Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

9.12.14
0

Mám rád saleziánov. Mužskú rehoľu, ktorá si za poslanie zvolila vzdelávať mladých. Nuž a ak sa všetci chceme „z času načas“ cítiť mladí, tak vás pozývam trochu sa povzdelávať so saleziánom, kňazom Jožkom Kozákom. Hádam mi prepáči, že tak familiárne, ale často som s nimi v pracovnom kontakte a sú to dobrí kolegovia.
„ Ježiš bol pozorným, nedal sa dobehnúť, ani stiahnuť do debaty, ktorá by nemala zmysel“ – hovorí páter Kozák.  

Toto poznanie je dobré a potrebné prijať a osvojiť si aj jeho nasledovníkmi. Akoby sme boli nepoučiteľní. Akoby sme mali patent a odpovede na všetko. Strácame čas a silu v nekončiacich a neukončiteľných debatách, naivne si mysliac, že keď predložíme ten, či onen argument, zaiste svojho partnera v diskusii presvedčíme.  

Jozef Kozák pripomína čosi, čo si možno len málokto v tomto predvianočnom finiši všimol:  „Aj pápež František pred pár dňami pri stretnutí so švajčiarskymi biskupmi povedal: „Mnohokrát sa snažíme odpovedať, neuvedomujúc si, že naši partneri v diskusii nehľadajú odpovede. Preto je skôr potrebné „klásť otázky“. Otázky, ktoré si nedávame. Otázky, pred ktorými účastníci diskusií, alebo aj tí, ktorí sa im vyhýbajú, utekajú. Otázky, pri ktorých sa zneistí „základ“, na ktorom majú postavenú svoju ideológiu, štýl, či presvedčenie, a ktoré ich samé privedú k hľadaniu odpovede“.

Kedy naposledy sme mnohí z nás hľadali skutočné odpovede? A k hľadaniu tých, či toho, ktorý ich môže dať?

Pripomína to postoj učiteľa, ktorý vidí potenciál vo svojom študentovi, len ten namiesto rastu sa stráca v dobiehaní svojho vyučujúceho. Múdry učiteľ nepristane na „súťaživosť“ svojho žiaka. Lež primeraným spôsobom, otázkami, ktoré prevyšujú študentove poznanie, vzbudzuje v ňom chuť po štúdiu a zároveň ho uvádza do stavu pokory. Lebo iba pyšný človek si myslí, že má, či presnejšie povedané - svojimi silami získa všetky odpovede. No múdry človek vie, že je veľa otázok, na ktoré nemá a nebude mať odpovede, a že vždy bude stáť s pripravenou otázkou pred dokonalou Múdrosťou.

Skúsme zvažovať naše diskusie, skúsme sa učiť od tých, ktorí sa vedia pýtať na podstatné témy. Sú tu, medzi nami, ibaže akosi zavalení balastom slov, ktoré nič nevysvetľujú. Naozaj, nič v zlom – ja som asi tiež jeden z tých ukecaných a málo sa pýtajúcich. Ale salezián Kozák mi čosi do hlavy navŕtal.


0 komentárov:

Zverejnenie komentára