Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

26.5.21
1
V roku 2021 si Zväz vyslúžilých vojakov pripomína 145. výročie svojho vzniku v roku 1876. Toto významné výročie sa členovia ZVV rozhodli uctiť si nielen modernizáciou, ale aj rozšírením a doplnením vojensko-historickej expozície Pamätnej siene ZVV v Rači. V tejto súvislosti sme sa pri rozšírení a doplnení expozície zamerali práve na obdobie zakladateľov spolku – veteránov prusko-rakúskej vojny a obdobie konca 19. storočia.
Spolok bol založený ako I. bratislavský spolok vojenských vyslúžilcov veteránmi prusko-rakúskej vojny a vojakmi vtedajšej rakúsko-uhorskej armády v roku 1876. Samotná myšlienka spolkov vojenských vyslúžilcov je však staršia. Jej otcom je Johann Müller, veterán napoleonských vojen, ktorý založil prvý takýto spolok v roku 1820 v Liberci. Odtiaľto sa táto myšlienka postupne rozšírila po celej vtedajšej habsburskej monarchii.

1. Josef Müller, zakladateľ prvého spolku vojenských vyslúžilcov v Liberci
Zdroj: Expozícia ZVV – Pamätná sieň ZVV v Rači
Myšlienka veteránskych spolkov sa rýchlo šírila aj na území Slovenska a postupne tak vznikli ďalšie spolky – Trnava, Holíč, ale napríklad aj Svätý Jur, kde vznikla pobočka I. bratislavského spolku vojenských vyslúžilcov. V Bratislave a v okolí pritom do roku 1918 vznikli a fungovali až tri spolky. Druhým spolkom bol II. bratislavský spolok vojenských vyslúžilcov korunného princa Rudolfa, známy aj ako Alte Krieger Korps (Zbor starých bojovníkov).
Predobrazom spolkov z územia Slovenska boli práve rakúske spolky. Badať to možno na strihu veteránskych uniforiem, ktoré už na prvý pohľad vychádzajú z tradičných rakúskych vzorov a citeľné je aj previazanie s rakúskymi horskými a streleckými spolkami, čoho výrazom je tradičný veteránsky klobúk s typickými trsom z pier. Tieto uniformy boli mimoriadne elegantné a typické pre obdobie konca 19. a začiatku 20. storočia.

2. Nákres uniformy člena I. bratislavského spolku vojenských vyslúžilcov
Zdroj: Expozícia ZVV – Pamätná sieň ZVV v Rači

3. Púť členov I. bratislavského spolku vojenských vyslúžilcov do Mariazellu 1909
Zdroj: Archív MO ZVV Lamač

4. Otto Treuer – člen II. bratislavského spolku vojenských vyslúžilcov.
Zdroj: Expozícia ZVV – Pamätná sieň ZVV v Rači
Predobrazom spolkov z územia Slovenska boli práve rakúske spolky. Badať to možno na strihu veteránskych uniforiem, ktoré už na prvý pohľad vychádzajú z tradičných rakúskych vzorov a citeľné je aj previazanie s rakúskymi horskými a streleckými spolkami, čoho výrazom je tradičný veteránsky klobúk s typickými trsom z pier. Tieto uniformy boli mimoriadne elegantné a typické pre obdobie konca 19. a začiatku 20. storočia.

5. Klobúk vojenských vyslúžilcov podľa výstrojného predpisu z roku 1900
Zdroj: Výstrojný predpis pre c. a k. Rakúsky ríšsky zväz vojenských vyslúžilcov Viedeň 1900
V zbierke Zväzu vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR sa zachovala do dnešných dní len jedna z týchto dnes mimoriadne vzácnych uniforiem. Najpravdepodobnejším dôvodom je, že ich používanie nebolo po roku 1918 možné s poukazom na ich rakúsky pôvod a s tým, že príliš pripomínali bývalú monarchiu.
Zachovaná uniforma podľa strihu a menovky pochádza práve zo spomínaného II. bratislavského spolku vojenských vyslúžilcov. Žiaľ, zo spomenutého tradičného veteránskeho klobúka sa v zbierke ZVV zachoval len pôvodný odznak v tvare horiaceho granátu (viď foto). Už v roku 2020 preto začali členovia ZVV pátrať po originálnom veteránskom klobúku, ktorý by túto unikátnu uniformu doplnil a v máji 2021 sme na takýto originál narazili. Zvlášť potešujúci je v tejto súvislosti fakt, že nejde o repliku, ale o originál, ktorý bol vyrobený pred viac ako sto rokmi vo Viedni. Týmto veteránskym klobúkom sme doplnili veteránsku uniformu zachovanú v zbierke v Pamätnej sieni ZVV v Rači.
Výsledok je absolútne jedinečný a s najväčšou pravdepodobnosťou ide aj o celoslovenský unikát – vo Zväze vyslúžilých vojakov nevieme o žiadnej inej takto zachovanej rakúsko-uhorskej veteránskej uniforme, s výnimkou tejto, ktorá sa nachádza v expozícii Pamätnej siene ZVV v Rači.
Táto uniforma reprezentuje obdobie vojenských dejín Slovenska po prusko-rakúskej vojne (1866) až do roku 1918 a je zároveň poctou našim predchodcom, ktorí stáli pred 145. rokmi za vznikom spolku vojenských vyslúžilcov.
6. Uniforma vojenského vyslúžilca II. bratislavského spolku vojenských vyslúžilcov – s predsedníckou šerpou
Zdroj: Expozícia ZVV – Pamätná sieň ZVV v Rači

7. Uniforma vojenského vyslúžilca II. bratislavského spolku vojenských vyslúžilcov – bez predsedníckej šerpy
Zdroj: Expozícia ZVV – Pamätná sieň ZVV v Rači

8. Detail menovky
Zdroj: Expozícia ZVV – Pamätná sieň ZVV v Rači


Ľubo Krampl a kolektív členov ZVV
Predseda Zväzu a MO č. 11 Rača
Zväz vyslúžilých vojakov generála
Milana Rastislava Štefánika SR


1 komentárov:

  1. Je to paráda. To by mali vedieť aj školáci Račianskych škôl a aj verejnosť. Kto nepozná históriu Rače nie je račan

    OdpovedaťOdstrániť