Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

14.5.18
0
Rozhovor so starostom mestskej časti Bratislava-Rača.

Komunikácia s občanmi
• Ako kandidát na starostu ste v roku 2010 volali po občanovi, čo nemávne rukou a nestiahne chvost. Keď sa takí objavili, verejne ich označujete za kuvikov, nenávistníkov, psychopatov, hlupákov... Aké sú dôvody tohto obratu o 180 stupňov?
Môžeme začať konkrétne vami, pán Ščibrany. Z človeka, ktorého som si úprimne vážil pre jeho prácu v spracovávaní historických materiálov a príbehov z Rače, sa stal človek, ktorý ma nenávidí. A to všetko len preto, že som si dovolil odmietnuť váš plán na zriadenie múzea v Rači. Zmyslom vášho snaženia – a to je môj pocit - je vidieť, ako Pilinský skončí vo funkcii starostu. Čiže sa z vás stal politický aktivista, ktorý svoju energiu nasmeroval na šírenie poloprávd, výmyslov a štvanie proti mne. Je to škoda, tá vaša pôvodná pozícia bola pre Raču užitočnejšia. Ak ale chcete robiť politiku, poďte kandidovať a v prípade úspechu prevezmite svoju časť zodpovednosti. Rýchlo zistíte, že nie každé rozhodnutie je dnes prijímané so 100 percentnou podporou a že rovnako ako ja si urobíte aj nepriateľov. Samozrejme, že nemám žiadny problém s občanmi, ktorí vyslovujú legitímne požiadavky alebo konštruktívne pripomienky.

• Občania volebného obvodu Rača sa dlho dožadujú možnosti debatovať s vami ako mestským poslancom na poslaneckých dňoch. Na podujatia na Žarnovickej nechodíte, prednosť dávate stretnutiam za zatvorenými dverami kancelárie starostu v Obecnom dome. Prečo?
Prepáčte, ale ja sa s ľuďmi stretávam denne a vôbec nie za zatvorenými dverami. Chodím do škôl, stretávam sa so zástupcami spolkov a združení, rovnako s ľuďmi na ulici. Nevyhýbam sa ani verejným zhromaždeniam k aktuálnym problematickým témam. Ale niekedy, ak prídu so svojím problémom na úrad, tak aj v mojej pracovni.

Spravovanie majetku mestskej časti a hlavného mesta
• Kampaň 2010 ste postavili na hesle „I RAČA BOJUJEM ZA VÁS“, na boji proti výpredaju račianskeho majetku a na kritike Jána Zvonára, vášho koaličného partnera. O. i. za to, že pri rekonštrukcii nechal veľkú časť interiéru NKD v zlom stave. Za 7 rokov vášho starostovania sa tento stav zmenil len málo. V čom bol a je problém?
Žiadny strategický majetok sme nepredali, ak nerátam pozemok, na ktorom dnes stojí Fitcentrum W.M. V NKD sme zatiaľ opravili Červenú lisovňu a poskytujeme ju najmä vinárom na ich akcie. O ďalšom využití objektu sme urobili verejnú architektonickú súťaž, ktorá vygenerovala zaujímavé nápady.

• OZ račan.sk pred niekoľkými rokmi predložil a poslanci podporili projekt využitia Koloničovej kúrie na múzeum, depozit informačnú službu a ďalšie účely. Vy ste túto historickú pamiatku vyhlásili za (citujem) „starú barabizňu“. Za skoro osem rokov objekt bez úžitku chátra a v budove sa prekúrili desiatky tisíc €. Prečo ste projekt nepodporili?
Na vaše účelové a zavádzajúce vyjadrenia – teraz hovorím o tom mojom údajnom vyjadrení o „starej barabizni“ - som si už za tie roky zvykol. Ale k samotnej otázke – prísť s tým, že chce niekto múzeum, je jedna vec. Druhá je vypracovať nejakú atraktívnu náplň, nájsť prostriedky, zrekonštruovať priestory, ale tiež vypracovať model financovania prevádzky, pričom hovoríme o desaťtisícoch, možno státisícoch eur. Jednoducho v danej fáze to podľa mňa nebola priorita mestskej časti a aj teraz si za týmto názorom stojím.

