Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

10.5.22
0
Račiansky muzeálny spolok pozýva na svoju už desiatu výstavu.
Kto by si na súčasnej Čachtickej ulici v Rači dokázal predstaviť futbalové ihrisko? Alebo, ako sa hrá v hostinci Peklo, potom na javisku Katolíckeho kultúrneho domu (neskôr kino Nádej), ale aj na chodbe školy stolný tenis? Kto si ešte vybaví v pamäti budovu, tzv. „Židovňu“ a v nej klubovne skautov? Kto by dokázal vymenovať všetkých obyvateľov, či rodákov z Rače, ktorí nielen svoj klub, ale i svoju obec (po starom – Račišdorf) preslávili v niektorom športe?!
Veru, téma histórie športu v Rači je široká, bohatá, viacvrstvová. Presvedčili sa o tom, vlastne dlhší čas sa presviedčali členovia Račianskeho muzeálneho spolku (RMS), ktorí si ešte v roku 2019 pri svojej prvej veľkej výstave v sále Nemeckého kultúrneho domu zaumienili venovať pozornosť i tejto téme.
Venovať pozornosť znamená neustále hľadať a zhromažďovať dokumentačný materiál – písomný aj vecný – a triediť ho podľa predpokladaných podtém. Dialo sa a chvíľami toto hľadanie pripomínalo detektívku, inokedy skoro archeologické skúmanie. Aj s prekvapeniami – napr.: „Viete, že sa v Račišdorfe aj boxovalo a zápasilo?“
Jasné, že sme nevedeli, tak sa bolo treba vypytovať ... a dozvedať sa ... aj o trampingu, skautingu a činnosti veľkých spolkov „Sokol“ a „Orol“, o jednotlivých tvoriacich sa športových kluboch: Kedy vznikli? Kto bol pri ich zrode? Kde sa schádzali? Aj k akým métam sa prepracovali. A kto konkrétne?
Odpovede na tieto otázky prišlo hľadať či už v publikáciách – a nielen o Rači, v mnohých novinových výstrižkoch, na internete, no hlavne v rodinných albumoch, klubových kronikách, osobných denníkoch a predovšetkým v živej pamäti Račanov – aj skoro narodených, aj mladších. A tak sa hľadalo a zapisovalo, aby sa mnohé cenné informácie odkryli ako vzácne zlaté zrnká medzi pieskom v potoku.
Popri zhromažďovaní výstavného materiálu sa muselo v predstihu riešiť tiež umiestnenie výstavy a termín jej prezentácie. Veď ku každej výstave je potrebný čím širší záujem verejnosti. „Bude to Červená lisovňa a termín buď na hody alebo na vinobranie“ – zaznelo z úst predsedníčky RMS Janky Maníkovej na spoločnej porade výboru. „Výstava potrebuje veľký priestor, ale aj ľahšiu dostupnosť k nemu.“
Od prvotného rozhodnutia k realizácii zámeru nebola ľahká cesta, no kto by sa k nej vracal pri finále?! A finále sa už stalo! Práve po troch rokoch a ako desiata v poradí čaká na svojich návštevníkov výstava RMS pod názvom „Ako športovali naši starí rodičia“.
Vďaka podpore starostu MČ Michala Drotována, dobrej spolupráci s pracovníkmi oddelenia kultúry MÚ, tiež so správcom NKD a hlavne vďaka mnohým ústretovým darcom vystavovaných exponátov aj tlačovín môže sa priestor Červenej lisovne v NKD pýšiť svojím súčasným vzhľadom a jeho bohatou náplňou. Ponúka naozaj všeličo zaujímavé napr. o trampingu, turistike a skautoch v Rači. Približuje 97-ročnú úspešnú históriu futbalu v našej obci i v mestskej časti, rozpráva o cyklistike, bikrose, stolnom tenise, avšak aj o príjemnom lyžovaní na Slalomke, o rozvoji pozemného hokeja i viacerých ľahkoatletických disciplín... Nezabudlo sa ani na parašutizmus, šach, karate ...
Stačí prísť, prípadne si telefonicky (0904 858 234) dohodnúť termín prehliadky výstavy a potom už len vnímať dávnejší (aj sčasti zabudnutý) i súčasný račiansky športový život.
A čo na výstave nie je?! Iste sa ešte nájdu nezmapované miesta i nepoznané indície, o ktorých viete len Vy! Stačí však na ne upozorniť členov RMS, aby si doplnili svoje vedomosti aj aby sa ďalej rozširoval depozitár múzea. Pretože smerom do budúcna plánuje RMS ďalšie výstavy – aj monotematické. Múzeum nie je navždy uzavretá konzerva. Naopak – je to živý, dynamický organizmus, vyžadujúci aktívny kontakt so svojimi návštevníkmi. Preto sme veľmi radi, že už v prvé dni po otvorení výstavy sme počítali našich návštevníkov 200-300 a už o výstavu prejavili tradičný záujem materské i základné školy z našej mestskej časti.
Červená lisovňa NKD až do konca tohtoročného mája (2022) patrí výstave „Ako športovali naši starí rodičia“ a my, z RMS, Vás čo najsrdečnejšie na výstavu pozývame.

PhDr. Jana Maniková, Mgr. Dobroslava Luknárová, Ing. Mária Hatalová,
Mgr. Monika Luknárová, Ing. Ingrid Vanerková a pán Aleš Šilberský


Prvé kroky k príprave výstavy -Bolo treba nájsť miesto každej z vybraných tém.

A už sme tesne pred otvorením...

Ak chcete vidieť, ako sa výstave darí, prejdite na FB stránku Račianskeho muzeálneho spolku,
alebo najradšej príďte priamo na výstavu! Radi Vás privítame.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára