Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

24.10.14
0
Včera som sa zúčastnil zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva (MsZ), hlavne kvôli bodu č. 45 o zámene pozemkov na Hagarovej ulici. Diskusia poslancov MsZ bola dynamická, miestami emotívna, to isté sa týkalo aj vystúpení obyvateľov MČ Rača, ktorí v diskusii vystúpili.


Samotná diskusia trvala skoro dve hodiny. Padli tam informácie o chybách, ktoré sa v minulosti urobili na strane mesta i mestskej časti. Páni poslanci a poslankyne kládli otázky, že ako bolo možné doviesť veci tak ďaleko, aby sa povolila výstavba v stabilizovanej zóne. Tí, ktorí by mohli vysvetliť, prečo konali tak ako konali, už nie sú vo svojich funkciách alebo si už nepamätajú – lebo podpisovali stovky či tisíce dokumentov, ako nám to dotyčný pán poslanec - s podpisom - pán Tomáš Korček včera oznámil.

Padli aj ďalšie otázky poslancov.
Ako je možné, že:

        za posledných 13 mesiacov sa v danej veci takmer nekonalo a veci sa začali hýbať až tesne pred posledným MsZ?

        zástupca developera podá v jeden deň poobede do podateľne magistrátu žiadosť a na druhý deň je mu vyhovené, keď inokedy sa veci riešia aj mesiace, dokonca roky?

       členovia mestskej rady materiál o zámene pozemkov dostanú rovno na rokovací stôl bez možností si ho preštudovať?

       predmetný materiál o zámene obíde finančnú komisiu?

       poslanci MsZ oficiálne nedostanú podrobnú a overenú informáciu o požadovaných nákladoch developera a majú sa rozhodovať (ako jeden z nich poznamenal) na základe „viery“?

alebo

       prečo sa pán starosta mestskej časti pán Mgr. Peter Pilinský priklonil k pozitívnemu svetlo-technickému posudku developera a nie k zamietavému, ktorý dali vypracovať na vlastné náklady obyvatelia Hagarovej, a vydal stavebné povolenie?

       prečo sa takýto ťažký bod nechal na poslednú schôdzu MsZ?

       prečo a kto mal záujem o vyvolanie časovej núdze?

Ďalší poslanec spomenul, že už je unavený z podobných jednaní, ktoré boli pod časovým nátlakom, lebo toto, lebo tamto, hlavne treba rýchlo rozhodnúť...

Píšem tento článok ako obyvateľ MČ Rača i ako signatár Otvoreného listu poslancom MsZ, v ktorom jasne ako signatári okrem iného píšeme:

„Na záver chceme zdôrazniť, že stojíme na strane obyvateľov Hagarovej v ich legitímnom a vytrvalom úsilí zabrániť výstavbe polyfunkčného domu na Hagarovej ulici. Svojím postojom v žiadnom prípade nespochybňujeme zámenu pozemkov, no zároveň dôrazne žiadame, aby sa tak nedialo v časovej tiesni, za nevyjasnených okolností, pod nátlakom a za krajne nevýhodných podmienok pre hlavné mesto.“

Zámenu nezamietla poslankyňa Zuzana Dzivjáková svojim jedným hlasom, ani miestny poslanec Michal Drotován či občan Miro Ščibrany (obaja bez možnosti hlasovať), ako sa tvrdí v uzavretej fb-skupine Račania. Zámenu zamietlo zastupiteľstvo demokratickým hlasovaním, predovšetkým pre mnohé nejasnosti a nezodpovedané otázky.
                        
Obyvateľ MČ Rača si môže urobiť názor sám - diskusia o zámene pozemkov sa dá pozrieť na internete:Ing. Boris Krošlák
obyvateľ MČ Rača
kandidát na poslanca MČ


0 komentárov:

Zverejnenie komentára