Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

30.5.22
0
Rozhovor so starostom Rače Michalom Drotovánom

Z LAVICE POSLANCA DO MIESTNEJ EXEKUTÍVY.

• Ako dvojnásobný miestny poslanec si v roku 2017 získal mandát poslanca BSK.
O rok na to si Ťa Račania zvolili za starostu. Bol súbeh dvoch mandátov prínosom?
Či záťažou a prekážkou?
V roku 2017 som sa rozhodol kandidovať spoločne s Michalom Vlčekom a bol to začiatok našej dodnes veľmi dobrej spolupráce. O rok nás oboch obyvatelia zvolili za starostov Rače a Vajnôr a dovolím si tvrdiť, že za posledné desaťročia nikdy nebola taká dobrá spolupráca medzi našimi dvoma mestskými časťami.
Čo sa týka môjho mandátu poslanca BSK, tak riešime veci, čo sa týkajú celého kraja, čo je veľké územie s mnohými problémami ako je doprava, školy, životné prostredie. Rozbehli sme veľmi dobrú spoluprácu Rače so strednými školami. Gymnázium Hubeného a SOŠ Na pántoch nám veľmi pomohli prenájmom tried do doby dokončenia ZŠ Plickova. SOŠ Hlinická nám pomohla s chodníčkom popri škole. Spolupracujeme aj s ďalšími dvoma školami. Tiež sa rozbehla vzájomná spolupráca s DSS Rača. Takže v tomto hodnotím spoluprácu veľmi kladne.
Čo sa týka záťaže, tak samozrejme práca poslanca BSK potrebuje čas na naštudovanie materiálov, komisie, zastupiteľstvo. Často sa jedná o veľké množstvo materiálov. Keďže sa snažím hlasovať zodpovedne, tak vyžaduje si to istý čas. Verím, že spolupráca s BSK bude dobrá bez ohľadu na to, či budem alebo nebudem naďalej poslancom BSK.
• Počas svojho druhého mandátu poslanca MiZ si na MiÚ Karlova Ves viedol
oddelenie dopravy a životného prostredia a nakoniec si ako prednosta riadil celý úrad.
Pomohli Ti tieto skúsenosti lepšie vykonávať úrad starostu MČ Rača?
Začnem citátom, ktorý povedal na začiatku volebnej kampane 2018 bývalý starosta Peter Pilinský: „Nech sa obyvatelia Rače, Krasnian a Východného rozhodnú, či chcú reálnu politiku a výsledky, alebo kritiku, prázdne reči a naivné riešenia.“
Neviem, či niekto môže zhodnotiť moju prácu vo verejnej sfére za 12 rokov ako naivnú či prázdnu – na každej pozícii som vedel posúvať projekty, ktoré boli veľmi náročné. Takže áno, určite mi pomohlo, že som mohol nastúpiť do rozbehnutého vlaku a nemusel som sa „zaúčať“. Samozrejme veci sa tak rýchlo menia, že sa človek musí učiť celý život. Posledná doba nám priniesla veci, čo sme neriešili dlhé desaťročia – ako je pandémia či vojna. Pomohlo mi, že som v minulosti napr. pri povodniach na Lamačskom potoku musel riešiť aj krízové situácie. Takže spätne môžem vlastne tiež použiť citát bývalého starostu. Budem rád, ak ľudia rozhodnú na základe výsledkov, skúseností a nie marketingu či silných slov. Náš tím na úrade za toto obdobie zvládol veľmi náročné veci a nasledujúce obdobie nevyzerá, že bude pre celosvetové udalosti ľahšie.

ŠTYRI ROKY NA ČELE MESTSKEJ ČASTI RAČA.

