Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

8.10.17
0
Mám 28 rokov a narodil som sa v Rači, kde aj celý život žijem. Chcem v nej žiť aj naďalej a osobne sa pričiniť o to, aby bola Rača dobrým miestom pre život a mohli sme na ňu byť hrdí. K láske k Rači ma od malička viedol môj otec, račiansky maliar Vojtech Polakovič.

Vyštudoval som Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy, na ktorej som promoval ako magister. Momentálne pokračujem v doktorandskom štúdiu a súčasne končím bakalárske štúdium na fakulte práva.

V minulosti som sa aktívne venoval thajskému boxu. Tento šport ma naučil bojovať s pokorou, ale zároveň s odhodlaním vyhrať. V roku 2012 sa mi podarilo získať titul majstra Euroligy Muay Thai. Neskôr som dostal možnosť sám trénovať mládež a v klube Spartans som pôsobil ako jeden z trénerov.

Pracujem na miestnom úrade v Rači ako marketingový a projektový manažér. Aktívne som sa podieľal na viacerých projektoch, ktoré sa v Rači podarilo zrealizovať, a za túto skúsenosť som nesmierne vďačný. Po štyroch rokoch práce na miestnom úrade však cítim, že je čas posunúť sa ďalej. Naďalej sa chcem venovať novým výzvam a projektom prospešným pre Raču. Preto som sa rozhodol kandidovať na post poslanca do Bratislavského samosprávneho kraja, kde chcem svoje doterajšie skúsenosti zúročiť.

Popri práci na MÚ sa venujem aj podnikaniu. S priateľkou vlastním firmu na výrobu a predaj prírodnej kozmetiky Pimp Your Body (www.pimp.sk).

Oblasti, ktorým sa chcem prioritne venovať:

·     Školy a škôlky

Nedostatok kapacít v škôlkach je v Rači problém. Aj keď sa samospráva snaží vytvárať nové miesta, nie je to dostatočné a vzhľadom na neustále pokračujúcu výstavbu sa tento problém bude len prehlbovať. Osobne veľký potenciál vidím v budove bývalej školy na Plickovej ulici. Už jej samotné zrušenie považujem za veľkú chybu. Budova je pre Raču zo strategického hľadiska veľmi dôležitá a považujem za kľúčové, aby ju Rača získala späť do správy a znovu ju uviedla do života. Budova má obrovský potenciál z hľadiska miest pre školu, ako aj škôlku. Zámer hlavného mesta Bratislavy zriadiť v budove depozitár pre Múzeum mesta Bratislavy a Galériu mesta Bratislavy považujem za absurdný. Pokiaľ bude areál a budova naďalej chátrať, obávam sa, že sa skôr či neskôr stane centrom záujmu developerov. To nemôžme pripustiť.

·     Cesty a chodníky

Cesty sú problém nielen v Rači, ale aj v celej Bratislave. Považujem za nutné zasadiť sa o to, aby sa intenzita rekonštrukcie ciest zvýšila, ale zároveň sa dohliadalo aj na kvalitu a dôslednosť opráv. Z vlastnej skúsenosti, z rozhovorov s ľuďmi, ale aj zo sťažností na sociálnych sieťach, vnímam značné nedostatky aj v kvalite chodníkov. Je dôležité, aby sa na ne popri cestách nezabúdalo. Cesty a chodníky považujem za jednu zo svojich priorít.

·     Športoviská a detské ihriská

Dostatok dobre vybavených detských ihrísk považujem za štandard, ktorý musíme dosahovať aj v Rači. Popri tom však nemôžeme zabúdať na športoviská pre mládež a dorast. Vek 13 - 20 rokov je pre mladého človeka kľúčový, zásadne sa formuje jeho osobnosť a rozhoduje sa o jeho ďalšom smerovaní. Preto je potrebné, aby mladí ľudia v tomto veku mali dostatok možností voľnočasového vyžitia, aj bezplatného. Vďaka športoviskám podporíme vznik komunít mladých ľudí, ktorí svoj čas trávia aktívne. Čím viac takýchto komunít bude, tým vyššia bude aj pravdepodobnosť, že práve toto bude spoločnosť, do ktorej sa naši mladí začlenia. Pomôže to obmedziť ich čas strávený bezcieľnym posedávaním na lavičkách, pri pive alebo na internete.
Zrealizoval som projekt street-workoutového ihriska na Tbiliskej, ktoré bolo jedno z prvých na Slovensku. Teší ma, že ihrisko je hojne využívane a spravím všetko preto, aby podobných miest v Rači pribúdalo.

·     Boj proti nezmyselnej výstavbe a zahusťovaniu

Developeri v Račí zažívajú zlaté časy. Pre zachovanie charakteru Rače je nutné tento trend zastaviť. Treba bojovať. Môj názor však je, že treba zmeniť tento boj z reaktívneho na proaktívny. Musíme dopredu identifikovať možné rizikové oblasti, o ktoré by mohli mať developeri záujem pre svoje projekty a podniknúť preventívne kroky na ich zamedzenie. Príkladom je už spomínaná škola Plickova alebo račianske vinohrady. Keď sa totiž raz začne stavať, dokonca už keď developer získa pozemok alebo stavebné povolenie, je veľmi ťažké to zastaviť. Zatiaľ sa mi zdá, že developeri sú vždy o dva kroky vpred a to chcem zmeniť.

