Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

10.10.17
0
Krúžkujú sa maximálne 2 kandidáti.


1.   Marián Borbély (58)
SZČO;
Žarnovická 5, Rača;
SME RODINA – Boris Kollár

Konateľ firmy JMB Consulting, s.r.o. (orsr) zameranej na Ostatné pomocné obchodné činnosti založenej v januári 2001.


2.   Michal Drotován, Mgr. (36)
prednosta miestneho úradu Bratislava-Karlova Ves
Na pasekách 14, Rača;
nezávislý kandidát

V minulosti prednosta Obvodného úradu životného prostredia v Bratislave či šéf oddelení zameraných na ŽP na MÚ Bratislava-Karlova Ves i MÚ Bratislava-Staré Mesto; predtým personalista a konzultant rôznych firiem (viď životopis) a majiteľ firmy Political Consulting s.r.o. (orsr).


2014-2018 poslanec MZ v Rači (OKS, SDKÚ-DS)
- člen Rady MZ; podpredseda Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy; člen Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva a Komisie mandátovej

2010-2014 poslanec MZ v Rači (SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS)
- člen Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku a člen Komisie školstva, kultúry a športu a Komisie mandátovej

Neúspešne kandidoval v r. 2016 do NR SR (OĽANO-NOVA); v r. 2014 za starostu Rače (OKS, SDKÚ-DS) a v r. 2010 do NR SR (SDKÚ-DS)


3.   Justín Horvatovič, Mgr. (34)
požiarny technik
Tibenského 7, Vajnory;
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko4.   Dagmar Kramplová, Mgr. (59)
vedúca organizačného oddelenia Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
Zvončeková 40, Rača;
Slovenská národná strana

V súčasnosti je členkou predsedníctva SNS (www.sns.sk) ako bratislavská krajská predsedníčka strany. V rokoch 2007-2010 bola prednostkou Miestneho úradu Bratislava-Rača.


Neúspešne kandidovala v r. 2006 do NR SR (Slovenská národná koalícia – Slovenská vzájomnosť) a v r. 2001 do Z BSK (SNS)


5.   Monika Luknárová, Mgr. (47)
manažérka
Alstrova 150, Rača;
nezávislý kandidát

Zástupkyňa riaditeľky Strediska kultúry Bratislava Nové Mesto, manažérka a dramaturgička (skvajnorska.sk). V minulosti dlhoročná referentka kultúry Miestneho úradu Bratislava-Rača.


2014-2018 poslankyňa MZ v Rači (nezávislá)
- členka Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva, Komisie sociálnej a bytovej a Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy
- členka Dozornej rady Media Rača spol. s r.o. (orsr)


6.   Jozef Nemšovský, Ing. (74)
dôchodca
Koncová 29, Vajnory;
Slovenská národná strana

Bývalý generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (2006-2008), v ktorej pôsobil predtým aj ako riaditeľ sekcie živočíšnych výrobkov (pravda.sk).

Asistent poslanca NR SR Miroslava Jureňu (2007-2010; nrsr.sk). V 2009-2014 ako SZČO poskytujúca poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia (datanest). Konateľ a spoločník vo viacerých firmách (orsr).


7.   Róbert Pajdlhauser, Ing. (50)
manažér logistiky
Závadská 18, Rača;
SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚS

Bývalý konateľ a likvidátor vo viacerých firmách (orsr). V rokoch 1992 až 2011 bol živnostníkom (zrsr.sk; datanest).


2014-2018 poslanec MZ v Rači (KDH, Most-Híd, NOVA, Sieť, Strana zelených)
- člen Rady MZ; člen Komisie finančnej a majetkovej, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy, Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva a Komisie mandátovej

Neúspešne kandidoval v r. 2016 do NR SR (OĽaNO-NOVA), v r. 2014 do bratislavského mestského zastupiteľstva (KDH, OĽaNO, ZZ DÚS, NOVA, OKS, KDS, SMK-MKP) a v r. 2013 do Z BSK (NOVA)


8.   Peter Pilinský, Mgr. (45)
starosta MČ Bratislava-Rača
Úžiny 3, Rača;
SMER-SD, Most-Híd, SKOK-ELD, SZ, SDKÚ-DS, Starostovia nezávislí kandidáti

Bývalý predseda a štatutár Strany zelených (Register strán)
Pracoval ako zoológ na Ministerstva životného prostredia SR (sme.sk)


2014-2018 starosta Rače (Sieť, KDH, Most-Híd, NOVA, SZ)

2014-2018 poslanec MsZ (Sieť, SaS, Most-Híd, SDKÚ-DS)
- člen Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy; člen Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport, Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby
- člen Dozornej rady OLO a.s. (orsr)

2010-2014 starosta Rače (Strana zelených)

2010-2014 poslanec MsZ (Strana zelených)
- člen Dozornej rady a Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, člen Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby a Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva

2007-2010 poslanec MZ v Rači (Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)
- člen Rady MZ a Komisie finančnej a hospodársko-podnikateľskej

Neúspešne kandidoval v r. 2012 do NR SR (SZ), v r. 2010 do NR SR (SDĽ), v r. 2009 za predsedu BSK (SZ) a do Z BSK (SZ) a v r. 2006 do NR SR (SF)


9.   Ján Polakovič, Mgr. (28)
projektový manažér
Žitná 18, Rača;
nezávislý kandidát

Marketingový a projektový manažér Miestneho úradu Bratislava-Rača (raca.sk). Majiteľ firmy Date 22 s.r.o. (orsr; shopaholics.sk). V minulosti konateľ P&T Company s.r.o. (orsr).