• Na vedúcich pozíciách úradu si urobil viacero zmien. Ktoré považuješ za kľúčové?
Ako si spokojný so svojím súčasným tímom?
Tím sa postupne budoval tri roky a ako v každej firme či na úrade sú vždy nejaké zmeny aj priebežne. Určite je vždy veľa priestoru na zlepšovanie práce aj mojej aj zamestnancov, ale ako celok som spokojný a veľmi pekne im ďakujem za ich prácu a zvládnutie často veľmi náročných situácií a projektov. Týka sa to nielen úradníkov, ale aj opatrovateliek, zamestnancov strediska čistoty, pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl, škôlok, našich pracovníkov jaslí či denného stacionára. Pre mňa je dôležité, že mám stopercentnú dôveru v prednostu úradu a k ekonomickému a právnemu oddeleniu. To je pre chod každej firmy aj úradu veľmi dôležité. A samozrejme plne dôverujem aj všetkým vedúcim oddelení, našim zamestnancom aj riaditeľkám našich škôl a škôlok, vedúcej denného stacionára aj detských jaslí.
• Po Lenke Antalovej Plavuchovej zastával post vicestarostu poslanec
Róbert Pajdlhauser. Ako sa vám spolupracovalo?
Lenka nastúpila v ešte „slnečných“ časoch roku 2019, aj keď opozícia nám išla „po krku“ od prvého dňa. Na prvý polrok spomínam ako na relatívne pokojné obdobie. Boli tu ešte poslanci Gelingerová a Rybanič a diskusie, kde sa hľadali riešenia. Otvorili sme náročnú tému nedostatku miest v školách, kde Lenka veľmi pomohla na rokovaniach s mestom ohľadom zverenia budovy ZŠ Plickova. Potom prišiel COVID-19 a Lenka bola v prvej línii, keď sa šili rúška, riešilo testovanie, bolo treba riešiť veľmi rýchlo veľa vecí. Takže jej ďakujem za jej prácu a pomoc. Keď dostala možnosť byť viceprimátorkou Bratislavy, tak som chápal, že sa rozhodla pre zmenu.
Roba Pajdlhausera som videl ako prirodzeného nástupcu, nakoľko v kľúčových témach nás vedel podržať a tiež počas COVID-19 sa zapojil a pomáhal obyvateľom Rače. Jeho rozsah činnosti je trochu iný ako to bolo u Lenky (tá sa venovala hlavne kultúre, školstvu a sociálnym veciam). Robo sa venuje viac správe budov, strojovému vybaveniu, vinohradníctvu, investičným a stavebným projektom. Veľkým prínosom je aj jeho „technický“ pohľad na vec. Takže obaja sú pre Raču prínosom.
• Ktoré projekty mestskej časti po roku 2018 a do budúcna považuješ za najvýznamnejšie?
Najväčším projektom je jednoznačne kompletná rekonštrukcia ZŠ Plickova. Som rád, že napriek počiatočnej skepse z viacerých strán sa blížime k tomu, aby tam opäť bola obecná škola. Je to najväčší investičný projekt v Rači za posledných viac ako 30 rokov. Preto aj pre mňa bol a je časovo náročný. Bolo potrebné prejsť veľa krokov a ďalšie nás ešte čakajú.
Významným je aj projekt novej škôlky Kadnárova, ktorú verím sa podarí postaviť a otvoriť pre deti, aj keď aj tu sú námietky, ktoré žiaľ proces predlžujú. V prípade vybudovania by to bola prvá novostavba postavená Račou po roku 1989.
Za významné však považujem aj menšie projekty ako sú postupné opravy chodníkov, verejných priestranstiev, športovísk. Podarilo sa nám reálne urobiť projekt, o ktorom sa dlho hovorilo – ihriská na Tbiliskej. Urobili sme nový skejtparkpripravujeme ďalšie projekty. Pre budúcnosť je dôležité sa viac venovať ďalším denným stacionárom, aby sme mali stacionár aj v Krasňanoch (tam bude do budúcna priestor v prípade MŠ Kadnarova, ktorá bude tak urobená, že sa dá v prípade poklesu detí naň prerobiť) a tiež hľadáme miesto na Rendezi. Rovnako tak je dôležité, aby sa rozšírila možnosť pobytového zariadenia pre seniorov a aj služby ohľadom zdravotníctva a sociálnych vecí.
• Je známe, že v miestnom zastupiteľstve mali väčšinu poslanci, ktorí boli a sú
voči Tebe v opozície. Ako sa Ti za tohto stavu darilo presadzovať Tvoje zámery?
V princípe som nemal väčšinu od začiatku, tak rozhodli voliči vo voľbách. Určite by niektoré veci ľahšie prešli, ak by som v zastupiteľstve väčšinu mal. Napriek tomu sa všetky dôležité veci nakoniec podarilo presadiť. Niekedy sa na podnety a pripomienky poslancov upravovali materiály alebo uznesenia. Otázne je, ako by pokračovala zonálka Krasňany, čo bol sporný bod hneď na začiatku volebného obdobia, či by to prokurátor dal na súd a ako by to dopadlo – to je však už iba hypotetická debata. Keďže sa má úplne meniť legislatíva, tak diskusia o zonálke Krasňany myslím definitívne skončila.
