Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Prosba o pomoc.
 
Vážení priatelia, spoluobčania,
vojenské udalosti v našej mestskej časti pripomínajú viaceré pamätníky. Viacerí spoznávame na týchto pamätníkoch mená svojich príbuzných, otcov, starých otcov a ľudí, o ktorých sme počuli z rozprávania.
Členovia Zväzu vyslúžilých vojakov MO č. 11 Rača začali z podnetu viacerých členov a z úcty k našim padlým spoluobčanom v priebehu roku 2020 zostavovať úplný zoznam Račanov, ktorí padli počas vojnových konfliktov alebo zahynuli počas výkonu služby v armáde, od roku 1914 do roku 1993.
Práce začali porovnaním a doplnením údajov za obdobie prvej a druhej svetovej vojny, a doplnením údajov Račanov, ktorí zahynuli počas služby v Československej armáde (1918 – 1939), Slovenskej armáde (1939 – 1945) a počas Malej vojny Slovenska s Maďarskom (1939).
Zoznam za tieto obdobia považujeme dnes za takmer kompletný.
Ďalšie obdobie, na ktoré sme sa zamerali, je obdobie po roku 1945 a služba našich spoluobčanov v Československej ľudovej armáde, v Pohraničnej stráži, a následne aj v Armáde Slovenskej republiky a zahraničných misiách.
Po poslednom zverejnení informácie o zostavovaní úplného zoznamu všetkých padlých Račanov sa na nás obrátilo viacero našich spoluobčanov s mimoriadne cennými a dôležitými informáciami, ktoré nám umožnili overiť viacero nám dostupných údajov a doplniť také, o ktorých sme nevedeli. Musím sa na tomto mieste verejne poďakovať všetkým, ktorí nám prispeli svojimi informáciami – priatelia, akýkoľvek údaj, meno, alebo informácia pomôže tomu, že sa na našich padlých spoluobčanov nezabudne.
Aktuálne pracujeme na doplnení údajov za obdobie rokov 1945 až 1993 (a prípadne aj neskoršie obdobia), kde evidujeme Račanov, ktorí zahynuli počas výkonu vojenskej služby. Dovoľujeme si preto opätovne Vás požiadať o spoluprácu a obraciame sa na Vás so žiadosťou o pomoc – ak máte akékoľvek informácie o Račanoch, ktorí padli po roku 1945 počas výkonu základnej vojenskej služby v ČSĽA, pri výkone služby v Pohraničnej stráži, prípadne neskôr počas základnej vojenskej služby v Armáde Slovenskej republiky, v ozbrojených silách Slovenskej republiky alebo počas zahraničných misií, kontaktujte, prosím, Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR (Ľubo Krampl, Predseda Zväzu a MO č. 11 Rača, 02/44 88 44 66). Pomôcť nám môže akákoľvek informácia, meno, alebo údaj.
Na záver mi dovoľte priatelia vysloviť ešte raz poďakovanie za všetky informácie, ktoré ste nám doteraz poskytli. Verím, že rovnako tak sa nám podarí s Vašou pomocou zmapovať aj obdobie po roku 1945 a že sa na našich padlých spoluobčanov z Rače nezabudne.
 
 
Ľubo Krampl
Predseda Zväzu a MO č. 11 Rača
Zväz vyslúžilých vojakov generála
Milana Rastislava Štefánika SR


0 komentárov:

Zverejnenie komentára