Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

20.9.14
0

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014
Zoznam kandidátov so základnými informáciami z otvorených zdrojov.

OBSAH


1.    Mgr. Michal Drotován, Bc., Bc. (33), politológ – geograf (2.306 hlasov)
Na pasekách 14; (OKS, SDKÚ-DS)

2010-2014 poslanec MZ za Raču (SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS)
- člen Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku a člen Komisie školstva, kultúry a športu a Komisie mandátovej

Neúspešne kandidoval v r. 2010 do NR SR (SDKÚ-DS)

Vedúci oddelenia životného prostredia, verejného poriadku a čistoty na Miestnom úrade Bratislava – Staré Mesto a spoločník firmy Political Consulting s.r.o. (orsr), predtým personalista a konzultant rôznych firiem (viď životopis )2.    Mgr. Milan Náhlik (38), policajt – príslušník PZ (170 hlasov)
Žarnovická 5; (nezávislý kandidát)


3.    Mgr. Peter Pilinský (42), starosta MČ Bratislava-Rača (4.271 hlasov)
Úžiny 3; (Sieť, KDH, Most-Híd, Nova, SZ)

2010-2014 starosta Rače (SZ)
2010-2014 poslanec MsZ (SZ)
- člen Dozornej rady, člen Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, člen Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby, člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva
2007-2010 poslanec MZ za Raču 2 (Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)
- člen Rady MZ a Komisie finančnej a hospodársko-podnikateľskej

Neúspešne kandidoval v r. 2012 do NR SR (SZ), v r. 2010 do NR SR (SDĽ), v r. 2009 za predsedu BSK (SZ) a do Z BSK (SZ) a v r. 2006 do NR SR (SF)

Bývalý predseda a štatutár Strany zelených (Register strán)
Pracoval ako zoológ na Ministerstve životného prostredia SR (sme.sk)4.    Ing. Lucia Veselská (35), ekonómka (1.014 hlasov)
Kaplinská 5; (nezávislý kandidát)

Konateľka spoločnosti PP&P Co., s.r.o. zameranej na verejne obstarávanie (orsr)
V minulosti pôsobila vo vedení Úradu pre verejné obstarávanie (hnonline)
Ďalšie informácie: datanest.
Krúžkuje sa maximálne 10 kandidátov.

1.    Milan Ábel (53), strojný technik (935 hlasov)
Kadnárova 25; (Sieť, KDH, Most-Híd, Nova, SZ)

Podnikateľ v nákladnej cestnej doprave (http://www.zrsr.sk/zr_vypis.aspx?ID=1&V=U)


2.    Štefan Ágoston (68), dôchodca (238 hlasov)
Albánska 9/A; (SNS)

Neúspešne kandidoval v r. 2006 do NR SR (Smer-SD), v r. 2005 do Z BSK (HZD, SF, Smer) a v r. 2002 do MZ za Raču 2 (Smer)

V minulosti podnikal vo viacerých oblastiach (orsr)3.    Ing. Martin Babík (45), manažér energetiky (782 hlasov)
Alstrova 129; (Sieť, KDH, Most-Híd, Nova, SZ)

Neúspešne kandidoval v r. 2006 do MZ za Krasňany (KDH, DÚ, SZS, DSS)

Konateľ firmy TMC Servis s.r.o. zameranej na energetiku a stavebníctvo (orsr)4.    Ing. Alojz Benkovič (62), technik (519 hlasov)
Alstrova 298; (SNS)

2005-2006 poslanec MZ za Raču 2 (KSS)
- člen Komisie športu a Komisie územného rozvoja
1994-1998 poslanec MZ

Neúspešne kandidoval v r. 2006 do MZ za Raču 2 (NF), v r. 2002 do MsZ (KSS) a v r. 1998 na starostu Rače (KSS)

V minulosti podnikal vo viacerých oblastiach (orsr)


