Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

21.5.18
0
Úvodník májového čísla občianskych novín račan.sk výber.

Kampaň pre komunálne voľby 2018 v Rači začala už voľbami do BSK 2017. A nie je náhoda, že kandidatúru na starostu ako prví ohlásili ich víťazi – poslanec Michal Drotován a starosta Pilinský. Čoskoro pribudnú ďalší. Ťažko predvídať, koľkí. V hre sú aj riziká, preto niektorí akiste radšej zložia zbrane a nastavia si latku nižšie.

Pre voličov budú zaujímavé ani nie tak dilemy kandidátov, ako ich sľuby a vízie, možnosti a schopnosti.

Od volieb 2014 sa udiali mnohé vecí, ktoré ovplyvnili a ovplyvnia kvalitu života obyvateľov Rače. Voličom nezostane iné, len sa na jesenné hlasovanie dobre pripraviť. Ako? Tým, že si budú zbierať informácie o hráčoch v račianskom komunálno-politickom priestore, o ich podiele na dôležitých rozhodnutiach pre Raču, o prepojeniach na ľudí, ktorí sa vo verejných záležitostiach prejavili overiteľne dôveryhodným či nedôveryhodným, verejno-prospešným či verejno-škodlivým spôsobom.

Čím je kampaň dlhšia, tým viac času má každý obyvateľ Rače nazhromaždiť dosť poznatkov pre svoje volebné rozhodnutie. Je to určite lepšie, ako keď v minulosti kampaň prebiehala len krátko pred voľbami a získať presný obraz o kvalite kandidátov bolo skoro nemožné.

Račania už poznajú hlavné tlačené zdroje informácií o dianí v samospráve, no nie všetci vedia, ku komu z dvoch hlavných uchádzačov o post starostu majú bližšie. Pre nich je užitočné vedieť, že blízko k starostovi má obecný mesačník Račiansky výber (plne ovládaný starostom), ako aj súkromný spravodaj Račan (za jeho obsahom stojí starostov pobratim a partner jeho hovorkyne Ján Bednarič). Blízko k Michalovi Drotovánovi majú naopak občianske noviny račan.sk výber (vydáva OZ račan.sk). Čitateľom odporúčam všímať si, ktoré noviny práve čítajú a porovnávať informácie zo všetkých zdrojov.

Občianske noviny račan.sk výber vám v májovomčísle o. i. prináša rozhovory s obomi kandidátmi na starostu. Veríme, že aj na základe nich si budete klásť otázky a hľadať na ne pravdivé odpovede.

Veľa zdaru vám praje
Miro Ščibrany
OZ račan.sk0 komentárov:

Zverejnenie komentára