Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

5.10.14
0
Rozhovor s riaditeľom Inštitútu SGI Ctiborom Košťálom. 


Inštitútpre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) prišiel v čase pred komunálnymi voľbami 2014 s iniciatívou „Správni kandidáti“. Kandidáti na poslancov, starostov a primátorov majú možnosť dať verejný prísľub presadzovať po získaní mandátu 9 opatrení zlepšujúcich činnosť samosprávy a občania budú mať príležitosť ich plnenie sledovať a vyhodnotiť.

Otvorenosť samosprávy MČ Bratislava-Rača je dlhodobo podpriemerná - v hodnotení otvorenosti 100 najväčších samospráv SR Rača obsadila v roku 2010 87. miesto s 30% (D-), v roku 2012 61. miesto so 47% (C)v roku 2014 60. miesto so 45% (C-), preto je pre nás táto iniciatíva osobitne zaujímavá

Bližšie informácie o iniciatíve „Správni kandidáti“ pre náš portál poskytol riaditeľ Inštitútu SGI Ctibor Košťál.


Aký tím stojí za iniciatívou Správni kandidáti? Vychádzal aj zo skúseností z projektu Odkaz pre starostu?

Správni kandidáti sú projektom koalície neziskových organizácií, ktoré vedie Inštitút SGI a jeho portál Odkazprestarostu.sk. Našou snahou bolo dať dokopy skúsenosti, vedomosti a kapacity neziskoviek, ktoré sa téme samosprávy venujú. Konkrétne ide o tieto organizácie: Inštitút INEKO, Inštitútpre verejné otázky, INESS, Transparency International Slovensko, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Nadácia otvorenej spoločnosti, ZOMOS. Vytvorili sme pracovnú skupinu z odborníkov zastupujúcich tieto organizácie, plus sme prizvali externých ľudí, ktorí sú na lokálnej úrovni angažovaní ako aktivisti, či poslanci. Jadro tímu dnes tvoria ľudia z Inštitútu SGI, avšak k obsahovým veciam sa vyjadrujú aj ostatné organizácie koalície. Naša motivácia, samozrejme, vychádza aj z našich skúseností s prevádzkovaním portálu Odkazprestarostu.sk. Zároveň sme sa inšpirovali českou kampaňou Rekonstrukce státu, ktorá však fungovala na národnej úrovni.


Nadväzuje iniciatíva Správni kandidáti aj na projekt TIS Otvorená samospráva?

TIS je súčasťou našej koalície a počas príprav opatrení nám jej odborníci poskytovali spätnú väzbu. Mnohé z opatrení nájdete v rôznych podobách aj medzi kritériami hodnotenia Otvorenej samosprávy.


Prečo ste z množstva požiadaviek na samosprávu vybrali práve týchto deväť:

1.       Efektívne nákupy

Ide o opatrenia, ktoré vzišli z rokovaní pracovnej skupiny. Mali sme na začiatku nastavené kritériá, ktoré by mali opatrenia spĺňať, konkrétne mali byť aplikovateľné vo všetkých samosprávach, nezávisle na veľkosti; mali byť nízkonákladové resp. nulové, čo sa týka finančného dopadu; mali byť konkrétne a ľahko implementovateľné. V neposlednom rade ich muselo byť menej ako 10, a to z dôvodu stanovenia priorít, ako aj ľahšej komunikácie s verejnosťou. Náš tím predložil zoznam asi 20 opatrení, ktoré sme identifikovali ako dôležité na základe výstupov rôznych analýz, mediálne známych káuz a skúseností s Odkazprestarostu.sk. Členovia pracovnej skupiny nám náš návrh oponovali a priniesli svoje témy do diskusie. Postupne sa vykryštalizovalo asi 12-14 tém, o ktorých sme diskutovali. Niektoré témy si boli príbuzné a tak sme ich zlúčili do jedného opatrenia, niektoré sme vynechali, keďže boli menej konkrétne ako iné. Uvedených deväť reflektuje na časté problémy v samosprávach.


Aké reálne dopady vašej predvolebnej iniciatívy očakávate?

Celý projekt nie je iba o predvolebnej iniciatíve, ale má 15 mesiacov a končí až v decembri 2015. Máme v ňom časť predvolebnú, v ktorej sme dnes, a časť povolebnú, v rámci ktorej budeme monitorovať napĺňanie záväzkov zo strany tých, ktorí sa pod jednotlivé opatrenia podpísali a boli vo voľbách úspešní. Čím viac ľudí sa podpíše a čím viac ich bude zvolených, tým je väčšia šanca na zmenu a prijatie opatrení počas 12 mesiacov od volieb. Práve vytváranie verejného tlaku, ako aj verejne daný záväzok budú slúžiť na dosiahnutie zmien a dajú aktívnym občanom do rúk argument na presadenie zmien.


Ako plánujete kontrolovať plnenie verejného záväzku tých kandidátov, ktorí - možno aj vďaka nemu - získajú mandát primátorov, starostov a poslancov?

Kontrola je viacvrstvová. Kandidáti majú 12 mesiacov na naplnenie svojich záväzkov. K tomu im, okrem deviatich tém, poskytujeme aj konkrétny návod, ako tak môžu urobiť. Ku každému opatreniu v najbližších týždňoch priložíme konkrétny príklad uznesenia, VZN alebo smernice, ktoré budú slúžiť ako vzory a poslanci či starostovia si ich budú môcť jednoduchým spôsobom preklopiť do svojej samosprávy. Hodnotenie môžu uskutočniť samotní kandidáti, ktorí na webstránke budú informovať, aké kroky podnikli k naplneniu záväzkov. Vo väčších mestách plánujeme využiť sieť dobrovoľníkov, ktorými disponujeme spolu s našimi partnermi a ktorí budú zbierať informácie o napĺňaní jednotlivých zmien. Dôležitým hodnotiteľom sú miestni aktivisti, ktorí sledujú dianie v samospráve. Pre všetkých plánujeme pripraviť jednoduchý hodnotiaci dotazník (šablónu), na základe ktorého budú jednoduchým spôsobom vyhodnocovať úspešnosť naplnenia opatrení. Po čase obdobia 12 mesiacov budeme so zvolenými Správnymi kandidátmi komunikovať a vyzývať ich k naplneniu záväzkov. Po 12 mesiacoch zverejníme tých, ktorí boli úspešní, ako aj tých, ktorí neboli. Tých uvedieme na nástenke hanby. Ešte chcem dodať, že za úspešné naplnenie záväzku považujeme predloženie opatrení a preukázateľnú snahu o ich prijatie. Je nám jasné, že budú prípady, kedy budú návrhy Správnych kandidátov odmietnuté.


Kedy SGI plánuje sprístupniť projekt Odkaz pre starostu všetkým samosprávam a všetkým obyvateľom Slovenska?

Odkazprestarostu.skje pripravený na rozšírenie do všetkých samospráv, technicky je to dnes už možné. Problém je v neochote samospráv používať náš portál a odmietanie zasielania odpovedí cez tento kanál. Napríklad sme rokovali s mestom Malacky, nakoniec si vybrali inú, pravdepodobne spoplatnenú službu. Spustiť v Malackách portál môžeme, ale samospráva ho bude ignorovať. Preto ideme postupnými krokmi a snažíme sa samospráve vysvetliť benefity zapojenia sa. Na druhej strane, veríme, že práve kampaň Správni kandidáti rozšíri informácie o portáli a po voľbách príde vlna rozširovania do nových samospráv.Zhováral sa Miro Ščibrany
správca portálu račan.sk
a člen redakcie občasníka račan.sk výber


Súvisiace zdroje:0 komentárov:

Zverejnenie komentára