Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

21.11.14
0
Škola venuje výučbe slovenského jazyka veľkú pozornosť. Okrem povinných vyučovacích hodín, žiakom ponúka voliteľný predmet – literárny seminár. Slovenský jazyk je doménou a prioritou číslo 1, dá sa priam povedať, že je kráľovnou medzi predmetmi, keďže je to povinný maturitný predmet pre všetkých.


Učitelia nášho útulného gymnázia sú profesionálmi vo svojom odbore a ku svojim žiakom pristupujú individuálne a empaticky. Avšak okrem teoretických vedomostí odovzdávajú svojim žiakom aj morálno-spoločenské idey a idey praktickej spoločnosti, ktoré rovnako ako precvičovanie gramatických javov a literárnych pojmov, tento krásny predmet obnáša.

Naši učitelia sa svojim žiakom trpezlivo a ochotne venujú aj mimo vyučovania v podobe rôznych krúžkov na precvičovanie gramatiky a pre žiakov, ktorí obľubujú literatúru, existuje literárny krúžok. Pre milovníkov dramatického umenia škola organizuje návštevy divadelných predstavení v Slovenskom národnom divadle, ale i v iných divadlách na celom Slovensku. Národné povedomie žiakov je pestované formou literárnych exkurzií na rôznych miestach Slovenska (Martin, Trenčín, Modra, Košariská, Bradlo a iné). A práve spojením teórie a praxe sa škola efektívne usiluje o zvyšovanie osobnostného rastu žiakov.

Vyučujúci predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry
Gymnázia, Hubeného 23 v Bratislave
0 komentárov:

Zverejnenie komentára