5.    Ing. Viktor Bielko (35), vedúci produktového vývoja (605 hlasov)
Závadská 4; (OKS, SDKÚ-DS)

Spolukonateľ firmy ELCHEM SR s.r.o. zameranej na lakovanie, predaj farieb, striekacej techniky a trojkolesových bicyklov (orsr)6.    Mgr. Petronela Blahovcová (38), sociálna poradkyňa (627 hlasov)
Novohorská 4; (OKS, SDKÚ-DS)
7.    Eduard Brychta (62), živnostník (921 hlasov)
Alstrova 157; (SNS)

2010-2014 poslanec MZ za Raču (Smer-SD, SZS, Most-Híd)
- člen Rady MZ, predseda Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku a člen Komisie finančnej, majetkovej a podnikateľskej a člen Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií
2006-2010 poslanec MZ za Raču 2 (Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)
- člen Komisie územného rozvoja a výstavby
2002-2006 poslanec MZ za Raču 2 (Smer)
- člen Rady MZ, predseda Komisie poľnohospodárskej a člen Komisie územného rozvoja
1998-2002 poslanec MZ za Raču 2 (HZDS, SNS)
- člen Rady MZ a Komisie poľnohospodárskej
1994-1998 poslanec MsZ (HZDS)
1994-1998 poslanec MZ (HZDS)
- predseda Komisie poľnohospodárstva
1990-1994 poslanec MsZ (VPN)
1990-1994 poslanec MZ

Dlhoročne šéfoval Račianskemu vinohradníckemu spolku a podnikal ako samostatne hospodáriaci roľník (orsr, datanest)


8.    JUDr. Dušan Búřil (42), štátny zamestnanec (178 hlasov)
Podkarpatská 10; (SNS)


9.    František Čmelko (66), dôchodca (489 hlasov)
Cígeľská 10; (Smer-SD, SZS)

2008-2010 poslanec MZ za Raču 1 (KDH, DÚ, SZS, DSS)
- člen Komisie pre dopravu, životné prostredie a verejný poriadok
2002-2006 poslanec MZ za Raču 1 (KDH, SZS, DÚ)
- člen Komisie verejného poriadku a Komisie poľnohospodárskej
1998-2002 poslanec MZ za Raču 1 (KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SDĽ)
- člen Komisie verejného poriadku


10.  Ing. Milada Dobrotková, MPH (59), riaditeľka (980 hlasov)
Čachtická 17; (Lepšia štvrť)

2006-2010 poslankyňa MsZ (SDKÚ-DS, KDH)
- členka Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, členka Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva
do r. 2008 bola členkou Ústrednej rady SDKÚ-DS (datanest)
2006-2010 poslankyňa MZ za Raču 2 (SDKÚ-DS)
- predsedkyňa Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
do r. 2008 bola členkou Ústrednej rady SDKÚ-DS (datanest)
2005-2009 poslankyňa Z BSK (ANO, DS, SDKÚ, SMK-MKP, SZS)
2001-2005 poslankyňa Z BSK (ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK-MKP)
1998-2002 poslankyňa MsZ (KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SDK, SDĽ)
- členka Komisie dopravy a informačných systémov
1998-2002 poslankyňa MZ za Raču 2 (KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SDĽ)
- vicestarostka a členka Rady MZ a Komisie kultúry

Neúspešne kandidovala v r. 2013 do Z BSK (nezávislá), v r. 2010 do MsZ (Liga-OLS), MZ za Raču (OK, Liga-OLS) a do NR SR (Únia-SPS), v r. 2009 do Z BSK (OK), v r. 2006 do NR SR (SDKÚ-DS), v r. 2004 do EP (SDKÚ) a v r. 2002 za starostku Rače (SDKÚ, ANO, DS, OKS)

riaditeľka Domova sociálnych služieb HESTIA, n.o. , predtým aj podnikateľka (orsr)11.  Mgr. Michal Drotován, Bc., Bc. (33), politológ – geograf (2.100 hlasov)
Na pasekách 14; (OKS, SDKÚ-DS)