Čo sa týka základnej školy Plickova, tak približne rok bol veľmi silný hlas, čo požadoval robiť prístavbu Tbiliskej a otázku obecnej školy na Plickovej odsunúť „na neskôr“. Nakoniec aj v tejto dôležitej otázke sa našla zhoda a úver v lete 2020 už bol schválený jednohlasne. Určité zmeny spôsobu vykupovania pozemkov v prípade sídliska Zrkadliská tiež vo finále priniesli hlavný cieľ – aby sa tam nestavala v roku 2011 právoplatne umiestnená budova a ani žiadna iná budova. Rovnako tak vždy prešiel rozpočet v riadnom termíne – dokonca s jednou výnimkou – vždy jednohlasne.
• Už viac než dva roky Ty a miestny úrad pracujete v mimoriadne ťažkom režime. Najprv bol veľkou výzvou COVID, teraz utečenci z Ukrajiny. Ako tieto okolnosti ovplyvňujú prácu úradu a plnenie Tvojich plánov a záväzkov?
Snažím sa dodržať môj sľub, čo som vravel v marci 2020, keď sa to začalo, aby obyvatelia Rače, Krasňan a Východného pocítili čo najmenej negatívny dopad týchto udalostí na servis, ktorý poskytuje mestská časť. Krízu naopak sa snažíme využiť na rozvojové projekty. Je však pravda, že pre tieto udalosti niektoré projekty, ktoré sme mali v pláne, ako je napríklad divadelný festival, sa odsunuli do úzadia. Verím však, že v budúcnosti sa k nim budeme vedieť vrátiť. COVID-19 zasiahol celú spoločnosť. Museli sme veľmi flexibilne riešiť najprv ochranné pomôcky, potom testovanie, otváranie a zatváranie škôl a škôlok a mnohé veľmi náročné veci. Podobne aj čo sa týka Ukrajiny. Keďže som v jednom kole, tak som ešte ani nemal nejaký zásadný čas to zhodnotiť. Je to však všeobecne veľmi náročné obdobie pre všetkých vrátane zamestnancov, ktorým by som sa opätovne chcel poďakovať za ich prístup. Riešili sme veci, o ktorých sa nám v roku 2019 ani nesnívalo, že ich budeme musieť riešiť. Čo prinesie budúcnosť ťažko posúdiť, vieme len, že to nebude jednoduché.
• V Rači prebieha dlhodobý „boj o zdroje“: ZVV vs DHZ o hasičskú zbrojnicu, RVS vs vinári o Koloničovu kúriu, rôzne spolky a združenia o dotácie, Villa Vino, a. s. o pozemky v centre Rače, developeri o rozsah výstavby...
Ako sa Ti kontroverzné a často protichodné záujmy darí riešiť v prospech obyvateľov?
V prvom rade chcem uviesť, že som veľmi rád, že pandémia odsunula všetky žabomyšie vojny a Rača a jej obyvatelia sa vedeli spojiť. V prípade vojny na Ukrajine je to už náročnejšie, ale pevne verím, že aj tu sa nájde nejaký spôsob, ako pomôcť ľuďom v núdzi, ale aj pomáhať ľuďom v Rači. Práve na poslednom zastupiteľstve prešiel môj návrh na príspevok pre viacdetné rodiny a rodiny s dieťaťom ŤZP.
Čo sa týka tých sporov, čo spomínaš, celého tri a polroka sa snažím nájsť medzi týmito záujmami kompromis. Niekedy je to možné, inokedy zdá sa nie. Osobne si myslím, že všetci tí aktéri, čo ich spomínaš, by vedeli bez problémov spolupracovať, ak by bola vôľa.
Čo sa týka DHZO, tak bol zriadený v roku 2019 a snažíme sa ich postupne materiálovo vybaviť. Aktuálne sa dokončuje stredisko čistoty, takže aj ich vozidlá už budú mať lepšie možnosti na parkovanie. Rovnako tak v priestoroch naďalej pôsobí ZVV. Pevne verím, že v budúcnosti budú mať hasiči viac členov z Rače, pretože to je cieľom v každej obci, aby sa do spolkov zapájalo čo najviac miestnych ľudí. Plánujeme teraz postupnú rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
Čo sa týka Koloničovej kúrie, tak už viac ako desaťročie podporujem vznik múzea, takže to je prioritou. K dejinám Rače patria aj vinári, takže ráta sa tam aj s priestorom pre nich.
Čo sa týka developerov, tam je veľmi náročné nájsť kompromisy, ale venujeme tomu veľa času a energie.
• Spoločnosť Villa Vino Rača sa pokúsila získať pozemky strategického významu v okolí KKD (býv. kino NÁDEJ). Napriek ústretovosti a podpore Tvojho predchodcu neúspešne. Došlo v tejto veci k dnešnému dňu k posunu?
Táto vec aktuálne nie je témou dňa, takže ak k nej prebehne nejaké diskusiu, tak predpokladám až v budúcnosti. Pre nás ako obec je dôležité, aby budova bývalého kina Nádej mala naďalej zachovaný prístup. Keďže ide o dlhodobú zmluvu do 30.6.2038, tak čo ďalej s tou budovou bude riešiť reálne až „ďalšia generácia“.

