Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

26.9.12
0
Poznáte projekt JURAVA? Nie? Tak by ste mali. Má to byť Malokarpatská-šúrska cyklomagistrála:

http://www.appril.com/Stavby/SK/BA/Malokarpatsko---Surska-cyklomagistrala---Jurava.aspx
http://raca.beta.wisible.sk/assets/zmluvy_2012/Zc117Jurava.pdf 

trasa:
http://www.svatyjur.sk/data/MediaLibrary/1156/Jurava-cykl-prehlad%20bez%20popisov%20vlastnictva.pdf

Objem investície podľa ťažko dostupných zdrojov: 916 828 EUR


.... podla inych zdrojov "len" 679 tisíc EUR. Som roky aktívny cyklista, a posledných 8 rokov výlučne na horskom bicykli (kvôli autám) a tak poznám v okruhu 40 km od Rače po svahoch a rovinách azda všetky možné dostupné poľné cesty, chodníky, aj neznačkové. Jedna z nich vedie aj po trase pripravovaného projektu JURAVA z Rače od viníc pri sídlisku Komisárky do Sv. Jura, stade späť popod dvojprúdovku a železnicu smerom do rezervácie Jurský Šúr, stade po ľavom brehu kanála až po cestu pre motorové vozidlá medzi Vajnorami a Čiernou Vodou, potom späť k Šúru a odbočka na uzavretú asfaltku - bývalú cestu do Vajnor z odbočky z dvojprúdovky Rača - Sv. Jur (prechod cez železnicu je dávno zrušený). Stadiaľ je možnosť sa dostať do Vajnor a pokračovať po približnách trasách pripravovaného projektu JURAVA. V mojej trase sa vrátime po slepej ceste smerom k železnici a nelegálne cez ňu prejdeme smerom späť do viníc. 

Tak nasadáme a tu je odbočka pri sídlisku Komisárky do viníc:

Prechádzame okolo konečnej eletričiek

Stadiaľ sa dostaneme na asfaltku, pre neskôr narodených - toto je stará cesta do Sv. Jura (kedysi Jur pri Bratislave)

Asfaltka nás opäť zavedie do viníc

Prechádzame popod VN vedenie (trasuje napr. Šúrsky rybník a Biely Kríž, v pozadí sa črtá Sv.Jur

Vchádzame do Sv. Jura

Nezabudnime si pozrieť centrum, ktoré je trochu mimo hlavnej cesty (sú tu možnosti nabrania síl z nenáročnej trasy)

*******************************************************************************
*******************************************************************************

Po prezretí si centra Sv. Jura a doplnení tekutín, resp. energie sa vrátime späť pred obec a ideme popod dvojprúdovku a železnicu

Pokračujeme po asfaltke,ktorá nas privedie na vstup do prírodnej rezervácie Jurský Šúr. Foto - pohľad na kanál

Môžeme sa poinformovať o prírodnej rezervácii

Pokračujeme pozdĺž kanála a prídeme k rybníku so stožiarmi (stožiare-vid vyššie)

Vychutnáme si ten kľud a ticho

Vrátime sa na našu trasu a pokračujeme na ľavej strane kanála (kanál tečie od Karpát). Napravo je mostík, cez ktorý budeme pokračovať nazad, až dosiahneme asfaltku medzi Vajnorami a Čiernou Vodou

Pohľad na smer skade sme prišli
Tu sa otočíme, pred nami je asfaltka medzi Vajnorami a Čiernou Vodou a je veľmi intenzívne využívaná. Nie je vhodná pre rodinu s deťmi.

Takže čelom vzad a pokračujeme

Pred nami je ten mostík, odbočíme vľavo (v pozadí sú známe stožiare VN)

Prechádzame po panelovej ceste

A vchádzame na asfaltku - slepú cestu, čo je využívaná korčuliarmi a mladými cyklistami (rodiny s deťmi). Toto je tá asfaltka - bývalá cesta do Vajnor z odbočky z dvojprúdovky Rača-Sv. Jur (prechod cez železnicu je dávno zrušený)

Teraz prejdeme cez železnicu. Je to nelegálne, takže tento článok nie je návod ako prechádzať cez železničnú trať. Tu ma napadá, čo vlastne robili zastupiteľstvá pred nejakými 10 rokmi, keď sa zrušil chránený prejazd pre autá cez trať. Zaspali? Hlavne zastupiteľstvo m.č. Vajnory!

Prekľučkujeme sa medzi rútiace sa autá do viníc

Pokračujeme smer Rača po našej trase JURAVA

Už vidno sídlisko Komisárky

A výlet ukončíme tam, kde sme ho začali

Prejdená trasa na mape

Záznam trasy podľa stránky garmin connect (trasa bola zaznamenaná GPS prístrojom Garmin)

Fotografie so súradnicami: https://picasaweb.google.com/111073956675422283453/JURAVA(vid Photo Locations vpravo od fotografie/í).  

Takže, takto sme sa presvedčili, sme už boli prevezení projektom JURAVA a celkom nás to nič nestálo. Chcel by som odpovede na mnoho otázok. Od predstaviteľov jednotlivých zastupiteľstiev: od m.č.Rača, m.č. Vajnory a od zastupiteľstva obce Svätý Jur: 

  1. Čo sa získa vybudovaním cyklistickej cesty (Malokarpatská-šúrska cyklomagistrála) oproti súčasnému stavu? 
  2. Aká nová pridaná hodnota bude čakať na cyklistov a cykloturistov na trase? 
  3. Aké nové pracovné príležitosti uvedený projekt prinesie po vybudovaní? (infraštruktúra gastrozariadení) 
  4. Očakáva sa spopularizovanie vinohradníckeho regiónu práve vybudovaním Malokarpatsko-šúrskej cyklomagistrály? Ak áno, akým očakávaným dosahom? 
  5. Aká je očakávaná návratnosť celého projektu?
*************************************************************************************
Doplnenie 30.09.2012 ako je možné, že 37 km nových cyklistických trás v kraji BA bude stáť 3000,-€ a ďaleko kratšia trasa viac ako 20 násobok? vid článok z Bratislavských novín 18/2012

0 komentárov:

Zverejnenie komentára