Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

23.4.21
0
PRÍBEHY A OBRÁZKY. Príbeh štvrtý.

V medzivojnovom období sociálne zabezpečenie pre zamestnaných obyvateľov už fungovalo, ale súkromne hospodáriaci roľníci a vinohradníci boli na tom nedobre. Keďže im nevznikal nárok na penziu, každý si hľadal spôsob, ako sa na starobu zabezpečí. Jedna z foriem bola darovanie svojho majetku. Akt darovania neprebehol len ústnou formou: „ja Tebe dám toto a Ty mne za to urobíš nasledovné.... atď.“, ako sa to mnohokrát robí dnes, ale spisovala sa u notára za prítomnosti zúčastnených strán a dvoch svedkov seriózna Darujúca smlúva.
V predchádzajúcom príbehu z Dolného konca nazvanom „Luckina mašina“ som spomenula, že v roku 1928 si Ján Hrdlička s manželkou Teréziou zabezpečili doživotné opatrovanie v starobe darovaním domu atď. svojej dcére Ernestíne a jej manželovi Antonovi.

Terézia a Ján Hrdličkovci s vnukmi.

Originál zmluvy tohto darovania zo dňa 18. februára 1928 som našla v dokumentoch po mojej babke Ernestíne. Zmluva je vo veľmi zachovanom stave a jej obsah je tak závažný a vyčerpávajúci po každej stránke, že môže byť vzorom takéhoto aktu aj v súčasnosti. Mňa nezaujalo, čo bolo darované, ale obsah bodu 3/, čo sa za darovanie vyžadovalo ako protihodnota.
Scan toho textu prikladám, ale pre lepšiu čitateľnosť ho opisujem:
2/ Darujúce stránky dovoľujú, aby sa právo vlastníctva v bode 1/ darovaných nemovitostí v prospech obdarovaných pozemno-knižne vtelilo.
3/ Oproti tomu z vďaku za darovaný majetok sú obdarovaní povinní a sa zaväzujú do daru dávajúcich zdarma do ich smrti riadne živiť, šatiť, slušne s nimi zachádzať, v prípade staroby a nemoci ošetrovať, v darovanom dome v 1 izbe a 1 kuchyni bývanie poskytnúť a po smrti pochovať. Ďalej si ponechávajú do daru dávajúci do smrti polovicu vinohradu zahumenice značeného parc. číslom 431 do úžitku, ktorý sú povinní obdarovaní v prípade práceneschopnosti darujúcich stránok zdarma obrobiť a nim miesto v pivnici a prešovni ponechať. Obdarovaní dovoľujú, aby sa toto právo služobnosti doživotného práva úžitku v prospech darujúcich stránok pozemno-knižne zabezpečilo.
4/ V páde nedodržiavania a neplnenia všetkých v tomto bode obsažených podmienok, majú právo darujúce stránky súdnou cestou domáhať sa protináhrady plnenia v peniazoch alebo súdne žiadať o zrušenie tejto zmluvy.


Darujúca smlúva zo dňa 18. februára 1928.
Smlúva je riadne okolkovaná, číselne zaevidovaná, podpísaná a doplnená
notárskym textom o overení právoplatnosti všetkých podpisov.


Obdarovaná Ernestína s manželom Antonom povinnosť zo zmluvy plnili zodpovedne:

o zmluva nadobudla účinnosť v roku 1928
o Ernestína ovdovela v roku 1938, starala sa sama o tri deti a rodičov – darcov naďalej
o otec Ernestíny, Ján, zomrel v roku 1946 a matka Terézia v roku 1952
o moja babka Ernestína zomrela v roku 1977 ako 78-ročná

Aňa Polakovičová
rodáčka z Dolného konca
apríl 20210 komentárov:

Zverejnenie komentára