Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0

Apríl dekafónia nálad, bizarná výstavka obrazov v dažďových kvapkách, po mlákach na chodníkoch ... aj v nás, ľuďoch ... A predsa tuším, počujem, s radosťou vnímam jasavé sólo Jari – jej prítomnosť je zo dňa na deň zreteľnejšia –

Prší, prší...ako v pesničke...
Zo šlabikára detských spomienok
Apríl sa na zimu hrá
zopár viet prečítam,
Lenže vzduch vonia
nezmazaných slov
kvetmi, medovo –
A potom dobehnem
Je jar !
vnuka pred sebou –
Kráčam –
Spoločne
retiazkou krokov
prekročíme dážďovku
zväzujem mláky –
a z vlasov vŕby
Vijem z nich veniec
strasieme drobné kvapky:
ako z púpav a
Aby ešte viac pršalo!
sedmokrások –Začarovaný...
Pod dáždnik skryjem

svoj babkovský smútok –
Kedy sme ich plietli
Veď je tu jar!
na briežku nad potokom
Tak sa mi po nej
a žlté húsatá
zacnelo...
pri nás čivčali?...

Kam sa len podelo

toľko jarí, rokov?

Čas –

Kto ťa, chlapče,

dobehne,

zastaví?


0 komentárov:

Zverejnenie komentára