Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

14.9.12
0
Bratislavský samosprávny kraj v koncepte ÚPN plánuje hustejšiu leteckú prepravu smerom na MČ Rača.


V záplave iných ohrození (invázia developerov, plytvanie s verejnými zdrojmi, zvyšovanie daní) sa akosi stráca povedomie o ďalšom blížiacom sa ohrození kvality života v MČ Rača.

BSK pripravuje Koncept územného plánu regiónu - BSK (ÚPN-R BSK), ktorý nadväzuje na platný Územný plán Bratislavského kraja vypracovaný v polovici 90. rokov minulého storočia a schválený uznesením vlády SR č. 27/1998. Územní plánovači a podnikateľské, realitné a stavebné lobby v koncepte rátajú s rozvojom letiska M. R. Štefánika. Navrhujú rozšírenie nákladnej leteckej prepravy, vybudovanie ďalšej vzletovej dráhy smerujúcej na Raču a výhľadovo ZRUŠENIE krížnej dráhy v smere na Ivánku pri Dunaji...

Podčiarknuté a spočítané: koncept navrhuje prelietavanie ďalších tisícok lietadiel ponad hlavy Račanov a v MČ Rača ignoruje jednu z hlavných funkcií územného plánovania - starostlivosť o životné prostredie.

MČ Rača sa tak ocitá v stave akútneho ohrozenia, pripomínajúcom situáciu v roku 1988: komunistickí územní plánovači a stavebná panelová lobby vtedy presadzovali v MČ Rača asanáciu vyše 600 rodinných domov, predovšetkým v oblasti Pozotória a Mrázova kolónia, a výstavbu rozsiahlych panelákových sídlisk...

Ak nechceme o pár rokov čeliť výraznému poklesu kvality života v našej mestskej časti, je čas začať konať. Vedenie MČ Rača by malo s podporou obyvateľov vstúpiť do rokovaní s príslušnými zodpovednými orgánmi a obmedziť prelety lietadiel ponad našu mestskú časť.

V prípade schválenia konceptu ÚPN BSK v navrhovanej podobe všetky bezpečnostné riziká a hlukovú záťaž intenzívnej osobnej a nočnej nákladnej leteckej prepravy v priestore hlavného mesta schytá MČ Rača...Na plné gule, vážení!


Zdroje:
Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj
Informácia pani Zemanovej, poslankyne BSK za MČ Rača a Vajnory,  z 3. septembra 2012Súvisiace články:

0 komentárov:

Zverejnenie komentára