Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

20.11.14
0
... na Gymnáziu Hubeného v Bratislave.

Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života škola podporuje vzdelávanie žiakov vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia.


Vedenie školy využíva možnosť, v rámci Školského vzdelávacieho programu, posilniť výučbu cudzích jazykov dotáciou počtu hodín v jednotlivých ročníkoch v 4-ročnej aj 8-ročnej forme štúdia.

Škola má výborné materiálne zabezpečenie, vďaka ktorému je možnosť využitia moderných zariadení (INTERAKTÍVNE TABULE, INTERNET, TABLETY a POČÍTAČE).

V tomto školskom roku vyučujeme jazyk anglický, nemecký a francúzsky. Dôraz pri výučbe cudzích jazykov sa kladie na praktické využitie získaných kompetencií, ktoré žiaci uplatňujú na poznávacích exkurziách v anglicky a nemecky hovoriacich krajinách. Veľká Británia, Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Škótsko, Nórsko a Belgicko sú krajiny, ktoré naši žiaci navštívili v rámci výmenných pobytov a exkurzií. Samozrejmosťou sa stali návštevy viedenských múzeí , galérií a obľubu si získala aj predvianočná Viedeň.

Zapájame žiakov do mimoškolskej činnosti (krúžky, súťaže, olympiády, divadelné predstavenia v cudzom jazyku, výstava cudzojazyčných kníh a spolupráca so študentmi a lektormi z projektu ERAZMUS ), kde si zdokonaľujú svoje vedomosti a zručnosti.


Vedúca predmetovej komisie
a vyučujúci cudzích jazykov
0 komentárov:

Zverejnenie komentára