2010-2014 poslanec MZ za Raču (SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS)
- člen Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku a člen Komisie školstva, kultúry a športu a Komisie mandátovej

Neúspešne kandidoval v r. 2010 do NR SR (SDKÚ-DS)

Vedúci oddelenia životného prostredia, verejného poriadku a čistoty na Miestnom úrade Bratislava – Staré Mesto a spoločník firmy Political Consulting s.r.o. (orsr), predtým personalista a konzultant rôznych firiem (viď životopis )


12.  Ing. Zuzana Dzivjáková (57), ekonómka (730 hlasov)
Kadnárova 18; (OKS, SDKÚ-DS)

2010-2014 poslankyňa MsZ (SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS, Most-Híd)
- členka Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta, Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby a Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva
- členka Dozornej rady Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. (orsr)
2010-2014 odborná členka Komisie finančnej, majetkovej a podnikateľskej ako neposlankyňa
1999-2002 odborná členka Komisie finančnej ako neposlankyňa

Neúspešne kandidovala v r. 2010 za starostku Rače (SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS) a do NR SR (Most-Híd), v r. 2009 do Z BSK (KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP), v r. 2006 do NR SR (OKS) a v r. 2002 do NR SR (OKS) , v r. 2012 odstúpila z kandidátky OĽaNO do NR SR

Dlhodobo pracuje v bankovom sektore, momentálne v Slovenskej konsolidačnej a.s. Bratislava so špecializáciou na vymáhanie pohľadávok13.  Viktória Gáliková (36), referentka – ekonómka (747 hlasov)
Vtáčikova cesta 27; (Sieť, KDH, Most-Híd, Nova, SZ)

Podnikala ako sprostredkovateľka obchodu s rozličným tovarom (IndexPodnikateľa)


14.  Ing. Milan Gocký (53), ekonóm/SAP kozultant (478 hlasov)
Olšová 12; (nezávislý kandidát)

Bývalý externý poradca na Ministerstve hospodárstva SR (datanest)


15.  Bc. Mária Herichová (62), ekonómka (259 hlasov)
Kadnárova 100; (PaS)

Neúspešne kandidovala v r. 2010 do MZ za Raču (SNS) a v r. 2001 do Z BSK (SNS)

Dlhodobo vedúca ubytovní Rača na Kadnárovej ul. (raca.sk)
Predsedkyňa bratislavskej Krajskej rady Matice slovenskej (matica.sk)16.  MUDr. Adam Hochel, PhD., MPH (43), lekár (436 hlasov)
Alstrova 42; (DS)

Detský chirurg (zzz.sk, vystrenie.sk - rozhovor)
Podnikateľ v oblasti zdravotníctva (orsr)
Bývalý generálny riaditeľ sekcia zdravia na Ministerstve zdravotníctva (pravda.sk - rozhovor)


17.  Mgr. Rudolf Ivičič (59), lesník (942 hlasov)
Alstrova 209; (nezávislý kandidát)

2006-2010 poslanec MZ za Raču 2 (Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)
- člen Rady MZ, predseda Komisie pre dopravu, životné prostredie a verejný poriadok a člen Komisie mandátovej

Neúspešne kandidoval v r. 2012 do NR SR (ĽS-HZDS), v r. 2010 na starostu Rače (ĽS-HZDS), do MZ za Raču (ĽS-HZDS), do MsZ (ĽS-HZDS) a do NR SR (ĽS-HZDS), v r. 2002 do MZ za Raču 2 (HZDS)

Zástupca riaditeľa Mestských lesov v Bratislave (info.sk, pluska.sk)18.  Ing. Miloslav Jošt (32), daňový poradca (1.347 hlasov)
Detvianska 15; (Sieť, KDH, Most-Híd, Nova, SZ)

