Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

17.10.17
0
Rozhovor s kandidátkou na poslankyňu BSK za volebný obvod Rača a Vajnory
  
Monika Luknárová
Foto © Janka Hrdličková
Kandidátka na poslankyňu do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (Z BSK). Tretí rok poslankyňa miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača. V minulosti dlhoročná referentka kultúry, správy majetku, správy zmlúv a pohľadávok, vnútornej správy, vedúca vnútornej správy miestneho úradu Bratislava-Rača. V súčasnosti zástupkyňa riaditeľky Strediska kultúry Bratislava-Nové Mesto, manažérka a dramaturgička, zároveň vedúca prevádzky. Petíciou získala priamy mandát od obyvateľov volebného obvodu Rača – Vajnory a kandiduje ako číslo 5.
Tri roky si poslankyňou v mestskej časti Bratislava-Rača.
Prečo kandiduješ aj do BSK?

Keby si sa ma spýtal pred rokom, čo si myslím o BSK, povedala by som Ti, že samosprávne kraje a ich exekutívu vnímam ako zbytočné medzičlánky medzi samosprávami a štátom. Po vlastnom skúmaní veci som však dospela k záveru, že riadenie na úrovni kraja je v našich podmienkach dôležité a podložené aj historicky. Hnevá ma fakt, že Bratislavský samosprávny kraj je oproti ostatným krajom postavený do nevýhody pri čerpaní eurofondov. Živí sa predstava, že za nastavením čerpania na základe HDP je Brusel. Pravdou však je, že nie Brusel, ale ešte Dzurindova vláda nastavila pri čerpaní eurofondov ako meradlo výšku HDP. Súčasná vláda to mohla dávno zmeniť. Ale ako vidno, vyhovuje jej to. Kupuje si za to hlasy svojich mimobratislavských voličov. Zatiaľ čo v iných krajoch nájdete niekedy až megalomansky rekonštruované námestia, či obecné úrady a športoviská financované z fondov EÚ, riaditelia škôl v bratislavskom kraji aj 15 rokov postupne menia okná na škole alebo z dotácii BSK riešia len financovanie havárií. A konkrétnejšie k Tvojej otázke: osobnostne som sa našla v komunálnej politike, myslím, že sem patrím. Som povzbudzovaná mojimi priateľmi a známymi, ktorí mi dôverujú a chcú odo mňa viac.

V akých oblastiach chceš v Z BSK pôsobiť?
Čo ponúkneš obyvateľom Rače, Vajnôr a celého samosprávneho kraja
ako poslankyňa Z BSK?

Nemám tu o čom špekulovať. Jednoznačne je to kultúra, školstvo, šport a mládež, zdravotné a sociálne veci. Tak ako píšem vo svojich témach. S podporou BSK zriadiť Múzeum a informačné stredisko v Rači a vo Vajnoroch stálu expozíciu histórie vajnorského letiska a aeroklubu. Račania sa možno pamätajú, v rámci Račianskeho vinobrania som v roku 2013 v Nemeckom kultúrnom dome zorganizovala výstavu Račianske starožitnosti, ktorá sa stretla u návštevníkov s veľkým nadšením. O rok neskôr v spolupráci s oddelením kultúry Miestneho úradu výstavu Račianske nevesty. Som dcéra parašutistu Vilka Hrnčára, na letisku vo Vajnoroch som prakticky vyrástla. Cítim preto voči vajnorskému letisku a najmä ľuďom z Aeroklubu akýsi dlh. Chcela by som, aby činnosť a ich spomienky nezapadli prachom. Vytvoriť stálu expozíciu na ich počesť je to najmenej, čo by naša spoločnosť mohla urobiť. Budem podporovať podobné projekty v rámci celého kraja a pokúsim sa o spravodlivejšie rozdeľovanie financií v rámci všetkých ôsmich samosprávnych krajov.

Označuješ sa „naozaj nezávislá kandidátka“. Majiteľ Retkins s.r.o. Dušan Repák, ktorý na tzv. Radničnom námestí (RNR) pred očami Račanov vztýčil prepytujem prostredník, je Tvoj bývalý spolužiak a zastupuje Ťa jeho právna kancelária. Naozaj si sa mohla ako miestna poslankyňa v kauze RNR rozhodovať nezávisle?

Neoznačujem sa, naozaj som nezávislá. Svoju ,,tajnú“ kampaň si financujem sama, z vlastných zdrojov. Ako poslankyňa račianskeho zastupiteľstva odmietam akékoľvek zasahovanie do mojej integrity. Pri samospráve je takmer nemožné vyhnúť sa prepojeniam, kedy niekto s niekým chodil do školy alebo sa inak stretol. To sa týka aj kauzy RNR, kde som hlasovala po podrobnom oboznámení sa so všetkými vtedy dostupnými informáciami a za týmto hlasovaním si stojím. Túto tvoju otázku navyše vnímam od Teba ako kapcióznu a nekorektnú, nakoľko Ty si jeden z tých, komu som okamžite oznámila zistenie, že za RNR je aj môj bývalý spolužiak. Na základe toho som vystúpila zo skupinovej emailovej debaty v rámci Priateľov Rače. Ak si dobre spomínaš, pri RNR som bola ešte navyše osobou, ktorá viedla prvé verejné zhromaždenie v tejto veci. Na internete je zverejnený záznam zo zhromaždenia, občania aj Ty máte možnosť posúdiť, či som jednala nezávisle alebo nie. A tým, že zverejňuješ, že ma zastupuje právna kancelária, zasahuješ do môjho súkromia, nakoľko tento spor je občianskoprávny.