• Rozumiem správne, že kúriu ste nikdy nenazvali „stará barabizňa“ a že je to len účelový výmysel?
Vy ste otázku položili tak, akoby som Koloničovu kúriu považoval za starú barabizňu z pohľadu jej významu. Lenže ak som to tak povedal, tak v súvislosti s jej technickým stavom a možnosťou jej využívania. Rád by som pripomenul, že sme ako poslanci za Zvonára odmietli plán na jej predaj do súkromných rúk. Považujem ju za jeden z významných objektov Rače. Vy uvádzate, že sa v nej prekúrili tisíce eur. Lenže ak by sme uprednostnili opravu kúrie pred niektorou zo škôl alebo škôlok, rovnako by sa prekúrili v týchto nezateplených objektoch - navyše plných detí - tisíce eur. Som prívrženec opravy kúrie a pristúpime k nej v ďalšom období. Našťastie sme už z najhoršieho vonku - máme opravené školy, škôlky, vybudovaný stacionár, zrekonštruovaný amfiteáter, tento rok riešime zdravotné stredisko... To sú všetko veci, ktoré boli roky zanedbávané a my sme ich dali do poriadku.

• Spoločnosť Villa Vino Rača a. s. požiadala o odkúpenie pozemkov v blízkosti NKD (býv. kino Nádej). Vy ste prejavili pre žiadosť veľké pochopenie a ústretovosť – napriek zamietavému poslancov ste návrh opakovane predložili do MZ. Miestni poslanci odpredaj znova zamietli. Aká je vaša predstava rozvoja a výstavby v centre Rače?
V centrálnej časti Rače sa hromadná výstavba skončí projektom Rínok Rača. Villa Vino Rača (VVR) môže – ako každý, kto má historicky nevysporiadané pozemky pod jeho objektami a užívaným dvorom – požiadať o ich odkúpenie a majetko-právne vysporiadanie. Návrh sa viackrát upravoval podľa požiadaviek poslancov a verejnosti, čo je štandardný, legitímny a konštruktívny postup. Úprimne – neviem si predstaviť, čo bude s tými vinohradmi, ak by VVR u nás ukončila činnosť. Mali by sme tu ďalšie desiatky hektárov neobrábaných viníc a tlak na ich preklasifikovanie na stavebné pozemky.

• Poslancov MZ v Rači a kritikov zámeny pozemkov na tzv. RNR ste upokojovali, že MÚ nedal urobiť analýzu výhodnosti zámeny, pretože ju urobí magistrát. Ako sa ukázalo, magistrát takú analýzu nedal ani neplánoval urobiť. Ako s odstupom času hodnotíte svoj postup?
Úprimne – nepotrebujem si robiť analýzu, aby som vedel, že park je lepší ako bytovka! Namiesto verejného parku s detským ihriskom máme ďalšiu budovu, u ktorej sa už ujal názov Drotován Tower. Rád by som sa ale opýtal vás, ako hodnotíte svoj postup v tom, že ste sa tiež spolupodieľali na zmarení tej zámeny? Že ste sa z jej neúspechu tešili ako z vášho víťazstva? Vám vôbec nešlo o dobro ľudí, len ste chceli, aby Pilinský prehral, aby som nemohol povedať, že sme zrušili budovu a vybojovali park. V tom je rozdiel medzi nami dvoma – vy vidíte len nenávisť voči Pilinskému. Ja sa snažím vidieť záujmy Račanov.

• Na rokovaní MsZ 09/2016 časť mestských poslancov podmienila súhlas so zámenou preukázaním práva stavby na prenajatých pozemkoch mesta a zárukami vybudovania parku. O mesiac, 10/2016, ste predložili návrh zámeny na MsZ znova bezo zmeny – bez požadovaného dôkazu a záruky. Prečo?
Pretože zámena bola jediná šanca zabrániť výstavbe a získať verejný park, ktorý by nám navyše zaplatil developer. Všetci to tak chceli a nebyť vás a skupinky okolo pána Petríka, Drotována, Pajdlhausera, Luknárovej a Rybáka, tak by tam ten park bol. Tá budova ostane navždy mementom, čo sa stane, ak zvíťazí politikárčenie nad zdravým rozumom.

