Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

27.11.14
0
Dnešný svet je preplnený informáciami a dátami, v ktorých sa dá ľahko „zablúdiť“ a stratiť zo zreteľa to, čo je podstatné. Predovšetkým obrazové informácie použité v kontexte priestoru a máp ponúkajú často nové a prehľadné podklady pre rozhodovanie.

Spojiť údaje z viacerých zdrojov, rozumne ich prekryť, analyzovať a výstup zobraziť v podobe mapy v nových mnohokrát netušených súvislostiach. To je hlavný účel, pre ktorý bol vytvorený softvér TransparentCity (transparentcity sk).

TransparentCity umožňuje prepojenie rôznych zdrojov dát počínajúc katastrom nehnuteľností, pokračujúc územným plánom a priebehom inžinierskych sietí, cez projekty stavieb až po štatistické dáta zobrazené spolu s mapou alebo satelitnou či leteckou snímkou.

Položte si otázky. Aký spôsob využitia Vašej parcely predpokladá územný plán? Zasahujú inžinierske siete a ich ochranné pásma do Vašej parcely? Aká výstavba sa pripravuje v okolí Vášho pozemku? Som účastníkom stavebného konania? Na všetky z nich Vám odpoveď dajú analytické nástroje, ktoré obsahuje softvér TransparentCity. Použitie týchto nástrojov a získavanie sekundárnych informácií z údajov pritom nie je zložité.

Analýza priestorových dát bola doteraz úlohou, ktorá vyžadovala odborné znalosti, ale hlavne čas a potrebný softvér. TransparentCity v prívetivom webovom rozhraní umožňuje vytvárať analýzy, mapové kompozície, prehliadať a zdieľať informácie. Všetky nástroje a dáta sú dostupné z akéhokoľvek miesta, kde sa môžete pripojiť na internet, čo umožňuje efektívnu prácu v teréne alebo mimo domu. Samozrejmosťou je notifikácia sms správou alebo mailom o aktuálnom dianí v okolí Vášho pozemku.

Miestna samospráva, zodpovední developeri, projektanti, občiansky aktivisti či prostí občania dotknutí stavebným konaním. Tým všetkým slúži softvér TransparentCity, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť, aby stavebné konania prebiehali transparentne s maximálnou informovanosťou všetkých zainteresovaných strán. Developerovi umožní predstaviť jeho projekt verejnosti. Samospráve projekt objektívne posúdiť a spoznať názory a pripomienky občanov. Občan sa stáva súčasťou transparentného stavebného konania, v ktorom neťahá za kratší povraz.

TransparentCity pripravil pre mestskú časť Rača pilotný projekt zaoberajúci sa ukážkou analýzy dát v kontexte najväčších vlastníkov pozemkov a developerských projektov na území Rače. Developerské projekty sa nesnažíme hodnotiť, ale ponúkame informácie o projektoch v reálnom priestore v mapovom zobrazení. Prehľadnými grafmi zobrazujeme vybrané informácie o projektoch, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú Raču. Analytické nástroje umožňujú začleniť projekty do aktuálneho stavu v mestskej časti Rača. Prehľadne vizualizované vrstvy umožňujú porovnanie situácie pred a po možnej výstavbe projektu. V ďalšej tematickej vrstve zobrazujeme vybraných vlastníkov pozemkov na území Rače. Spolu s priestorovým zobrazením tohto územia si môžu obyvatelia Rače predstaviť potenciál územia pre budúci rozvoj.

Autor: Juraj Kisztner
0 komentárov:

Zverejnenie komentára