2010-2014 poslanec MZ za Raču (SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS)
- predseda Komisie finančnej, majetkovej a podnikateľskej a člen Komisie školstva, kultúry a športu

Neúspešne kandidoval v r. 2006 do MZ za Raču 2 (KDH, DÚ, SZS, DSS)

Senior Tax Consultant v spoločnosti Accace (trend.sk)19.  Mgr. Pavel Kapusta (45), novinár – šéfredaktor (512 hlasov)
Hečkova 18; (SNS)

Neúspešne kandidoval v r. 2014 do EP (SNS), v r. 2012 do NR SR (SNS), v r. 2010 do MZ za Raču (SNS) a do NR SR (SNS)

Šéfredaktor časopisu Extra plus a konateľ spoločnosti MEDIALIS s.r.o. (orsr)
V minulosti bol aj redaktorom Novín STV (sme.sk)20.  Bc. Mário Khandl (37), obchodný manažér (1.115 hlasov)
Karpatské námestie 12; (Sieť, KDH, Most-Híd, Nova, SZ)

2010-2014 poslanec MZ za Raču (SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS)
- člen Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku, Komisie finančnej, majetkovej a podnikateľskej, Komisie školstva, kultúry a športu a Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií

21.  Ľubomír Krampl (57), živnostník (604 hlasov)
Zvončeková 40; (SNS)

2006-2010 poslanec MZ za Raču 2 (Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)
- člen Rady MZ, Komisie finančnej a hospodársko-podnikateľskej a Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mestskej časti Bratislava-Rača
2005-2010 člen Dozornej Rady Račianskej zdravotnej spoločnosti (orsr)
1998-2002 poslanec MZ za Raču 2 (HZDS, SNS)
- člen Rady MZ, predseda Komisie školstva (od septembra 1999) a člen Komisie strategického rozvoja a podnikateľských aktivít a Komisie verejného poriadku
1996-1998 poslanec MZ

Neúspešne kandidoval v r. 2010 do MZ za Raču (Smer-SD, Most-Híd, SZS), v r. 2006 do MsZ (SNS) a v r. 2002 do MZ za Raču 2 (Smer)

Konateľ spoločnosti Krampl & Co, s.r.o.  zameranej na predaj solárnych systémov (orsr) , predtým na reklamnú svieťotlač (datanest)


22.  doc. Ing. Michal Krištofič, CSc. (59), vysokoškolský pedagóg (922 hlasov)
Výhonská 2c; (OKS, SDKÚ-DS)

2006-2010 poslanec MZ za Raču 2 (NF)
- predseda Komisie mandátovej a člen Komisie na prešetrenie sťažností voči voleným funkcionárom samosprávy
2002-2006 poslanec MZ za Raču 2 (SDKÚ, ANO, DS, OKS)
- predseda Komisie mandátovej, člen Komisie územného rozvoja a Komisie poľnohospodárskej
1998-2002 poslanec MZ za Raču 2 (KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SDĽ)
- člen Komisie výstavby, územného plánu a životného prostredia a Komisie poľnohospodárskej

Neúspešne kandidoval v r. 2010 do MZ za Raču (NF), v r. 2006 do MsZ (DSS, Nádej, OKS, OL)

Pôsobí ako vedecký pracovník na Chemickej fakulte STU (chtf.stuba)23.  Ing. Boris Krošlák (49), správca informačného systému (696 hlasov)
Tbiliská 29; (OKS, SDKÚ-DS)

Správca Akademického informačného systému na Vysokej škole múzických umení v Bratislave24.  Mgr. Monika Luknárová (44), referentka kultúry (1.379 hlasov)
Alstrova 150; (nezávislý kandidát)

1989 - 2005: Osvetové stredisko Rača, KS Knižkova dolina, KS Experiment, Strelkova ul., KS Žarnovická, KS Elán, KS Račan; samostatný referent kultúry

2005: MČ BA – Rača, Miestny úrad Rača, odbor vnútornej správy  (raca.sk)
referent hospodárskej správy

