - to by mohol naznačiť napr. deň otvorených dverí.

Výber školy teda závisí od komplexu kritérií, nie napr. iba od toho, či sa tam učí angličtina, či majú Montessori. Školy sa v súčasnosti tiež riadia marketingom a pre získanie žiakov môžu zavádzať. Zároveň si treba uvedomiť, že neexistuje ideálna škola, ani keby bola alternatívna či súkromná. Je potrebné si vopred stanoviť očakávania, uplatniť kritické myslenie a nespoliehať sa na módne predstavy o najlepšej škole.   0 komentárov:

Zverejnenie komentára