Čo zahrňuješ – zvlášť v Rači – pod občiansku participáciu? Ako konkrétne by účinkovala ako protikorupčný nástroj?

Tretí rok pracujem v Stredisku kultúry v Novom Meste. Novomešťania už majú skúsenosť so zavedením participatívneho rozpočtu. Nie je to žiadna novinka ani v rámci Európy. Začleňovanie verejnosti do projektov je samo o sebe nástrojom proti korupcii, nakoľko je to veľmi transparentný spôsob tvorby rozpočtu a projektov z neho vyplývajúcich. Je tu vysoká miera kontroly samotnými občanmi vo všetkých fázach.

O mandát poslankyne miestneho zastupiteľstva si sa uchádzala o. i. so zámerom presadiť Račianske múzeum. Tri roky po voľbách je zámer na mŕtvom bode. Prečo?

Ono to nie je tak jednoduché, ako to zvonka vyzerá. Ešte ako neposlankyňa som sa domnievala, že sa niečo také jednoducho navrhne a schváli. Realita je však taká, že samo sa to neschváli, že je potrebné na takýto projekt vyčleniť v rozpočte nemalú čiastku financií. A presvedčiť starostu, ktorý má svoj, poslancom neprednesený zámer s kúriou, nie je ľahké. Najväčším argumentom budú vždy peniaze, preto sa chcem pokúsiť o spolufinacovanie projektu cez BSK. Dúfam len, že starosta v posledný rok svojho volebného obdobia kúriu neprenajme na dlhšie obdobie osobám, ktorým projekt Múzea bude ,,ukradnutý“.

Tvojou víziou je stav, keď sa rozhodnutia neuskutočňujú od stola úradníkov, ale spolutvorcami budúcnosti sú občania. Ako si predstavuješ uskutočňovanie tejto vízie?

Odpoveďou je opäť občianska participácia.

Chceš docieliť, aby sa v rizikových lokalitách zriadili kamery a SOS hlásky. Takéto riešenie má kritikov a odporcov. Poznáš ich argumenty? Ako sa s nimi navrhuješ vyrovnať?

Každý jeden projekt má svojich kritikov a odporcov, to je také slovenské. Ale ak má akýkoľvek bezpečnostný systém zachrániť zdravie, ba dokonca život čo i len jedného človeka, tak stojí za to ísť do toho. Samozrejme lacnejšia, ale ťažšia je prevencia. Výchova v rodine u nás v posledných rokoch zlyháva. Ruka v ruke s tým rastú sociálno-patologické javy. V našej spoločnosti absentuje úcta a pokora. Ale ak jej neučíme od raného detstva, tak je naivné myslieť si, že všetko zachránia tresty alebo reedukácia.

Ubytovňu na Kadnárovej ulici navrhuješ zmeniť na sociálne byty, z nich jeden má byť pripravený ako krízový. Ako by toto riešenie presne fungovalo?

Krízový byt by mal byť byt, ktorý je pripravený prichýliť v stave núdze okamžite jednotlivé osoby alebo rodinu. Stav núdze môže mať rôzny charakter. Od vyhorenia bytu, cez domáce násilie, či náhle vážne ochorenie v rodine s ekonomickými následkami. Nedávno som riešila prípad, kedy matka s dieťaťom potrebovala okamžite prichýliť, ale v našej mestskej časti je tak poddimenzované sociálne oddelenie a tak nepružný systém, že nebolo osoby, ktorá by kompetentne zasiahla a okamžitú pomoc poskytla. Vieš, keď niekto v sobotu okamžite potrebuje pomoc, nemá časť zisťovať stránkové hodiny Miestneho úradu a dokladovať, či bude schopný zaplatiť ubytovanie.


Ako hodnotíš svojich protikandidátov vo volebnom obvode Rača – Vajnory?
Koho z nich považuješ pre seba za najlepšieho do tandemu?
V čom vidíš svoju konkurenčnú výhodu?

To sú tri otázky naraz J Svojich protikandidátov nemôžem objektívne ohodnotiť, mnohých osobne nepoznám a nenašla som ani ich volebné programy. Domnievam sa však, že kandidatúru do BSK niektorí využívajú ako lacný spôsob prieskumu, či uspejú v nadchádzajúci rok v komunálnych voľbách. Je rozdiel, kto by bol do tandemu najlepší pre mňa a kto pre voličov a takisto pre koho som najlepšia do tandemu ja. Rada vyhoviem prianiu voličov. Za moju konkurenčnú výhodu považujem fakt, že sa občanom prihováram hlavne osobne, môj volebný program vychádza z reálnych situácií a potrieb občanov.

Ďakujem za rozhovor.


Zhováral sa Miro Ščibrany
redaktor občianskeho portálu račan.sk
a časopisu račan.sk výberSúvisiace články:0 komentárov:

Zverejnenie komentára