• Na MsZ 10/2016 ste zablokovali kompromisné návrhy kritikov návrhu zámeny. Zámena neprešla, jej kolaps ste pripísali na rováš poslancom a aktivistom. Oponentom zámeny ste nedali v RV priestor vyjadriť sa k vašim vyhláseniam. Považujete takýto postup za štandardný a férový?
Trvám na svojom: Za to, že tam nie je park, ale ďalšia budova, môže pár ľudí, resp. ich nekompetentnosť, naivita a politikárčenie. Stačí sa pozrieť do Dúbravky – tam hrozila výstavba v parku, ale ľudia sa proti nej vzbúrili a podporili zámenu pozemkov. U nás v Rači to bolo naopak. Dokonca bol odsúhlasený aj pozmeňovací návrh na navýšenie sumy, za ktorú má investor vybudovať park. Ani to nestačilo. Takže mi nedávajte za vinu niečo, na čom ste sa podieľal aj vy osobne a tešil sa z toho, že zámena neprešla. A s tým poskytovaním priestoru na vytvorenie objektívneho názoru by som na vašom mieste nezačínal – vo vašom plátku ste sa nikdy neopýtali pri kontroverzných témach na názor starostu či vedúcich oddelení úradu, čo je elementárna zásada objektívnej novinárčiny.

• Odborníci, poslanci aj občania na MsZ upozornili, že developer môže využiť svoje stavebné povolenie a postaviť namiesto parku 8-podlažnú budovu aj po schválení zámeny. Prečo ste nepodnikli kroky, ktoré by developera nespochybniteľne zaviazali vybudovať park?
Ak by patrili pozemky mestu, nič okrem parku by sa na nich nestavalo. To, čo hovoria tí vaši imaginárni „občania“, je ako zvyčajne holý nezmysel.

• Developer mal podľa zmluvy o nájme po kolaudácii stavieb mestskej časti prenajaté pozemky vrátiť a pozemky, na ktoré neoprávnene umiestnil časť budov a parkovísk, odkúpiť. V akom stave je toto vecné a finančné vyrovnanie?
S investorom INTERCOM Development s.r.o. bola po odsúhlasení zastupiteľstvom uzavretá kúpna zmluva a v súčasnosti prebieha na katastrálnom úrade vkladové konanie.

Rozsiahla bytová výstavba
• Zodpovednosť za predimenzované projekty RNR, Rínok a i. pripisujete svojmu predchodcovi. Napriek tomu sa vašou pravou rukou na stavebnom úrade stala a stále ňou je Ing. arch. Virsíková, niekdajšia pravá ruka Jána Zvonára. Ako si má obyvateľ Rače toto protirečenie vysvetliť?
Rínok som nikdy predchodcovi nepripisoval. Proces revitalizácie brownfieldu po Vinárskych závodoch sa začal za môjho pôsobenia. Pani Virsíková pracuje na našom úrade od roku 1999, a to bez akéhokoľvek politického pozadia. Návrh zmeny územného plánu tiež neschvaľuje Virsíková, ale poslanci. A ak je podľa vás zvládanie náročnej agendy, práca cez víkendy, čelenie vyhrážkam zo strany stavebníkov, dodržiavanie stavebného a ďalších zákonov dôvodom na vyhadzov, tak podľa mňa nie.

• MÚ Rača voči projektu Rača Rínok vzniesol námietky, no úrad ich nepodal v termíne, takže sa na ne v konaní neprihliadalo. Kto je zodpovedný za toto zlyhanie? Aké závery ste z neho vyvodili?
Rača podala námietky v rámci EIA dvomi stanoviskami v rozličnom právnom postavení – ako povoľujúci orgán a ako dotknutá verejnosť, čím sme získali práva účastníka konania. Stále zastávame názor, že záverečné stanovisko bolo mestskej časti ako účastníkovi konania doručované verejnou vyhláškou a teda podané odvolanie malo byť kvalifikované ako podané včas.

