Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

20.9.12
0
V najnovšom čísle spravodaj Račan uverejnil vyjadrenia členov facebookovej skupiny Račania k „pamfletu ROA“.
Latku úrovni vyjadrení nasadil starosta Peter Pilinský týmto komentom:


„Niektorí ľudia v Rači stále nevedia prežuť, že im niekto zobral hračku menom MČ Ba Rača. Ku cti im slúži, že tie klamstvá a lži, ktoré doteraz šírili po Rači len v ústnom podaní, dali už aj na papier. Stále sú to však lži.“

V podobnom duchu píše aj väčšina citovaných členov skupiny, za všetkých spomeniem poslanca Michala Drotována a exposlanca a terajšieho starostom dosadeného konateľa Združenia obcí JURAVA Jozefa Mórika.

Jozef Mórik, watch dog mediálneho obrazu starostu Pilinského, napísal dlhý, pre neho príznačný koment nestojaci za odcitovanie, zato výrok poslanca Drotována za odcitovanie stojí:

„Hej, Raču obchádza gorila Ľubomír Krampl a zanecháva po sebe takéto letáčiky :-).“


Vážený pán starosta Pilinský, vážený pán poslanec Drotován,

ak viete doložiť, že leták ROA je pamflet plný klamstiev a lží a že Ľubomír Krampl je gorila, dajte prosím svoje dôkazy na stôl.

A urobte tak prosím naozaj verejne, nie na pôde uzavretého fejsbúkového klubu Račania, kde vrátnikov aj vyhadzovačov robia Peter Pilinský a Ján Bednarič, ani v spravodaji Račan, ktorý vydáva Martin Jóna, asistent starostu Pilinského, bývalý tajomník miestnej rady MZ za starostu Zvonára a akiste len zhodou okolností vydavateľ tohto bulvárneho miestneho občasníka.

Ak si za svojimi slovami stojíte, preukážte ich prosím na stránkach Račianskeho výberu alebo na www.raca.sk. Lebo medzi Račanmi rezonujú aj názory blízke príspevku Petra Luknára: „... tento pamflet je napísaný na úrovni 10-12 ročného školáka, zase na druhej strane, aj napriek tomu by sa patrilo dať zo strany p. starostu obšírnejšie vyjadrenie na tieto obvinenia“. Podobný názor zaznel aj v článku bývalého poslanca Michala Krištofiča Obchádza Raču Gorila?.

Ne/pravdivosť tvrdení a obvinení uvedených v letáku ROA sa týka VŠETKÝCH Račanov, a tým starosta Pilinský zatiaľ ponúkol len svoje slová o klamstve a lži a poslanec Drotován len svoj bonmot o gorile.

Presvedčivé, vyargumentované odpovede starosta aj poslanec Račanom dlhujú.

Voľnočasové a oddychové centrum - štúdia 2012

Kope Ing. arch. Virsíková za Raču?
O hračke menom Rača
Občania a poslanci - rovní a rovnejší?
Transparentný miestny úrad je dobrá vec, v Rači taký zatiaľ nemáme
Obloha nad Račou zhlučnie
MČ Rača prehrala súd o 45.276,67 €
Výdavky na administratívu MÚ Rača rastú
Nelichotivé 64. miesto MČ Rača
„Kam idú moje peniaze?“
0 komentárov:

Zverejnenie komentára