Neúspešne kandidoval v r. 2014 do MZ za obvod Rača (nezávislý)


10. Michal Vlček, Ing. (37)
ekonóm
Uhliská 7, Vajnory;
nezávislý kandidát

Obchodný riaditeľ a bývalý hokejový rozhodca. V minulosti konateľ firmy Solitius, s.r.o. (orsr) i živnostník.


2014-2018 poslanec MZ vo Vajnoroch (SDKÚ-DS, KDH, Sieť)
- člen Miestnej rady; predseda Komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia, predseda Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcii, člen Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce, získavania prostriedkov z eurofondov
- konateľ Vajnorskej podpornej spoločnosti, spol. s r.o. (orsr)

2010-2014 poslanec MZ vo Vajnoroch (SDKÚ-DS)
- podpredseda Komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia, člen Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce, získavania prostriedkov z fondov, Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť funkcii a Komisie na prešetrovanie sťažností voči voleným funkcionárom MČ Bratislava-Vajnory

2006-2010 poslanec MZ vo Vajnoroch (nezávislý)
- člen Komisie finančnej, správy majetku, podnikania obce, získavania prostriedkov z fondov, Komisie bezpečnosti, informatiky a podnikateľov a Komisie pre ochranu verejného záujmu


11. Juraj Vodenský, PhDr., Mgr. (39)
podnikateľ
Žitná 4, Rača;
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko


12. Anna Zemanová, RNDr. (58)
poslankyňa NR SR
Koncová 25, Vajnory;
SaS, OĽANO, KDH, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚS

Tímlíderka strany Sloboda a Solidarita pre životné prostredie. Členka Správnej rady OZ Vajnorský okrášľovací spolok. Bola konateľkou TZ Studios, s.r.o. (orsr) a členkou Dozornej rady Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. (orsr). Okrem ochrany prírody sa vo svojich zamestnaniach venovala aj bankovníctvu. Od zvolenia do NR SR má pozastavanú živnosť založenú v roku 1996.


2016-2020 poslankyňa NR SR (SaS)
- členka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, členka Stálej delegácie NR SR v Medziparlamentnej únii

2013-2017 poslankyňa Z BSK (SDKÚ-DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, Most-Híd, KDH)
- členka Finančnej komisie a Komisie dopravy
- členka Dozornej rady spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a.s. (orsr)

2009-2013 poslankyňa Z BSK (SaS)
- členka Dozornej rady spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a.s. (orsr)

2002-2006 starostka MČ Bratislava-Vajnory (DS, DÚ, SZS)

1998-2002 poslankyňa MZ vo Vajnoroch (KDH)

Neúspešne kandidovala v r. 2014 do MZ vo Vajnoroch (SaS, NOVA, OKS), MsZ Bratislava (SaS, Sieť, Most-Híd, SDKÚ-DS) a do EP (SaS), v r. 2012 do NR SR (SaS), v r. 2010 do MsZ Bratislava (SaS, SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd, OKS) a do NR SR (SaS), v r. 2006 za starostku Vajnôr (DÚ, DSS, OKS, SZS) a v r. 2005 do Z BSK (Vpred)


13. Rastislav Žitný, Mgr. (42)
vicestarosta MČ Bratislava-Rača
Pri vinohradoch 4, Rača;
SMER-SD, Most-Híd, SKOK-ELD, SZ, SDKÚ-DS, Starostovia nezávislí kandidáti

Bývalý dlhoročný marketingový manažér spoločnosti Ján Becher Slovensko (bratislavskenoviny). V minulosti aj živnostník (datanest).


2014-2018 poslanec MsZ (Sieť, SaS, Most-Híd, SDKÚ-DS)
- predseda Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport, člen Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta
- predseda Dozornej rady Dopravného podniku Bratislava, a.s. (orsr); člen Dozornej rady Bratislavskej teplárenskej a.s. (orsr); člen Dozornej rady Národného tenisového centra a.s. (orsr)

2014-2018 poslanec MZ v Rači (KDH, Most-Híd, NOVA, Sieť, Strana zelených)
- člen Rady MZ; člen Komisie finančnej a majetkovej, Komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy a Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií

Neúspešne kandidoval v r. 2016 i 2012 do NR SR (Most-Híd), v r. 2010 do MZ za Raču (Smer-SD, Most-Híd, SZS) a do NR SR (Most-Híd) a v r. 2009 do Z BSK (Most-Híd)

Zoznamy z otvorených zdrojov
zostavil Ján Drotován
redaktor časopisu račan.sk výber

Poznámka:

Čitatelia a kandidáti môžu informácie doplniť a upresniť cez komentáre alebo e-mail (racan.sk(at)gmail.com).


0 komentárov:

Zverejnenie komentára