2008 – 2010: MČ BA – Rača, Miestny úrad Rača, oddelenie správy majetku
referent evidencie nehnuteľného majetku, referent správy zmlúv

2011 – 2014: Mestská časť Bratislava – Rača
samostatný referent kultúry

Spoluúčasť na projektoch Račianske hody, Račianske vinobranie, Račianske srdce, Kino Rača...25.  JUDr. Juraj Madzin (60), právnik (1.489 hlasov)
Koľajná 29; (nezávislý kandidát)

2010-2014 poslanec MZ za Raču (Smer-SD, Most-Híd, SZS)
- člen Komisie školstva, kultúry a športu, Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre spoluprácu s občianskymi združeniami a Komisie mandátovej
- člen Dozornej rady Media Rača, spol. s r.o. (orsr)
jún-november 2013 poslanec Z BSK (HZD, ĽS-HZDS, Smer, SZS)
2006-2010 poslanec MZ za Raču 2 (Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)
- predseda Komisie pre školstvo a šport a člen Komisie na prešetrenie sťažností voči voleným funkcionárom samosprávy

Neúspešne kandidoval v r. 2006 do MsZ (Smer, ĽS-HZDS, SMK-MKP, SZ, SF) a v r. 2002 do MZ za Raču 2 (HZDS)

Bývalý konateľ firmy ElektroProgresQuality, s.r.o. (orsr)26.  PhDr. Jana Maníková (62), podnikateľka (507 hlasov)
Mudrochova 3; (OKS, SDKÚ-DS)

Konateľka firmy JMPROFI s.r.o. zameranej na vzdelávanie, poradenstvo, športové aktivity a spoločenské a kultúrne podujatia (orsr), predtým živnostníčka (datanest,datanest)27.  Miloš Máťuš (44), vinár (1.798 hlasov)
Detvianska 33; (Sieť, KDH, Most-Híd, Nova, SZ)

2010-2014 poslanec MZ za Raču (SZ)
- vicestarosta, člen Rady MZ, Komisie finančnej, majetkovej a podnikateľskej a Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií
2006-2010 poslanec MZ za Raču 2 (KDH, DÚ, SZS, DSS)
- člen Komisie pre dopravu, životné prostredie a verejný poriadok a Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mestskej časti Bratislava-Rača
2002-2006 poslanec MZ za Raču 2 (KDH, SZS, DÚ)
- člen Komisie podnikateľských aktivít a strategického rozvoja, Komisie územného rozvoja a Komisie športu

Konateľ firiem Prvá račianska vinotéka, s.r.o. (orsr) a Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Máťuš s.r.o. (orsr), predtým živnostník najmä v oblasti obchodu a služieb (datanest)


28.  Pavol Máťuš (52), technik (912 hlasov)
Hruškova 9; (Sieť, KDH, Most-Híd, Nova, SZ)

Mládežnícky tréner FK Rača a podpredseda OZ Kengura (FK Rača)
Podnikal ako opravár domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu (datanest)29.  Ján Mesároš (44), živnostník (759 hlasov)
Nám. A. Hlinku 6; (nezávislý kandidát)

2010-2014 poslanec MZ za Raču (SZ)
- člen Komisie finančnej, majetkovej a podnikateľskej a Komisie školstva, kultúry a športu

Bývalý konateľ firmy JM JAMESKO s.r.o. zameranej na podnikateľské poradenstvo (orsr)30.  Jozef Moravanský (61), výsluhový dôchodca (409 hlasov)
Plickova 5; (Smer-SD, SZS)

Dlhoročný predseda Spolku vyslúžilých vojakov generála M. R. Štefánika


31.  Jozef Mórik (41), živnostník (783 hlasov)
Rustaveliho 15; (nezávislý kandidát)

2006-2010 poslanec MZ za Raču 1 (Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)
- člen Komisie pre dopravu, životné prostredie a verejný poriadok a Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mestskej časti Bratislava-Rača

