Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

28.1.20
0
DO ŠKOLY
Žiaci nastupujú do I. ročníka vo veku 6 rokov. Spravidla z materskej školy (MŠ), v ktorej mali získať sociálne návyky, ale aj návyky súvisiace s výchovou a predprimárnym vzdelávaním. Najdôležitejšie je, aby žiak vedel zostať v budove školy bez rodičov, vedel sa v nej pohybovať a orientovať. Často sa stáva, že škola má adaptačný týždeň, keď majú prváci skrátené vyučovanie, keď sa pozvoľna zavádza učebný režim, keď si učitelia so žiakmi opakujú základné kompetencie, zručnosti, pravidlá správania. V prvý školský deň sú spravidla prítomní rodičia. Ak to je nevyhnutné, mala by byť ich prítomnosť umožnená aj v iné dni. Najmä ak sa dieťa správa hystericky a nepomáhajú bežné výchovné metódy. Určite sa neobávajte, ak sa to stane. Je to prirodzená reakcia. Prechod do školy je náročný pre vás, nieto pre deti, čo sa zrazu ocitnú v obrovských priestoroch v interakcii s mnohými cudzími deťmi a dospelými. Okrem toho už nemajú pri sebe učiteľku, ktorá im vždy pomôže. Stávajú sa samostatnejšími. Tomuto náročnému prechodu pomáha, ak dáte dieťaťu do školy obľúbenú (vyučovanie nerušiacu) hračku. Ale veľmi dôležitá je komunikácia s učiteľmi I. ročníkov a s vychovávateľmi školského klubu detí. Je preto potrebné vedieť, ako škola rieši tento prechod (o tom nabudúce).

Rodič má možnosť odložiť nástup na ZŠ o rok. Ešte v škôlkach sa robia testy školskej zrelosti, ktoré sa vyhodnocujú s rodičmi. Upozorňujem, že odporúčanie odborníka nemôže byť jediným kritériom na odloženie dochádzky. Najzávažnejším musí byť vaše poznanie dieťaťa, jeho pozorovanie, porovnávanie jeho správania s odbornou literatúrou (nie len s internetom). Pomôžu aj rozhovory s učiteľkami z MŠ. Dozaista orientačné body poskytnú aj učitelia zo ZŠ pri zápise, najmä ak je pri ňom prítomný aj školský odborník. To je komplex poznatkov, na základe ktorého sa rodičia majú sami definitívne rozhodnúť. Isto, je to dôležité, lebo ak sa neskôr dospeje k tomu, že dieťa nezvláda školu, musí sa vrátiť do škôlky, čo môže byť traumatizujúce. Tento krok sa však málokedy realizuje, keďže MŠ nemajú kapacity na návrat žiakov. Vtedy sa môže stať, že si dieťa zopakuje ročník, čo môže byť tiež traumou.

Každý z nás sme prežili ZŠ, zápis, nástup a prvé školské dni. Dnešné deti sú iné, môžu sa líšiť v zvládaní školy. Aj preto treba hľadať ZŠ, ktoré poznajú nové trendy a pomôžu deťom adaptovať sa. Ak by sa aj vyskytli problémy, je to očakávané a ich zvládnutie závisí aj od toho, ako sa prispôsobí škola či školský systém novým podmienkam vzdelávania.0 komentárov:

Zverejnenie komentára