Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Jedna zo zmien, ktoré navrhujem už dlhodobo pre Raču, je zásadná zmena prístupu k verejným priestorom - postupne som navrhol projekt úprav cyklotrás (podarilo sa vlani vybaviť aspoň kúsok zlepšenia pri bývalej AB kozmetike) či bezbariérové chodníky (projekt sa postupne realizuje).  Sú to však skôr dielčie výsledky a bolo by potrebné riešiť veci aj zásadnejšie. Zmeniť celý prístup k pešej a cyklistickej doprave.
Nižšie prikladám tri moje projekty v rôzne fáze rozpracovanosti. Samozrejme takých lokalít a zlepšení je po celej Rači veľmi veľa - plán úprav verejných priestorov na obdobie 2018-2022 je jednou z mojich priorít.

Kľúčový bod centrálnej Rače - zastávky MHD 3, 5, 7, 56, 52, 65 (rozpracovaný ideový zámer - vizualizácia):


Súčasný stav:


Nákres - ideový zámer - cyklochodník a chodník pri vozovni Krasňany (zábradlie môže byť nahradené zeleňou):


Súčasný stav:


Chodník pri SOU Hlinická (dva návrh - priestorový ideový návrh):


Pozn.: červený je súčasný nespevnený vychodený chodníček - postačuje doplnenie betónových dlaždíc 0,5m x 0,5 m, zelená je riešenie s napojením na cyklochodník Nový záhon - majetkovo ide o pozemky Hlavného mesta SR Bratislavy, dôležité je však ešte predtým otvorenie areálu pre verejnosť (na tom v rámci BSK pracujem).

Súčasný stav "chodníčka":
Po celej Rači je veľa možností na zlepšenie pohybu chodcov a cyklistov - sú to dve skupiny, ktorým je poskytovaných najmenej priestoru. A pritom sú najzraniteľnejšie.

Michal Drotován
www.facebook.com/michal.drotovan
www.drotovan.sk

Ak máte záujem ma podporiť, môžete vypísať tento formulár.
Ak chcete aj podobné projekty (prvá vizualizácia stála 50€) podporiť, môžete tak urobiť príspevkom na môj transparentný účet tu.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára