Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

12.10.17
0
Mám 37 rokov, som rodený Vajnorák. Z Vajnôr pochádza môj otec, starí aj prastarí rodičia. Vo Vajnoroch som sa rovnako usadil a založil si tu rodinu. Dá sa povedať, že mám hlboké vajnorské korene. Som ženatý, mám dvoch synov, 5 ročného Adamka a ročného Andrejka.


Rodina je dnes aj mojím najväčším koníčkom a voľné chvíle sa snažím tráviť prioritne s nimi. Mám rád šport, hrávam hokej, ktorému som sa venoval donedávna aj aktívne ako hokejový rozhodca a pískal som slovenskú ligu, tiež si rád zahrám bedminton a cez víkend ráno si chodievam zabehať.

V miestnom zastupiteľstve pôsobím aktuálne tretie volebné obdobie od roku 2006. Vtedy som bol zvolený ako mladý 26-ročný nezávislý kandidát a začal som sa aktívne zoznamovať so samosprávou Vajnôr. O Vajnoroch sa hovorí, že za súčasného vedenia sa posunuli vpred, stala sa z nich pekná časť Bratislavy, kam má záujem prísť bývať stále viac ľudí. Teší ma, že som súčasťou tohto posunu.


Medzi najvýznamnejšie projekty, ktoré sa podarili a sú vnímané ako úspešné, patrí výstavba nového kultúrneho domu, výstavba novej materskej škôlky, revitalizácia parku pod lipami, ktorý sa stal doslova centrom kultúrnych akcií a miestom, kde sa občania Vajnôr radi stretávajú. Cez víkendy je park plný detí s rodičmi, radi sem prídu cyklisti po vybudovanej cyklotrase Jurava z okolitých častí (Rača, Pezinok, Svätý Jur, Grinava a ďalšie okolie) alebo je miestom, kde sa stretávame s priateľmi.

Od roku 2013 som predsedom komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia. Problematika rozvoja obce, výstavby a rozvoja mi je blízka a je jednou z mojich hlavných tém. Snažíme sa, aby si Vajnory aj naďalej oprávnene udržali prezývku „dedina v meste“. Demografickým vývojom je rozvoj nepochybne prirodzený a želaný jav a vnímam ho ako správny. Ako predseda stavebnej komisie si rovnako pokladám za povinnosť v súčinnosti so stavebným úradom a starostom dbať na to, aby bol rozvoj v súlade so zachovaním pôvodných hodnôt Vajnôr a aby výstavba bola regulovaná v prospech všetkých, či už súčasných, ako aj budúcich obyvateľov a našich detí.

Príjemnou úlohou, ktorú ako poslanec vo Vajnoroch zastávam, je obradník. Stretávam sa s mladými ľuďmi, Vajnorákmi, ktorí sa rozhodnú urobiť vo svojom živote významný krok a povedať si to povestné „áno“. Sú to okamihy, ktoré sú pre nich výnimočné, sú plné energie a radosti, a preto to spoločne s kolegyňami z matriky robíme veľmi radi. Vždy sa snažíme pomôcť mladým novomanželom, aby tieto chvíle boli pre nich výnimočné.

V pracovnom živote, po ukončení štúdia na vysokej škole, som pôsobil 8 rokov v telekomunikačnej spoločnosti, kde som mal ako obchodník na starosti segment kľúčových zákazníkov. Neskôr som pôsobil 4 roky v IT spoločnosti ako obchodný riaditeľ. Táto časť pracovného života mi priniesla cenné skúsenosti pri práci s ľuďmi, ako pri nich stáť a podporovať ich pri dosahovaní cieľov a zároveň s nimi riešiť všetky situácie, ktoré dianie vo firme prinesie. V obore IT som zotrval a v súčasnosti pracujem pre softwarovú spoločnosť, ktorú sme pred 4 rokmi založili. Zameriavame sa na oblasť vzdelávania a rozvoja ľudí z pohľadu IT technológií. V roku 2015 som získal medzinárodný certifikát tzv. „Brain Based Coaching Certificate“ a venujem sa ľuďom ako kouč ich osobného i pracovného rozvoja.

4. novembra nás čakajú voľby do Bratislavského samosprávneho kraja alebo tzv. „župy“. Kandidujem za Raču a Vajnory ako nezávislý kandidát na poslanca. Vnímam, že stále horúcejšou témou na riešenie je územný rozvoj Vajnôr a Rače a s tým spojená potreba riešiť infraštruktúru a dopravu. Dotýka sa to nás všetkých, stačí ráno ísť s deťmi do škôlky, školy či do práce a poobede sa pokúsiť vrátiť za svojimi rodinami naspäť. Cesty a doprava sú jednou z kompetencií Bratislavského samosprávneho kraja. Pri prepojení kompetencií a zámerov riešenia infraštruktúry Vajnôr a Rače s možnosťami Bratislavského samosprávneho kraja by mohol byť prínos pre naše mestské časti významný. Touto témou sa aktívne zaoberám ako predseda stavebnej komisie vo Vajnoroch. Spolu so starostom Jánom Mrvom a kolegami poslancami riešime otázku dopravy z pohľadu a možností mestskej časti. Aj z toho dôvodu si beriem túto tému ako jednu z kľúčových mojim zámerom je presadzovať ju v samosprávnom kraji. 


V Rači silné aktivity v otázke územného rozvoja a regulovanej výstavby vyvíja Michal Drotován. Michal je druhé volebné obdobie aktívnym miestnym poslancov a dosahuje pre Raču citeľné výsledky. Dohodli sme sa presadzovať tieto témy pre Raču a Vajnory jednotne, v mnohých otázkach cítime zhodu, a preto sa uchádzame o podporu Rače a Vajnôr spoločne, v „tandeme“.

Jednou z ďalších zásadných kompetencií Bratislavského samosprávneho kraja sú stredné školy. Na území Vajnôr a Rače ich máme hneď niekoľko. Odborné školy na Pántoch, budovy v správe BSK, pozemky v správe mestských častí Vajnory a Rača. Pri zosúladení zámerom mestskej časti a zámerov samosprávneho kraja je možné vytvoriť veľmi príjemné prostredie jednak pre študentov a rovnako obyvateľov oblasti Rybničná. Gymnázium Hubeného v Rači, ktoré navštevovalo mnoho mojich rovesníkov z Vajnôr a Rače, je povestné basketbalovou tradíciou. Téma, pri ktorej spojením možností mestských časti Rača a Vajnory so záujmami Bratislavského samosprávneho kraja by nepochybne vedeli kvalitu týchto častí zvýšiť.

Do Bratislavského samosprávneho kraja kandidujem ako nezávislý kandidát. Počas zbierania petičných podpisov v uliciach Rače a Vajnôr som mal možnosť porozprávať sa s ľuďmi a vypočuť si mnohé ich názory. Starších ľudí zaujíma, ako bude o nich postarané v sociálnych otázkach. Sociálne služby sú taktiež kľúčová kompetencia samosprávneho kraja a prelína sa so záujmami mestských častí Rače a Vajnôr.

Počas aktívneho pôsobenia v samospráve ako aj počas letných stretnutí s ľuďmi v uliciach Rače sa mi potvrdzuje, že nám naozaj záleží, v akom prostredí bývame a akým smerom sa bude vývoj v Rači a Vajnoroch uberať.

Michal Vlček
kandidát na poslanca BSK
za Raču a Vajnory


0 komentárov:

Zverejnenie komentára