• Rača čelí rozsiahlej bytovej výstavbe, infraštruktúra – osobitne dopravná – je už dnes preťažená. Aký je v tejto súvislosti váš postoj k výstavbe v lokalite Huštekle – Táborky za obratiskom električky?
Faktom je, že územie za Komisárkami je určené na výstavbu a asi s ňou treba v budúcnosti rátať, či tu ja ešte budem alebo nie. Otázkou je, čo a v akom objeme. Či to budú rodinné domy, mestské vily alebo bytovky, ktoré sú tam z môjho pohľadu nevhodné. A dopravné zápchy? Tie by boli, aj keby sa v Rači vôbec nestavalo, pretože tadiaľto prúdia do mesta obyvatelia celej spádovej oblasti. Možno by bolo lepšie opýtať sa pána Mrvu, prečo stále brzdí výstavbu obchvatu D4, ktorý je jediným skutočným a reálnym riešením situácie na Račianskej aj v celom regióne.

• Zaujali ste striktný postoj k čiernej stavbe v lokalite Fixle, vo veci sporných stavieb MUDr. Tatára stavebný úrad dlhodobo nekoná. Prečo takýto rozdielny prístup?
Ide o dva diametrálne odlišné prípady. V prípade Fixlov sú tie domy postavené v rozpore územným plánom a bez stavebného povolenia, takže ide o exemplárne čierne stavby. Z celého Slovenska nám chodí množstvo slov podpory, aby sme to dotiahli ako prví v republike do úspešného konca – teda do ich odstránenia. V prípade pána Tatára, bývalého poslanca NRSR, ide o nepovolenú zmenu stavby z parkoviska na garáž, kde mesto deklaruje súlad stavby s územným plánom. Nie je pravda, že stavebný úrad nekoná, len si treba overiť skutočnosti a nepočúvať len jednu stranu – pani Vanerkovú.

• O koľko sa zvýšil počet obyvateľov Rače za posledné tri roky? Aký je odhad nárastu v budúcom volebnom období? Považujete takýto nárast za únosný?
Za ostatných 10 rokov sa počet obyvateľov Rače, ktorí sú prihlásení na trvalý pobyt, zvýšil o 8 %, na súčasných 22 088. Pre porovnanie, za rovnaký čas bol v iných okrajových MČ zaznamenaný neporovnateľne vyšší nárast - Záhorská Bystrica o 81%, Jarovce o 70% alebo Devín o 48%. Odhadujem, že reálny počet ľudí žijúcich na území Rače je vyšší. Nie každý má u nás legalizovaný pobyt – trvalý, resp. prechodný. V každom prípade som sa za 8 rokov starostovania zameral na budovanie infraštruktúry – školy, škôlky, stacionár pre seniorov. A treba si tiež uvedomiť, že žijeme v hlavnom meste.

Transparentnosť a iné prierezové témy
• Viacerí obyvatelia Rače vyjadrujú nespokojnosť, že miestny úrad nekoná transparentne a že občania pred úradom nie sú rovnoprávni. Viete tieto výhrady niečím zmierniť alebo vyvrátiť?
Na túto nekonkrétnu a manipulatívnu otázku vám odpoviem protiotázkou: Čo hovoríte na to, že váš plátok račan.sk výber považujú viacerí obyvatelia Rače za nekritickú hlásnu trúbu Michala Drotována, o čom svedčí napríklad predvolebný rozhovor z októbra 2017, v ktorom ste mu nepoložili jedinú kontroverznú otázku? Je to tým, že si vás platí z príspevkov, ktoré vyzbiera na kampaň od podporovateľov? Nemalo by ale v takom prípade byť za článkom uvedené, že respondent priamo finančne prispieva na chod tohto letáka? Ak by vám neplatil, napísali by ste aj o tom, že si kúpil byt v Malých Krasňanoch a zhodou okolností v tom istom čase prestal tento projekt verejne kritizovať a dávať voči nemu námietky? Možno by ste sa ho aj opýtali, za akú cenu byt kúpil a či to celé nepovažuje za exaktný príklad konfliktu záujmov...

