Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

18.12.14
0
Dva posledné roky strávili obyvatelia sídliska Šajby bojom s úradníckym „šimľom“, papierovačkami, sťažnosťami, listami, stretnutiami s kadekým, aby dosiahli po 25 rokoch skolaudovanie kanalizácie a vodovodu na ich sídlisku a prevzatie týchto sietí (po rokoch bez údržby dnes už v havarijnom stave) Bratislavskou Vodárenskou Spoločnosťou, a. s.. Pri riešení tohto problému vyplávalo napovrch množstvo problémov, avšak najväčším bola neústretovosť a neochota, dokonca až odpor a prekážky od kompetentných. Po dvoch úmorných rokoch sa Šajbárom tento boj vyhrať podarilo. Aj vďaka enormnému úsiliu a neskutočnej energii skupiny občianskych aktivistov a pár poslancov, ktorých iniciátorom a ťahúňom bola dnes už poslankyňa Dagmar Gelingerová. Koncom jesene Mestské zastupiteľstvo Bratislavy odsúhlasilo prevzatie verejného vodovodu a kanalizácie na Šajbách BVS, a. s. Šajbári sa tešili ako malí. Priskoro. BVS, a. s. by sa už hádam aj pustila do opráv havarijného stavu, chýbal však podpis primátora. Pán Ftáčnik sa k nemu akosi nedostal. A tak Šajbári čakali ďalej, či náhodou neostanú na Vianoce bez vody. Tento týždeň sa pán Ftáčnik uráčil a konečne si Šajby vydýchli a začali myslieť aj na Vianoce.

Len tak mimochodom, akoby nič, podobný problém sa zrazu objavil aj Na pasekách. Ani nie tak zrazu, ako tak, že tí, čo o ňom vedeli, to už dávno vzdali, a tí, ktorí sa neskôr prisťahovali, o ňom ani len netušili. A tak si problém „kanalizácia nikoho“ Na pasekách pekne tíško hnil a čakal. Po jeho zverejnení ostali mnohí prekvapení, vydesení a mnohí sa naopak potešili a svitá im nová nádej.

O čo vlastne ide Na Pasekách:

Bytové domy Na pasekách postavil spolu s infraštruktúrou štátny podnik Železničné staviteľstvo. Ten po revolúcii zanikol. Byty, ktoré obývali väčšinou rodiny železničiarov, prevzalo Hl. Mesto Bratislava a odovzdalo ich do správy Mestskej časti Rača. Byty áno. Kanalizáciu zjavne nie. Ktorý konkrétny úradník to vtedy pos... sa už dnes asi nedozvieme. Faktom ostáva, že v ulici kanalizácia páchne a nie málo. Keďže je na niektorých miestach potrubie prevalené, zanáša sa a z času na čas ho treba prečistiť. Túto úlohu hrdinsky znášajú a financujú celé roky obyvatelia 3 panelákových bytoviek v ulici. Pritom na kanalizáciu sú pripojené tiež rodinné domy v ulici, ďalšia bytovka, ktorú pred pár rokmi Rača odpredala a najnovšie aj dve novostavby – bytovky a v nich ďalších 49 bytov, ktoré sa na konci ulice dokončujú.

Problém č. 1 – chybou nejakého nedôsledného úradníka sa teda stalo, že z končiaceho štátneho podniku Železničné staviteľstvo nikto neodovzdal kanalizáciu od vchodu 8 po koniec ulice Hl. Mestu spolu s ostatnými nehnuteľnosťami (domy, pozemky, cesty, infraštruktúra). Tým pádom mesto neodovzdalo kanalizáciu BVS a BVS sa o túto kanalizáciu nestará, pretože podľa BVS, úsek kanalizácie na ulici Na pasekách 8 – Na pasekách 22 nemajú vo vlastníctve ani neprevádzkujú (zdroj: Ing. Marián Linduška, hlavný inžinier divízie odvádzania odpadových vôd, BVS, a. s.).

Problém č. 2 – na konci ulice MÚ Rača pred časom vydal stavebné povolenie investorovi na postavenie 2 bytových domov (spolu ďalších 49 bytov), ktoré sa tiež pripojili na kanalizáciu na ulici Na pasekách. Teda Pasekári už nebudú platiť čistenie kanalizácie len za rodinné domy a bytovku č. 19, ale aj za ďalších 49 novopostavených bytov. Zvláštnosťou ale je, že podľa stavebného zákona sa k stavebnému povoleniu musí vyjadriť vlastník kanalizácie. V tomto prípade sa vyjadrila len BVS, a. s., hoci oni sami tvrdia, že vlastníkom nie sú a Rača zjavne teda stanovisko od vlastníka nemá a ťažko povedať, či vie, kto ním vlastne je. Údržbu kanalizácie síce platia Pasekári z č. 8 – 22, avšak ich sa nikto na pripojenie nepýtal.

Problém č. 3 – firma, ktorá postavila 2 bytovky na konci ulice, má za sebou nemalé investície. Byty sú dokončené, klienti chodia na obhliadky. Máme všetky povolenia, všetko sme splnili a teraz toto? Že „rúry“ nikoho?


Cítite sa už ako v Kocúrkove? My tiež. Ako sa hovorí, kde iní končia, my len začíname. Fandíme Šajbárom, že sú už takmer v cieli a držíme im palce, aby mali tie bývalé a teraz už BVS „rúry“ čím skôr opravené. Na druhej strane, my Pasekári, chceme veľmi veriť, že po brutálnych skúsenostiach a dvoch rokoch „cepovania“ od úradníkov, ktoré si absolvovali občianski aktivisti na sídlisku Šajby, nebude riešenie kanalizácie Na pasekách trvať ďalšie dva roky. Veríme, ale istí si nie sme.

Preto prosíme a žiadame Vás, volených zástupcov v Rači, poslancov v Bratislavskom mestskom zastupiteľstve, primátora Bratislavy, zástupcov BVS, a. s., ku ktorým sa tento článok dostane, aby ste sa vynasnažili napraviť krivdy, ktoré sa diali obyvateľom Východného celé roky chybami úradníkov a pomohli nám pri riešení zlého sna zvaného „kanalizácia“. Nikto z Vás si predsa nemôže skutočne myslieť, že je v poriadku a už vôbec Vám nemôže byť jedno, ak obyvatelia panelákových bytov platia údržbu verejnej kanalizácie, zároveň platia roky stočné BVS a ďalší úradníci pritom bez ich vedomia rozhodnú o tom, že do tej kanalizácie pustia splašky ďalších stoviek iných obyvateľov. Ak Vám je to jedno a nepomôžete nám, dajte nám vedieť, aby sme si v ďalších voľbách dali väčší pozor.

Viera Štrbáková

Poznámka k obrázku: Kanalizácia v správe BVS je len po zelený bod.
0 komentárov:

Zverejnenie komentára