·     Aktívny život seniorov a ich sociálna podpora

S račianskymi seniormi som zažil niekoľko spoločných výletov a akcií. Sú to ľudia plní elánu, ktorí chcú a zaslúžia si žiť aktívne. Kraj má možnosti, ako im v tomto smere pomôcť, či už organizačne alebo finančne, a ja im chcem túto podporu zabezpečiť.

Jednou z vízií, ktorú chcem zrealizovať, je „seniorský taxík“. Išlo by o možnosť využitia prepravy zadarmo pre seniorov so zníženou mobilitou, či už za účelom väčšieho nákupu alebo návštevy lekára. Z rozhovorov so seniormi viem, že by o takúto službu bol záujem. V určitej forme existuje už teraz, je však finančne nákladná a mnohí si ju preto nemôžu dovoliť. Ja mám predstavu toho, ako by vedela fungovať efektívne a bezplatne.

·     Podpora vinohradníctva a vinárstva

Vinohradníctvo a vinárstvo považujem za račiansky klenot, ktorý si musíme chrániť. V súvislosti s touto témou sa veľa hovorí o územnom pláne zóny a červenej čiare, ktorá má vinohrady ochrániť. Z môjho pohľadu je toto cesta ako developera spomaliť, nie však zastaviť. Developerovi totiž vždy ostane možnosť vybojovať si následnú zmenu územného plánu vo svoj prospech.

Za skutočnú a dlhodobú ochranu vinohradov považujem podporu vinohradníkov a vinárov. Veľký potenciál vidím v dobre nastavených a finančne dotovaných grantoch, so zacielením na podporu turizmu a rozvoja vinohradníctva, za ktoré budem aj bojovať. Verím, že uľahčia vinohradníkom ich fungovanie a budú dobrou motiváciou ku kúpe či prenájmu ďalších vinohradov a k ich revitalizácii. Len ak budú vinohrady obrábané, budú vinohradníkom prinášať úrodu a s tým spojený zisk, dokážeme zabrániť výstavbe v týchto oblastiach. Pokiaľ však budú vinohrady spustnuté, nevýnosné a budú vo vlastníctve alebo v správe ľudí, ktorí o ne nemajú záujem, riziko ich odpredaja potenciálnym developerom sa bude zvyšovať.

·     Športové kluby a občianske združenia

Som veľmi rád, že na našom území pôsobí široké spektrum športových klubov a občianskych združení. Sú zdrojom veľmi hodnotných nápadov a Rači prospešných projektov. Častokrát však ich realizácia stroskotá na problémoch s financovaním. Bratislavský samosprávny kraj ponúka v tomto smere rôzne možnosti. Mojím cieľom je aktuálne informovať naše miestne kluby a združenia o zverejnených grantoch, dotáciách a možnostiach ich čerpania.

·     Užšia spolupráca Kraja, Mesta a Račianskej samosprávy
·        
Spolupráca medzi krajom, magistrátom a samosprávou nefunguje úplne ideálne. Sme svedkami toho, ako si pri riešení problémov prehadzujú zodpovednosť z jedného na druhého. Cieľom predsa nie je identifikovať, kto je za danú oblasť zodpovedný. Prvoradým cieľom je nájsť riešenie. Spoločne. Preto chcem aktívne podporovať spoluprácu a projekty na báze tripartity.

·     Budovanie račianskej komunity a lokálpatriotizmu

To, čím Rača je, závisí od ľudí, ktorí v nej žijú. Lokálpatriotizmus je niečo, čím sa Rača už teraz odlišuje od ostatných mestských častí. Chcem ho v ľuďoch prehlbovať a naďalej prispievať k budovaniu račianskej komunity, aby Rača pre svojich obyvateľov bola viac ako len miesto na bývanie. Len ak sa o Raču budeme chcieť starať, budeme ju chcieť chrániť a zveľaďovať, len vtedy bude napredovať. Cítim to aj ako morálny záväzok voči svojim predkom, ktorí tu žili niekoľko generácií.

·     Zvýšenie informovanosti občanov o dianí na úrovni BSK

Väčšina občanov nevie, akých zástupcov má Rača v BSK a už vôbec nemajú prehľad o ich práci. To chcem zmeniť. Chcem na internete pravidelne uverejňovať živé vstupy, kde budem informovať o mojej práci, ako aj o práci BSK ako celku. Občania sa budú môcť z pohodlia domova zapojiť svojimi otázkami a komentármi. V súčasnosti má túto úlohu spĺňať systém poslaneckých dní. Ten je však využívaný iba minimálne a považujem ho za zastaralý a neefektívny.


To, že toto považujem za svoje priority, neznamená, že nebudem riešiť nič iné. Budem pružne reagovať na všetky aktuálne témy, ktoré bude treba riešiť. Takisto sa nechcem viazať iba na BSK. Ak bude niečo mimo jeho pôsobnosti, pôjdem vystúpiť, či už na magistrát alebo na miestne zastupiteľstvo, ako občan. Pre Raču sa budem snažiť robiť maximum vo všetkých smeroch a nebudem sa limitovať kompetenciami poslanca.

Chcem byť poslancom, ktorý sa aj po skončení volebného obdobia bude môcť prejsť po Rači so vztýčenou hlavou. Chcem, aby sa pri mne ľudia zastavili, pýtali sa, povedali, čo ich trápi, prípadne ocenili to, čo funguje dobre. Robiť pre Raču a spraviť z nej lepšie miesto bol vždy môj cieľ. Aj preto som začal pracovať na miestnom úrade.

Ján Polakovič
kandidát na poslanca BSK


0 komentárov:

Zverejnenie komentára