Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

3.10.14
0
Mestská časť a starosta sú manažérmi financií, ktoré im zverili občania. Jednou z úloh Rače je pomoc ľuďom. Niekedy dobrá právna rada či ústretový prístup zamestnanca úradu robia zázraky. Tiež usmernenie pri práci s rodinami, seniormi či mládežou dokáže divy. Rád by som Vám predstavil projekty a ľudí, ktorí v našom tíme Spolu pre Raču budú tieto otázky zastrešovať.Náš tím Spolu pre Raču tvorí rovnomerné zastúpenie mužov a žien. Sociálnej oblasti a práci s rodinami či seniormi sa akosi prirodzene venujú viac ženy s väčším darom empatie či komunikačných zručností. Mám česť Vám predstaviť tri naše kandidátky na poslankyne v račianskom parlamente.

Lenka Antalová Plavuchová (Krasňany) - Lenku netreba veľmi predstavovať, hovorí za ňu dlhoročná práca v RC Ráčik. Ráčik bránila za starostu Zvonára proti jeho svojvôli, v čase, kedy sa nikto s vtedajších poslancov (vrátane Petra Pilinského) Ráčika nezastal, v Krasňanoch organizovala za dlhé roky veľké množstvo aktivít a pomohla spoločne napr. s iniciatívou Krasňansky zelovoc urobiť z Krasňan pekné a prorodinné miesto pre život. V poslednom období sa Lenka chce venovať viac školám a mládeži. Ako predsedníčka sociálnej komisie sa výrazne zaslúžila o to, že sociálne byty sú prideľované už iba na dobu určitú a podľa jasných pravidiel tým, ktorí ich potrebujú.

Jana Maniková (Rača) - pani Maniková dlhoročne pôsobí v oblasti vzdelávania dospelých, výberu zamestnancov a v športových spolkoch a asociáciách (napr. bikros či squash). V Rači ju veľa ľudí pozná ako organizátorku Senior akadémie a má v pláne viac aktívne zapojiť seniorov do života v Rači. Zapojenie dôchodcov do života obce a tiež pomoc obce k naplneniu ich peknej jesene života je jednou z najväčších výziev našej doby. Pani Maniková je v tejto oblasti odborník a verím, že jej voliči pomôžu naplniť tento cieľ

Petronela Blahovcová (Rača) - Petronela je sociálna poradkyňa, ktorá sa sociálnemu poradenstvu venuje celý svoj profesný život, má skúsenosti s prácou s rôznymi skupinami ľudí, pomocou veľkému množstvu občanov. Verím, že dostane šancu pomôcť posilniť poslanecký zbor aj o tému sociálne znevýhodnených ľudí. Pretože obec sa má vždy starať o tých najzraniteľnejších.

Náš program bude predstavený 10. októbra a verím, že v oblasti sociálnych veci a rodiny vás táto naša silná - odborne, praxou aj ľudskosťou - trojica žien presvedčí.

Plánujeme napríklad zaviesť projekt bezplatnej právnej poradne na úrade či zámer umiestniť zamestnancov sociálneho oddelenia do lepších priestorov, kde by mali klienti - občania viac súkromia pri komunikácii s poradcom a netlačili sa spolu v jednej kancelárii.


Michal Drotován
kandidát na starostu Rače
0 komentárov:

Zverejnenie komentára