Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

25.10.14
0
Anonymizovaný e-mail, ktorým poslanec MsZ Ján Hrčka odpovedal na e-mail obyvateľky Hagarovej vo veci zámeny pozemkov, uverejňujeme na vlastnú žiadosť poslanca.
Včera som dostal nasledujúci e-mail:

Vážený pán poslanec,

v mene predvolebného boja ste obetovali obyvateľov Hagarovej 17 a dúfam, že ste na svoj boj hrdý. Všetkým príbuzným a známym v Petržalke som odporučila, aby si dobre rozmysleli, koho budú voliť do MS zastupiteľstva, najmä aby si všimli, či človek, ktorý používa takéto spôsoby boja, má naozaj záujem o občanov a ich problémy, alebo mu ide len o ego a poslaneckú stoličku.
Ešte raz vďaka za vaše hrdinstvo.

Mail bol podpísaný, ale nebudem písať, kto je autorkou tohto e-mailu. Ak bude mať záujem, tak sa prihlási sama. Odpoveď som poslal, ale rád by som ju zverejnil, aby si kritiku obyvateľky Hagarovej a môj postoj k danej veci mohol prečítať každý.

Vážená pani,
obyvateľov Hagarovej 17 obetovali iní ľudia. Ja som nebol na funkcii námestníka primátora, keď sa dávalo súhlasné stanovisko k danému zámeru. Ja som nebol na pozícii starostu Rače, keď sa odignorovali pripomienky účastníkov konania a vydalo sa stavebné povolenie, aby mal investor lepšiu pozíciu. Obaja títo ľudia však na zastupiteľstve sedeli. Sú v spoločnom klube (platforme) a veľmi dobre si rozumejú.

Hagarova pre mňa nie je predvolebný boj. Predvolebný boj je to pre Vášho starostu, ktorý 13 (slovom trinásť) mesiacov neriešil tento problém a ešte sa to snažil použiť ako predvolebnú tému. Ak to bola preňho priorita, tak nerozumiem, prečo to nepredložil skôr. Skúste si vypýtať všetku oficiálnu komunikáciu medzi starostom Rače a investorom ako aj hlavným mestom a investorom od 01/2011 do 10/2014. Myslím, že potom uvidíte, ako intenzívne sa na riešení Vášho problému od 09/2013 pracovalo.

Vôbec mi nejde o ego a kľudne odporúčajte Vašim známym, aby ma nevolili. Veľmi dobre viem, aké „rozvojové“ záujmy má Váš súčasný starosta s Račou. Doprajem Vám, aby ste ho mali ďalšie štyri roky a potom obdobný problém ako Vy bude mať podstate viac Račanov. Tak isto si do zastupiteľstva zvoľte ľudí, ktorí na dôležitých postoch takéto svinstvá schvaľujú. Ja na rozdiel od tých, ktorých považujete za „správnych“, som poslancom prvé volebné obdobie a nikdy som nemal exekutívnu funkciu (starosta, námestník primátora, ...). Takže na Vašom stave som sa ja nijako nepodieľal, na rozdiel od tých, ktorých považujete za tých „dobrých“.

Odporúčam Vám naštudovať si, ako Váš starosta a jeho platforma hlasuje pri rôznych predajoch, ktoré slúžia na zahusťovanie, pri zámenách, ktoré slúžia na ďalšie zastavanie zelene, ornej pôdy a viníc. Čiže ako sa správajú, keď takéto problémy vznikajú. Viete obyvatelia sa začnú zaujímať o poslancov, až keď sa ich rozhodovanie priamo dotýka. Viem, že ľudia nemajú čas ani chuť riešiť, čo robia ich volení zástupcovia. Keby ale neboli takí ľahostajní, tak by nikdy nevznikli problémy ako Domino, Hagarova, parčík Belopotockého, ... .

Ja som sa nikdy na podobných svinstvách nepodieľal a ani sa určite podieľať nebudem. Ale v žiadnom prípade nesúhlasím, aby sa prípad Hagarovej, kvôli voľbám, riešil v špeciálnom režime.

Mrzí ma, ak nevidíte alebo nechcete vidieť, že nie ja som ten zlý. Rozumiem, že si sledujete Vaše záujmy, je to pochopiteľné. Mojou úlohou je ale obhajovať záujmy všetkých Bratislavčanov. To, čo sa včera na zastupiteľstve dialo, bola podľa mňa nechutná predvolebná agitka Vášho starostu, ktorý chcel takto zakryť, čo v tejto veci 13 mesiacov (ne)robil.

Ďakujem za pochopenie

S pozdravom

Ján Hrčka


0 komentárov:

Zverejnenie komentára