Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

16.10.17
0
Obyvateľov Rače, Krasňan, Východného a Vajnôr zastupujem v Zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja druhé volebné obdobie. V rokoch 2013 – 2017 som na kraji viedla Finančnú komisiu, popritom som pôsobila v piatich radách škôl, v dozornej rade Regionálnych ciest Bratislava a ako zástupca kraja vo Výbore pre otázky zamestnanosti Úradu práce a sociálnych vecí.


Práca vo Finančnej komisii
Ako predsedníčka Finančnej komisie som navrhovala a postupne aj presadila systémové zmeny pri príprave rozpočtu kraja. Podstatnou zmenou bolo previazanie rozpočtu so schváleným akčným plánom kraja a programovým rozpočtom a druhou, tiež veľmi dôležitou, návrh na vyčlenenie % z daňových príjmov na veľký grantový program kraja. Vďaka tomu mohli byť v kraji realizované zaujímavé občianske a iné neziskové projekty, mohli byť podporené kultúrne a športové podujatia, škôlky, či opravy niektorých úsekov ciest.

Konkrétne projekty pre Raču a Vajnory
Vyšli nám aj naozaj veľké veci. Pamätáte si, ako pred 15 rokmi zavreli najprv bazén na SOŠ Na pántoch 9, potom aj vedľa na železničnom učilišti? Možnosti športovať sa pre Račanov i Vajnorákov zúžili. Presvedčiť župných kolegov o význame obnovy plavárne nebolo jednoduché, ale ako rada hovorím, keď sa nelení, aj kraju sa zelení. Život na plaváreň sa podarilo vrátiť. Už od septembra si v bazéne na SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9 môžete zaplávať aj Vy, aj Vaše deti. Výzvou pre ďalšie obdobie je doriešiť bezbariérovosť a lepší prístup pre seniorov.

Život sme priniesli späť i do Starej jedálne, opusteného priestoru v Krasňanoch v areáli SOŠ masmediálnych a informačných štúdií na Kadnárovej 7. Spolu s miestnymi obyvateľmi sme pripravili plán oživenia a kompletnej rekonštrukcie priestorov. Vzniká tam jedinečné vzácne komunitné centrum, kde naše deti a mládež budú môcť zmysluplne tráviť svoj voľný čas.

V Rači postupnou rekonštrukciou prechádza aj DSS a ZpS na ulici Pri vinohradoch a na rozsiahlu rekonštrukciu je pripravený areál na Strelkovej 32.

Aktivity v oblasti životného prostredia
Zapojila som sa do prípravy a spracovania Katalógu adaptačných opatrení s konkrétnymi návrhmi pre obce a mestá, ako môžu realizovať rôzne projekty na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny. Opatrenia boli zapracované aj do aktuálnej záväznej časti územného plánu kraja. Nové zastupiteľstvo bude mať na stole pripravený Plán dopravnej obslužnosti kraja, ako základ pre zmeny v integrovanej doprave. Veľkou výzvou je znečistenie podzemnej vody zo starých skládok Istrochemu. Netýka sa to len Vrakune, ale aj časti Rače a Východného v oblasti Žabieho majera. Na župe som v poradnom tíme k tejto problematike a venujem sa jej aj na úrovni Národnej rady SR.

A čo plánujem v ďalšom volebnom období? Viac zelene pre naše deti.
Rača i Vajnory sú vstupnými bránami do nášho mesta. Sme obklopení krásnou prírodou, avšak zaťažení hlukom, prívalovými lejakmi a mohutnou výstavbou. O to viac si treba vážiť každú zeleň v našom regióne, poriadne sa o ňu starať, sprístupniť ju ľuďom. Bratislavský samosprávny kraj má v našej lokalite viacero školských areálov, kde je možnosť rozvíjať komunitný život. Je potrebné zabezpečiť lepšiu starostlivosť o vzrastlú zeleň tak, aby bola bezpečná a zdravá. Mám návrhy, ako by sa tieto priestory mohli premeniť na udržiavané parky s lavičkami prístupné aj pre verejnosť. Pribudli by ďalšie miesta na oddych a viac zelene pre naše deti.

Rozrastajúci sa región prináša čoraz viac áut na cesty. Kolóny sú na dennom poriadku. Riešením je funkčná integrovaná doprava. V okolí našich železničných staníc budem presadzovať realizáciu prestupových terminálov a koordináciu autobusovej, železničnej a električkovej dopravy.

Zdanlivo vzdialené letisko ešte stále zvažuje presmerovanie všetkých letov ponad Malé Karpaty. Aj v tejto téme budem naďalej v strehu.

Výruby v lese a klčovanie vinohradov menia charakter nášho okolia. Župa musí byť aktívnejšia a dôraznejšia pri obhajovaní a presadzovaní záujmov životného prostredia našich občanov.

Na pláne mám však aj ďalšie oblasti, ktorým sa venujem, a treba ich dotiahnuť do zdarnej realizácie. Aktuálnymi témami sú integrovaná doprava, rozširovanie letiska, cyklotrasy, alebo znečistené podzemné vody.

Za roky práce v miestnej politike sa mi viackrát potvrdilo, že pevná vôľa a tvrdá práca všetko zdolá. Nebojím sa preto opäť prijať výzvu kandidovať za poslankyňu Bratislavského samosprávneho kraja a uchádzať sa o Váš hlas a priazeň. Máte nárok na viac. Budem veľmi vďačná, ak ma v sobotu 4. novembra vo volebnej miestnosti spolu so svojou rodinou a priateľmi podporíte.

Vaša poslankyňa Anna Zemanová


0 komentárov:

Zverejnenie komentára