PLNENIE SĽUBOV. A ZÁVÄZKOV.

• Po zvolení za starostu si úrad prevzal (podľa Tvojho vyjadrenia) v stave, kedy
sa mnohé vecí dlhodobo odkladali a neriešili. Podarilo sa Ti zjednať nápravu?
Veľa dlhodobo neriešených vecí sa nám podarilo posunúť, nejde iba o veci ako miesta v základných školách či plán opráv chodníkov, ale aj o veci ako je dohoda so ŽSR ohľadom údržby ich pozemkov či mnohé revízie, CO kryty, vysadilo sa veľké množstvo kvetín, nastavoval sa systém údržby budov a mnohé ďalšie. Časť vecí – ako je napr. kompletná oprava ubytovne či zdravotného strediska Krasňany, nás čaká v blízkej budúcnosti.
• Voľby v roku 2018 si vyhral aj vďaka volebnému programu s nezvyčajne vysokým
počtom 80 záväzkov. Boli a sú to reálne záväzky? Ako hodnotíš vyhliadky ich splniť?
Ako prvý starosta som predostrel konkrétny zoznam bodov programu a tiež sa snažím z neho postupne robiť odpočet. Časť vecí sa podarilo už splniť, časť je v plnení a niektoré žiaľ pre iné priority sa museli odsunúť do budúcnosti, pracuje sa však aj na ich plnení. Paradoxne najväčší projekt ZŠ Plickova som ani nemal v tomto zozname bodov a robíme ho. Priority nám tiež čiastočne zmenila pandémia aj súčasná vojna na Ukrajine. Vidíme teda omnoho dôležitejšie veci, ktoré treba riešiť ako napr. heslo o Rači vo Wikitravel, čo bolo tiež v programe a zatiaľ sa to neplní. V najbližšom období nás čaká viacero ďalších dôležitých investičných zámerov.

CHCEM DOKONČIŤ ROZROBENÉ PROJEKTY.

• Budeš sa v jesenných voľbách uchádzať o mandát poslanca BSK, prípadne poslanca
hlavného mesta? Pôjdeš ako občiansky kandidát, tzn. budeš zbierať podpisy?
Aktuálne neuvažujem o kandidatúre na poslanca BSK alebo mesta. V politike sa hovorí, že nikdy nehovor nikdy. Súčasné stanovisko je však také ako píšem. Neplánujem to a neuvažujem o tom.
• Uvažuješ o obhajobe úradu starostu? Z akých pohnútok?
S akou víziou?
Áno, na základe množstva rozrobených projektov, ktoré treba dokončiť a nemajú luxus, že môžu niekde „čakať na zaučenie“ a často sa v nich hrá o každý deň či týždeň som sa rozhodol, že spoločne s celým tímom sa budem uchádzať o znovuzvolenie. Niektoré náročné projekty jednoducho nie je možné – hlavne za súčasného stavu – zodpovedne pripraviť, prejsť povoľovacím procesom, obstarávaním, výstavbou až po kolaudáciu za 4 roky. Takže časť našich kľúčových projektov má ukončenie realizácie práve v roku 2023. Kompletný program aj tím na poslancov a poslankyne plánujem predstaviť v septembri. Cieľom je pokračovať v začatom. Rača je náš domov a domov našich detí, je potrebne skĺbiť tradície, súčasnú náročnú dobu s výzvami a víziou ďalšieho rozvoja. Ľudia môžu reálne zhodnotiť úspešnosť našich projektov. Pre mňa to bude najdôležitejšia spätná väzba.
• Post starostu budeš obhajovať ako nominant politickej strany?
Či ako nezávislý kandidát?
Budem zbierať podpisy a budem kandidovať ako nezávislý.
• Ďakujem za rozhovor.
Zhováral sa Miro Ščibrany
OZ račan.sk0 komentárov:

Zverejnenie komentára