Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

14.1.20
0
Trojuholník škola - rodič - žiak
II. časť
KAM NA MATERSKÚ ŠKOLU?
Neviem, či uvediem niečo užitočné k téme výberu materskej školy (MŠ), keďže vďaka nepremyslenej politike sa zlikvidovali mnohé škôlky a rodičia skôr umiestnenie prijímajú, ako vyberajú. Ale aj v tejto situácii nie je správne zveriť deti hocikomu.

MŠ nemajú spády, teda netreba sa orientovať na MŠ pri bydlisku. Prednostné prijatie majú predškoláci, tí musia byť prijatí, ak to kapacita dovoľuje. Pri výbere MŠ by bolo predvídavé uvažovať, na ktorú základnú školu (ZŠ) po MŠ dieťa zapíšete. MŠ bývajú spojené so ZŠ alebo sú v blízkosti ZŠ. Takéto predvídanie je o to ťažšie, že posudzujete dve školy, no obe môžete relatívne dlhý čas pozorovať, spoznávať ich personál. .

Keďže škôlkam zverujeme malé deti, je veľmi dôležité, ako pôsobí z hľadiska vizuálu, či pôsobí priateľsky, čisto, prívetivo. Všímajte si okolie MŠ, možnosti na vychádzky, vybavenie ihriskom, blízkosť ciest, zeleň. Vo vnútri budovy pozeráme na poriadok, zdobenie tried, hygienickosť, bezbariérovosť, obsah informačných tabúľ, hracie prvky a hry. Treba zistiť, či nejde o rýchlo zriadenú MŠ v malej budove s minimálnym priestorom na vonkajší pobyt. Sterilné prostredie páchnuce po dezinfekcii takisto nepatrí do 21. storočia.

Určite sa treba zaujímať o vzdelávacie a iné aktivity škôlky (napr. krúžky). Avšak neberte ako hlavné kritérium vyučovanie cudzieho jazyka či iného učebného predmetu. To ich neminie v ZŠ. Je predčasné dieťaťu vtĺkať do hlavy cudzí jazyk, ktorý sa určite naučí na ďalších školách. Existujú aj rôzne prevažne súkromné MŠ s alternatívnym spôsobom vyučovania. Je potrebné si naštudovať takúto alternatívu, lebo nie všetko môže vyhovovať požiadavkám rodičov a charakteru dieťaťa. A zároveň by bolo dobré nájsť ZŠ, ktorá vo zvolenej alternatíve bude pokračovať, aby sa ciele iného spôsobu vyučovania naplnili.

Pri posudzovaní vzdelávacieho programu sa zaujímajte o rozvíjanie predškolskej prípravy, vzťahu k materčine, kultúre, umeniu, k pohybu, k prírode, k ľuďom a hlavne na komplexnosť prípravy na základnú školu. V príleve mnohých vyučovacích trendov neraz rodičia vyvíjajú predčasný a neprimeraný tlak na deti. Často zabúdajú, že MŠ im nevychová budúcich finančníkov a nemá im ani nahrádzať ZŠ. Keďže je po takýchto spôsoboch výučby dopyt, MŠ ich, prirodzene, ponúkajú.

V neposlednom rade ide aj o pedagogický kolektív. Ten spoznávame komunikáciou, pozorovaním alebo aj odpoveďami na vaše otázky. Otázkou je, či MŠ otvorí záujemcov svoje brány. Či áno, či nie, aj tým sa veľa dozvedáme o MŠ.0 komentárov:

Zverejnenie komentára