Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

21.10.14
0
Dopravu môžeme v zásade rozdeliť na dynamickú, teda jazdenie áut, a statickú, teda parkovanie. Dynamická prebieha v Rači po cestách trojakého charakteru:


1. Výpadovka – cesta č. 502 vedúca z centra Bratislavy smerom na Modru, ktorá je dosť frekventovaná.

2. Cesty a ulice, ktoré sú tiež frekventované, ale slúžiace skôr pre miestnu prepravu, zásobovanie, príp. pre MHD.

3. Ostatné ulice, úzke, jednosmerné, či slepé, na ktorých je intenzita prepravy nižšia, či malá.

Každá kategória má svoje špecifiká, mňa zaujali najmä problémy ciest č. 1 a 2.

1. Výpadovku by bolo potrebné riešiť čo najskôr, pretože je najväčší znečisťovateľ životného prostredia (výfukové plyny, oter brzdových doštičiek, hluk). Myslím si, že by bolo najvhodnejšie, keby všetky vozidlá prešli Račou čo najrýchlejšie a najmä plynule. Rýchlosť je daná dopravnou vyhláškou a tú teda neovplyvníme. Plynulosť sa však dá pozitívne ovplyvniť tým, že autá nebudú musieť na križovatkách zbytočne zastavovať a zasa sa rozbiehať, teda križovatky budú nastavené tak, že majú takzvanú „zelenú vlnu“ a prejdú Račou bez zbytočného brzdenia. Aj vedľajšie prípojné ulice z križovatiek riadených semaformi, vedúce na cestu č. 502, by mali byť nastavené tak, aby zelenú vlnu nenarušovali.

Preto som sa telefonicky spojil s radovým pracovníkom na odbore dopravy Magistrátu a chcel som odpovede na viaceré moje otázky súvisiace s týmto problémom. Počas dlhého telefonátu som nadobudol dojem, že prístup k ich riešeniu je tak trochu alibistický a pripadalo mi to tak, ako keby sa chcel tento pracovník len problémov zbaviť. Preto som sa obrátil priamo na jeho šéfa, tentoraz mailom, aby som mal „v ruke“ jeho odpoveď na nastolené otázky. Jeho prístup bol podobný a všetky moje pripomienky na riešenie dopravy v meste boli „slušne“ a „fundovane“ odmietnuté.

Argumentoval najmä nesprávnym chovaním vodičov, ktorí, citujem „jazdia zvykovo..., sa neodporúča, aby vodiči jazdili po pamäti“. Ďalšia argumentácia sa zakladala na podmienkach o budúcom vývoji premávky na Račianskej ulici, citujem: „To ukáže až projektová dokumentácia začínajúcej sa veľkej výstavby na Račianskej ulici, kde vzniknú ďalšie riadené križovatky“. Podľa toho sa teda situácia teraz nebude riešiť a bude sa riešiť až v (ďalekej?) budúcnosti.

Ďalším dôvodom bolo uprednostňovanie MHD (električka) pred individuálnou dopravou, s čím súhlasím. Ale na Račianskej a Púchovskej ulici sa cesta č. 502 od Gaštanového hájika križuje s električkovou traťou celkovo 0 (slovom nula) krát a vedľajšie prípojné ulice, riadené semaformi (Pekná cesta, Hečkova, Pri vinohradoch) sú tri a nevytvárajú veľký problém pri uprednostňovaní MHD. Preto si myslím, že pri väčšej snahe by sa tento stav mohol (začať) riešiť.

V Gaštanovom hájiku sú na krátkom úseku tejto výpadovky 3 spriahnuté semafory, ktoré ešte donedávna fungovali v zelenej vlne. Pred niekoľkými mesiacmi tam robili nejakú úpravu cesty a vtedy sa tento ideálny stav zmenil a zelená vlna už nefunguje. Oponoval som aj tento stav, ale uspokojivú odpoveď som doteraz nedostal.

Napriek nesúhlasnému stanovisku Magistrátu sa budem snažiť jestvujúci stav zlepšiť a pre lepšie nastavenie podmienok prepravy cez Raču sa chcem aj naďalej angažovať v komunikácii s Magistrátom Bratislavy.


2. Cesty a ulice, ktoré sú tiež frekventované, ale slúžiace skôr pre miestnu prepravu, prípadne pre MHD, sú dvojaké. Tie, po ktorých premáva MHD a tie, po ktorých síce MHD nepremáva, ale po nej jazdí zásobovanie. Tie prvé nemôžeme veľmi ovplyvniť, pretože zabezpečujú mobilitu občanov, ale je často problém s ich údržbou, pretože ich spravuje mesto so známymi finančnými problémami. Tie druhé sú nejakým spôsobom regulované, ale táto regulácia sa niekedy obchádza a nedodržuje. Mám na mysli napr. Zvončekovú ulicu, kde vodiči nerešpektujú maximálnu povolenú rýchlosť, alebo zásobovanie Kauflandu, ktoré sa uskutočňuje po Výhonskej ulici. Po tejto ulici jazdia nákladiaky a kamióny na nakladaciu stanicu, ale aj do skladov Kauflandu.

Kaufland je povolené zásobovať po príjazdovej ceste poza komplex predajní oproti Kauflandu, ale dopravcovia to nerešpektovali. Aj v tejto veci som sa obrátil na vedenie spoločnosti Kaufland, aby zabezpečili nápravu. Odpovedali mi, že (citujem) „dopravcovia, ktorí pre nás jazdia (zásobujú Kaufland) boli na uvedené nedostatky upozornení a taktiež im bola poskytnutá mapa s vyznačením cesty, ktorú majú používať“. Aj napriek tomu viacerí dopravcovia toto stále nerešpektujú, alebo o tom nevedia, pretože niektorí aj naďalej jazdia po starom. Preto píšem urgenciu a žiadam, aby bolo sľúbené opatrenie 100-percentne dodržiavané. Tomuto problému sa budem tiež naďalej venovať.

3. V uliciach, ktoré slúžia len pre miestnu prepravu a v uliciach úzkych, jednosmerných, či slepých, je problém najmä s parkovaním, a ten tiež bude treba urýchlene riešiť. Pomaly storočný problém je napr. Alstrova ulica v úseku od evanjelického kostola po Sadmelijskú ulicu, ktorá je úzka a navyše sú pod ňou údajne aj nejaké líniové stavby. Sú v podstate bezproblémové, a preto sa s nimi treba zaoberať iba v prípade, že sa náhle objaví nejaký problém.


Skutočnosti uvedené v bode 1. a 2. dokumentujú, že problémami dopravy v Rači sa treba aj naďalej zaoberať a riešiť ich v prospech Račanov.


Október 2014
Michal Krištofič


0 komentárov:

Zverejnenie komentára