• Nedávno vyvolalo rozruch, že Rača a Jarovce ako jediné mestské časti hlavného mesta odmietli zverejniť výšku platu prednostky / prednostu. MČ Rača pred časom nezverejnila ani príjem vášho býv. poradcu Martina Jónu. Z akých dôvodov?
Zverejňovanie platov zamestnancov úradu musí byť v súlade s príslušnými zákonmi. Pani prednostka so zverejnením platu následne súhlasila, aby si z tej témy nikto nevytĺkal politický kapitál. A môžem vám povedať, že tak pri prepočte na obyvateľa, ako aj v porovnaní s podobne veľkými MČ, ako aj pri zohľadnení hospodárenia a získavania mimorozpočtových prostriedkov, berie naša prednostka až smiešne nízky plat. Je to až hanba, ako si nedokážeme takýchto ľudí vážiť a žiaľ- ani zaplatiť. Pán Jóna na úrade od roku 2015 nepracuje, jeho plat bol vtedy na úrovni radového asistenta a neprevýšil priemernú mzdu na Slovensku.

• Občania majú opakovane námietky proti využívaniu služobného auta pani prednostkou na dopravu do práce a na súkromné účely. Považujete takúto ústretovosť mestskej časti za obhájiteľnú?
Možnosť využívať služobné auto je jedným z najrozšírenejších a najlacnejších zamestnávateľských benefitov. Za prednostky Peškovej získala Rača milióny eur, zároveň ušetrila státisíce na verejných obstarávaniach a vďaka nej a jej striktnému manažérskemu prístupu sa Rača nachádza v najlepšej finančnej kondícii od nežnej revolúcie. Ale aby som vás upokojil – súkromné cesty si prednostka hradí z vlastného. Hovoria o tom aj oficiálne výsledky podrobnej kontroly kontrolórky MČ Jany Bezákovej, ktorá nezistila žiadne závažné porušenie. https://www.raca.sk/data/att/4951.pdf

• Do procesu získavania dotácií pre Raču ste zapojili vtedajšieho poslanca BSK za Raču a Vajnory Juraja Lauka. Čo konkrétne pre Raču robil a dosiahol? Aké odmeny ste mu vyplatili z verejných zdrojov? Považujete tieto odmeny za primerané a legitímne, zvlášť, keď MÚ má a platí referenta pre túto agendu?
Pán Lauko mal u nás zmluvu na poradenstvo v oblasti čerpania dotácií a grantov. Príjem z nich vysoko presiahol vynaložené náklady na jeho odmenu. Rovnaký typ zmluvy mal aj v susedných Vajnoroch a tam to nikoho netrápi – sú radi, že im pomohol získať financie, čo potvrdil aj starosta Mrva.

• V diskusii na MZ odznela kritika, že investície (revitalizácia Karpatského námestia, Obecná záhrada, amfiteáter) sa vynakladajú neefektívne, že sa vychádza v ústrety blízkym firmám a že „korupcia nie je len na úrade vlády, ale aj v MČ Rača.“ Ako takéto vyjadrenia vnímate a riešite?
Vyprosím si akékoľvek spojenie nášho úradu so slovom korupcia! Ak máte takéto podozrenie, obráťte sa na orgány činné v trestnom konaní. A ak už sa teda bavíme o nejakej anonymnej a podlej „kritike“, o ktorú sa tak rád alibisticky opierate, tak Obecnú záhradu revitalizovalo OZ Račiansky spolok, ktoré na ňu nedostalo od úradu ani cent! Vy to dobre viete a dá sa to ľahko vyhľadať. Následne toto združenie odovzdalo dokončenú záhradu, v ktorej organizovalo brigády a preinvestovalo z darov a príspevkov Račanov asi 50 000 eur, do vlastníctva mestskej časti – teda aj vás. Amfiteáter sa v transparentom verejnom obstarávaní zrealizoval za cenu nižšiu, ako sme predpokladali. Na revitalizáciu Karpatského námestia sme získali peniaze z eurofondov a verte, že proces financovania bol vďaka ich kontrolným mechanizmom náročný a čistý ako lesná studnička. Ale to by som bol naivný, keby som dúfal, že nájdete okrem kritiky aspoň jedno slovo pochvaly pre tento tím.

