Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

19.10.14
0
Predkladám dvadsať najdôležitejších bodov, ktoré sa mi podarilo presadiť v Rači ako poslancovi MZ.


Zablokovanie nezmyselných developerských projektov Rača – Ohňavy a Rača – Dolná Pekná (2013,2014)

Oprava nevyhovujúceho betónového priestoru pred ZŠ Tbiliská (2012)

Zvýšenie rozpočtu na detské ihriská a opravu komunikácii (2011)

Nastavenie nového systému odmeňovania, kde sa za neúčasť kráti poslancom odmena (2011)

Stanovenie opravy škôlok ako priority rozpočtu (2011)

Organizovanie piatich cyklojázd a predloženie návrhu na cyklotrasy (2011-2014)

Všeobecné záväzné nariadenie o zhromažďovaní obyvateľov, ktoré prijala Rača ako prvá v Bratislave a zorganizovanie zhromaždenia k otázke územných plánov zón Krasňany a Východné (2011, 2014)

Projekt bezbariérových chodníkov v Rači (2013, 2014)

Úspešný mediálny tlak a rokovanie s vedením DPB, aby neznížili počet električiek do Rače počas školského roka (2011)

Zmena rokovacieho poriadku zastupiteľstva, ktorá napr. umožňuje dlhšie vystúpenie občanov (2011)

Navrhnutie a spoluorganizovanie Račianskeho polmaratónu/desiatky (2012 - 2014)

Uznesenie miestneho zastupiteľstva o nesúhlase s developerskými projektmi Račany Rosso, Rača – Dolná Pekná a Rača – Ohňavy (2014)

Presun 250 000 € na opravu ZŠ Hubeného v rozpočte a zasadenie sa o rekonštrukciu školy (2012)

Úspešná petícia proti projektu Račany Rosso (2013)

Zvýšenie peňazí na opravu chodníkov a ciest (2012)

Podpora projektu komunitnej záhradky v Krasňanoch (2012)

Zasadenie sa o zvýšenie príspevku na deti a mládež OZ Kengura (2012)

Odborné pripomienkovanie všetkých developerských projektov (2012 - 2014)

Zastavenie vydieračských praktík firmy Blackstorm Group na Šajbách (2013)

Pomoc pri obnove Horvátovho kríža v Malých Karpatoch (2014)

Územné plány zóny Krasňany a Východné – začiatok procesu (2013, 2014)

Michal Drotován
kandidát na starostu Rače


Naša kampaň je financovaná z peňazí darcov cez transparentný účet 5057186515/0900, ak máte možnosť, môžete nám pomôcť príspevkom.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára