Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

1.11.14
0
Pomaly sa blíži rok, čo sme sa rozlúčili s Ing. Jozefom Házym. Bol aktívnym poslancom Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača (MČ Rača) v rokoch 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010 až do januára 2014, kedy nás navždy opustil.


V obdobiach 1994-1998, 2002-2006, 2006-2010 bol aj poslancom Mestského zastupiteľstva Bratislava, kde hájil záujmy obyvateľov MČ Rača. Pracoval aj ako predseda Klubu dôchodcov v Krasňanoch. V MČ Rača úzko spolupracoval so seniormi, invalidmi, členmi spoločenských, kultúrnych a športových organizácii, pedagógmi a deťmi MŠ a ZŠ.

Jeho veľkým životným koníčkom bol spoločenský tanec a po absolvovaní tanečných kurzov začal trénovať a súťažiť a v priebehu jedného roka prešiel spolu so svojou tanečnou partnerkou zo základnej kategórie až do medzinárodnej triedy. Reprezentovali Československú republiku doma i v zahraničí. Po ukončení aktívnej činnosti sa stal trénerom v TK Slovan a v roku 1973 založil prvý slovenský krúžok detského spoločenského tanca Plamienok pri ZK ROH CHZJD Bratislava. V roku 1979 dokonca získal titul lektor spoločenských tancov a výchovy. V roku 1985 bol zakladajúcim členom Slovenskej tanečnej organizácie disciplín IDO, ktorá zastrešovala nové prúdy tanca (disko, hip-hop, show dance, step, brake dance, formácie a pod.). Intenzívne pracoval tiež v Bernolákove.

Ako si ho pamätám vždy si materiály do rokovaní zastupiteľstva preštudoval a pristupoval k ich riešeniu a schvaľovaniu zodpovedne, čo v dobe, kedy sme v zastupiteľstve spolupracovali, nebolo celkom bežné.

Michal Krištofič
október 2014


0 komentárov:

Zverejnenie komentára