• Kritiku predniesol pán Depeš na verejnom rokovaní MZ. Čím je anonymná a čím podlá?
Kritika, ktorá podsúva závažné závery bez dôkazov, je podlá. A anonymná bola preto, že ste vo vašej otázke neuviedli jej autora. Pánovi Depešovi odporúčam - ak má takéto pocity - dať podnet na príslušné kontrolné mechanizmy. U nás vo verejných obchodných súťažiach rozhoduje zo zákona jediné kritérium, a tým je najnižšia cena.

Voľby do BSK 2017
• O mandát poslanca BSK za Raču a Vajnory ste sa uchádzali na kandidátke strán Most-Híd, Smer, SZ, SDKÚ-DS, ... Stranu zelených európski zelení v roku 2016 vylúčili zo svojej organizácie s odôvodnením, že SZ nemá žiadnu zelenú agendu, zneužíva zelenú značku a nie je dôveryhodná. Neprekážala vám takáto strana v koalícii? Cítite ako jej bývalý dlhoročný predseda za vylúčenie SZ zodpovednosť?
Predsedom som bol v rokoch, kedy žiadne z týchto problémov v Strane zelených neboli. Funkcie som sa vzdal po neúspechu mojich vízií. Odvtedy som radovým členom a nemám dosah na to, ako sa strana dokáže obhajovať na medzinárodnej úrovni. Rovnako ako keby mal Michal Drotován ako dlhoročný člen SDKÚ, ktorá ho dosadzovala do riadiacich funkcií a teda z členstva profitoval, preberať zodpovednosť za kšefty s platinovými sitkami, za škandalózne predaje štátnych firiem, nefungujúci softvér daňovej správy za milióny eur či kúpa budovy pre Finančný úrad v Košiciach od funkcionára strany. Nebolo by to fér, že?

• Myslíte si, že je fér porovnávať váš vplyv a zodpovednosť ako býv. predsedu strany
s vplyvom a zodpovednosťou býv. radového člena strany Michala Drotována?
V období, na ktoré ste sa pýtali, som bol tiež len radovým členom Strany zelených. Na rozdiel od Drotována som ale ja nikdy nezískal žiadnu pracovnú pozíciu v štátnej správe ako stranícky nominant.

• Získali ste takmer o 1000 hlasov menej ako Michal Drotován a len 118 hlasov chýbalo, aby vás o mandát poslanca BSK pripravil v Rači úplne neznámy Michal Vlček. Čomu pripisujete túto politickú prehru? Aké z nej pre seba vyvodzujete ponaučenie?
Do poslednej chvíle som zvažoval, či vôbec mám do BSK kandidovať. Ale potom som si uvedomil, že aj tam sa dá bojovať za záujmy Rače a nie je dobré, ak sú tam dvaja poslanci za Vajnory. Ľudia si ma zvolili za jedného z dvoch poslancov, takže konečný výsledok je úspech. Viete, kto nič nerobí, nič nepokazí. Ak by ste sa bližšie pozreli na Drotovánove pôsobenie v Karlovej Vsi, kde je šéfom úradu starostky Čahojovej, videli by ste, že povoľujú nelegálne stavby, že im zlyháva snaha vyriešiť parkovanie, že na oficiálnej stránke na Facebooku blokujú občanov s kritickými názormi a ďalšie problémy. Až keď sa dostanete k reálnemu výkonu sa ukáže, čo naozaj viete a o čom len poučujete na sociálnej sieti.

