Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

19.1.20
0
KOLEKTÍV ŠKOLY
Pri výbere školy je veľmi dôležitý jej kolektív, jej vedúci pracovníci, teda zamestnanci, ktorým denne zverujeme svoje deti. Od kvality zamestnancov sa odvíja aj to, ako sa dieťa v škole cíti, ako v nej napreduje, aký má postoj k inštitucializovanému vzdelávaniu. Kritérium kolektívu školy sa teda javí rodičom ako najdôležitejšie. Je o to naliehavejšie, keďže zo všetkých strán počúvame, že v školách sú nekvalitní učitelia, keďže sú nedostatočne zaplatení.

Ako laik posúdi kvalitu zamestnancov? Nemožno sa spoľahnúť na internetové referencie, príp. na klebety, nemôžu byť jediným zdrojom. Žiaľ, jeden nespokojný hlas má väčšiu silu ako piati spokojní, môže škole krivdiť. Ani informácie zo školského webu nie sú zárukou, majú sčasti marketingovú funkciu. Deň otvorených dverí (DOD) veľa naznačí, no užitočná je aj náhodná návšteva školy, pri ktorej si treba všímať, ako sa o vizuál školy pracovníci starajú, ako estetizujú priestory pre žiakov, či nekričia po žiakoch, či si ich všímajú aj cez prestávky a pod. Veľmi dôležitá je priama komunikácia a nie iba s vedením školy. Treba si všímať, ako reagujú na vaše otázky, ako vás počúvajú, ako sú otvorení v rozhovore. Odporúčam školu navštíviť s odborníkom (učiteľom). Náhodná návšteva však nemusí byť dovolená. Preto využite pobyt v škole počas DOD na maximum a sledujte rôzne interakcie  pedagógov s deťmi počas celej akcie. Určite sa možno spoliehať aj na prvotný pocit z návštevy školy, na intuíciu. Možno si zistiť stabilitu školského kolektívu, či nedochádza k častej fluktuácii zamestnancov. Neodporúčam riadiť sa rôznymi rebríčkami škôl či výsledkami z testovaní, nie sú obrazom personálu školy, iba čiastkovým hodnotením určitého aspektu školy.

Možností na posúdenie kolektívu školy máme teda minimálne. Dobrých učiteľov nám nemusí zaručiť ani súkromná škola, ktorá lepšie odmeňuje zamestnancov. Ak sa však aj stane, že po nastúpení vášho dieťaťa zistíte, že personál je problém, je veľmi dôležité byť aktívnym rodičom školy, zapájať sa do aktivít, navrhovať zmeny, vstupovať do samosprávnych funkcií školy, a tak školu meniť. Možno práve spolupráca učiteľov a rodičov by predišla strachu z nesprávneho výberu školy. Ak by však pochybnosti o pretrvávali, existujú isté možnosti, ako mať dieťa doma a individuálne ho vzdelávať. To je však osobitná téma. Dôležité je uvedomiť si, že ste rodičia detí, na ktorých vám záleží, a preto by ste mali participovať na fungovaní školy a školstva vôbec.0 komentárov:

Zverejnenie komentára