Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

12.9.12
0
Pomaly sa leto končí a v samospráve začína jeden z najdôležitejších procesov – prijímanie nového rozpočtu.Niektoré mestá (napr. Bratislava) zaviedli časť participatívneho rozpočtu, kedy obyvatelia priamo rozhodnú, kam má smerovať určitá presná čiastka peňazí. V Rači podobné návrhy zatiaľ nepadli na úrodnú plochu, napriek tomu je veľmi dôležitý názor občanov a cez svojich zvolených zástupcov – poslancov Rače – môžu podávať návrhy na rozpočet.Do 05.10.2012 dávajú poslanci a miestny úrad návrhy na rozpočet, následne ho úrad vytvorí a predloží na pripomienkovanie a v decembri 2012 na schválenie. V septembri je teda dôležité, aby sa obyvatelia Rače pozreli na tohtoročný rozpočet a navrhli zmeny – teda, kde sa dá šetriť a kde naopak treba pridať. A je už na poslancoch, či si ich návrhy osvoja – dôležité však je nielen požadovať financie, ale aj navrhnúť, kde sa dá ušetriť resp. ako sa dá získať peniaze do rozpočtu. Dobrým pomocníkom na pripomienkovanie je aktuálny rozpočet na rok 2012.

Za seba môžem povedať, že všetkými podnetmi sa budem zaoberať a rozumné návrhy si veľmi rád osvojím a budem za ne bojovať. Napíšte mi tu v diskusii alebo prípadne na e-mail drotovan@yahoo.com, aké máte návrhy. Ideálne v konkrétnej rovine – napr. „Požadujem zvýšenie príspevku na knihy do knižnice o 500 € a zároveň navrhujem šetrenie v položke administratíva“. Materiál ohľadom rozpočtu je relatívne obšírny, keďže sa však nakladá s peniazmi všetkých obyvateľov Rače, tak stojí za to, sadnúť si nad neho a pripomienkovať ho. Nie nadarmo sa na celoštátnej úrovni hovorí zákonu o rozpočte na konkrétny rok ako o zákone roka. Podobne aj v samospráve a v Rači je to najdôležitejší maják smerovania samosprávy na ďalší rok (resp. roky).

Už na začiatku tvorenia rozpočtu je isté, že poslanci budú požadovať šetrenie na chode úradu a administratíve a zvýšenie zdrojov v oblastiach, kde výsledok pocítia občania (napr. oprava ciest alebo podpora športu či kultúry). Verím, a všetko tomu nasvedčuje, že diskusia bude bohatá a plodná. Vopred veľmi pekne ďakujem za pripomienky v diskusii alebo na mojom e-maili. 

0 komentárov:

Zverejnenie komentára