• Aké nelegálne stavby v Karlovke povolili? O čo opierate názor, že im zlyháva riešenie parkovania?
Zlegalizovali viacpodlažnú čiernu stavbu na ulici Jána Stanislava 34. K parkovaniu si nájdite na verejných fórach množstvo negatívnych príspevkov, ľudia odmietli petíciou aj kontroverzný parkovací dom a dokonca tí, ktorí petíciu iniciovali, sa za nevyjasnených okolností stali terčami rôznych útokov a poškodzovania ich majetku.

• V závere kampane ste dali verejný sľub, že polovicu poslaneckej odmeny venujete na dobročinné a verejnoprospešné účely. Po zvolení ste prísľub znížili na 150,- € mesačne. Mnohí občania takéto sľuby považujú za neetické kupovanie verejného mandátu. Brali ste do úvahy aj takýto pohľad?
Vo verejnom prísľube som uviedol, že každý mesiac venujem 150 eur z platu poslanca BSK a že za 5 rokov to bude 9000 eur. Nič som teda neznížil, akurát som presne nevedel, aký je príspevok pre poslancov! Vaše prekrúcanie mojich dobrých úmyslov ma už neprekvapí. Myslíte si, že keď som napríklad prispel mládeži FK Rača na zimné sústredenie, tak mi to vyhrá voľby? Tomu ani sám neveríte.

• Prečo ste teda v prísľube spomenuli polovicu čistého príjmu, keď ste presne nepoznali jeho výšku?
Mal som si to dôkladnejšie overiť, súhlasím s vašou výhradou.

Komunálne voľby 2018
• Na starostu Rače pôjdete ako nestranícky nezávislý kandidát? Budete si zbierať podpisy občanov na petičnú listinu?
Ešte neviem, či budem zbierať podpisy ako nezávislý alebo pristúpim na formu podpory nejakej politickej strany či koalície. Ale nálepka nezávislý sa podľa mňa stáva v poslednej dobe skôr výsmechom. Nie je zárukou ničoho – ani odbornosti, ani politickej nezávislosti a ani toho, že za kandidátom s touto značkou nie sú nejaké záujmové skupiny či oligarchovia.

• Existuje niečo, čo ste si ako starosta predsavzali a nesplnili? Ak áno – čo bolo príčinou? Ak nie – akú víziu ponúknete občanom na ďalšie volebné obdobie? Aké sú vaše rozpočtové priority? Aký postoj k ďalšej bytovej výstavbe v Rači?
Mrzí ma, že ešte nestojí športový komplex LBG Aréna. Hoci to nie je priamo náš projekt, som jeho podporovateľ a fanúšik. Žiaľ, obštrukcie rôznych subjektov proces zdržali, ale našťastie nezastavili. Dnes je vydané územné rozhodnutie a podaná žiadosť na stavebné povolenie. Ak by bolo viac peňazí, určite by sme pristúpili k rekonštrukcii ďalších dominantných objektov v Rači – požiarnej zbrojnice, Koloničovej kúrie či NKD s unikátnymi pivnicami.
Rozpočtovanie a financovanie bude v budúcnosti ľahšie - aj vďaka nášmu postoju a hlasovaniu v mestskom zastupiteľstve dnes platí nový developerský poplatok. Pri každej novej výstavbe získa mestská časť a mesto 35 eur za m2 podlahovej plochy, čo napríklad v prípade Rínok Rača predstavuje pre Raču okolo 1,2 milióna eur. To už sú peniaze, s ktorými sa dá dobre starať o majetok a tiež realizovať nové cesty, zeleň, revitalizovať historické budovy atď. Po rokoch, kedy sme potrebovali dať do poriadku základné veci, nás čaká éra rozvojových projektov, ktoré si dokážeme užiť a budú nám všetkým robiť radosť.

• Ďakujem za rozhovor.
Zhováral sa Miro Ščibrany
OZ račan.sk


0 komentárov:

Zverejnenie komentára