Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

17.9.12
0
„Transparentná vláda je dobrá vec, zatiaľ takú nemáme.”

 

Aj keď citát v perexe je z roku 2010 a znie ako slová z úst poslanca SMER-u na adresu vlády Ivety Radičovej alebo ako slová Richarda Sulíka adresované Róbertovi Ficovi, sú to slová z druhej strany Atlantiku. Vyslovil ich Jake Brewer, jeden z riaditeľov neziskovej organizácie SUNLIGHT FOUDATION, autor článku Predstavujeme Cyklus transparentnosti, a adresoval ich všetkým doterajším vládam USA.


Článok začínam týmto úvodom, aby si starosta Peter Pilinský, jeho asistent Martin Jóna, prednostka Jana Pešková, vedúci mediálneho oddelenia Jaroslav Hinšt a ďalší pracovníci MÚ nebrali príliš osobne, keď si - parafrázujúc vyššie uvedený výrok - dovolím verejne povedať:

„Transparentný miestny úrad je dobrá vec, v Rači taký zatiaľ nemáme.”

Súčasný starosta namiesto reálnej otvorenosti miestneho úradu a transparentnosti vlastnej politiky vytvára ich mediálnu ilúziu. Mnoho času a priestoru venuje témam a spôsobom komunikácie, ktoré majú viac povahu Public relations než otvoreného, priehľadného a zodpovedného riadenia obce s primeranou účasťou poslancov a občanov. Dôležité záležitosti rieši vo vnútri úradu a v šere jeho zákulisia tak, že do nich poriadne nevidia nielen občania, ale ani mnohí poslanci.

Nie je to tak preto, že by poslanci a občania do tých záležitostí vidieť nechceli, ale preto, že jednoducho nedostávajú informácie alebo ich dostávajú filtrované a oneskorené. A nedostávajú ich ani vtedy, keď sa ich aktívne dožadujú. Ako príklad menujme proces prijímania úveru a uzatvárania úverovej zmluvy, ticho okolo Združenia obcí JURAVA, nejasno vo formách a rozsahu podpory vinohradníkov a vinárov, nejasné alebo neznáme zámery s Koloničovou kúriou a Obecným domom, spôsob výberu autorov a článkov do Račianskeho výberu a i.

O žiadnej z týchto tém sa neviedla a nevedie verejná diskusia, aj keď Rača má svoju webovú stránku, mesačník aj televízne vysielanie... komusi dokonca zišla na um myšlienka zrušiť „zbytočné“ verejné stretnutia poslancov s občanmi.

Meradlom vzdialenosti, ktorú musia starosta, prednostka a interné útvary MÚ prejsť na ceste k akej-takej otvorenosti a transparentnosti miestneho úradu, je obsiahly Návrh k posilneniu transparentnosti a otvorenosti MČ Bratislava – Rača, ktorý precízne vypracoval a do MZ už v apríli predložil poslanec Michal Drotován. Vedenie MČ sa ním zatiaľ nezaoberalo.

Už samotný fakt, že bolo nutné vypracovať obsiahly zoznam opatrení a že ho vypracoval poslanec vykonávajúci svoj mandát popri zamestnaní a nie starosta, ktorý vykonáva funkciu na plný úväzok a za plný plat a navyše má k dispozícii dobre platené tímy pracovníkov kancelárie starostu a mediálneho oddelenia, stojí za pováženie.

Prerokovanie a realizácia navrhnutých opatrení je v nedohľadne a transparentnosť sa v Rači zatiaľ viac než na čokoľvek iné ponáša na cisárove nové šaty...
Voľnočasové a oddychové centrum - štúdia 2012

Kope Ing. arch. Virsíková za Raču?
O hračke menom Rača
Občania a poslanci - rovní a rovnejší?
Spravodaj Račan sa odbavuje na letáku ROA
Obloha nad Račou zhlučnie
MČ Rača prehrala súd o 45.276,67 €
Výdavky na administratívu MÚ Rača rastú
Nelichotivé 64. miesto MČ Rača
„Kam idú moje peniaze?“


0 komentárov:

Zverejnenie komentára