Neúspešne kandidoval v r. 2010 do MZ za Raču (SZ)

Konateľ združenia JURAVA (racaweb)
Podniká ako prenajímateľ vlastných nehnuteľností (datanest) a ako konateľ viacerých spoločností (orsr)

32.  Ing. Róbert Pajdlhauser (46), manažér (1.303 hlasov)
Závadská 18; (Sieť, KDH, Most-Híd, Nova, SZ)

Neúspešne kandidoval v r. 2013 do Z BSK (Nova)

Je konateľom firiem TIRIPS spol. s r.o. (orsr) a AC SPORT SK , s.r.o. (orsr)
Je likvidátorom vo firmách PROOMO.SK s.r.o. (orsr) a PRO-DOM Slovakia s.r.o. (orsr)
Bol aj živnostníkom (datanest)33.  Mgr. Ján Polakovič (25), projektový manažér (786 hlasov)
Žitná 18; (nezávislý kandidát)

Pracuje ako marketingový a projektový manažér na Miestnom úrade Bratislava-Rača (raca.sk)
Bol konateľom firmy P&T Company s.r.o. (orsr)34.  Eva Polakovičová (58), ekonómka (595 hlasov)
Pri vinohradoch 338; (OKS, SDKÚ-DS)35.  Ing. Ľubomír Prekop, PhD. (49), vysokoškolský učiteľ
Žitná 2; (nezávislý kandidát)

Odborný asistent na Katedre stavebnej mechaniky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (stuba) a živnostník (IndexPodnikateľa)


36.  Mgr. Martina Rovenská (39), marketingová manažérka (881 hlasov)
Podkarpatská 1; (nezávislý kandidát)

2006-2010 poslankyňa MZ za Raču 1 (Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)
- členka Komisie pre školstvo a šport a Komisie pre kultúru, od apríla 2009 aj členka Rady MZ
- konateľka Račianskej zdravotnej spoločnosti (orsr)

Neúspešne kandidovala v r. 2013 do Z BSK (Smer-SD), v r. 2010 do MZ za Raču (Smer-SD, Most-Híd, SZS)

Konateľka firmy ELL TRADE s.r.o. (orsr)
Koordinátorka pre školy miestneho odboru Matice slovenskej (matica)
Bývalá okresná administrátorka strany Smer-SD (strana-smer)37.  Pavel Schwarz (32), vedúci zásahovej jednotky (371 hlasov)
Cígeľská 4; (PaS)

Neúspešne kandidoval v r. 2012 do NR SR (SNS) a v r. 2010 do MZ za Raču (SNS)

38.  MUDr. Viliam Srdoš (44), lekár (752 hlasov)
Víťazná 6; (SNS)

Internista, srdciar v Zdravotnom stredisku na Tbiliskej ul. (raca.sk, lekar.sk, vysetrenie.sk)
Bol členom Dozornej rady Nemocnice Ministerstva obrany SR, a.s. (orsr)


39.  Peter Stovíček (52), dôchodca (359 hlasov)
Alstrova 294; (nezávislý kandidát)

40.  Ing. Karol Štofira (60), chemický inžinier (825 hlasov)
Rostovská 4; (Sieť, KDH, Most-Híd, Nova, SZ)

2010-2014 poslanec MZ za Raču (SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS)
- člen Rady MZ, člen Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre spoluprácu s občianskymi združeniami, Komisie mandátovej a Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií

Neúspešne kandidoval v r. 2006 do MZ za Raču 2 (KDH, DÚ, SZS, DSS)

Pracoval aj ako manažér firmy TMC Servis s.r.o. zameranej na energetiku a stavebníctvo (zlatestranky.sk)

41.  Darina Vavríková (50), správkyňa budov (248 hlasov)
Plickova 7; (SNS)

Konateľka firmy FONDBYT, s.r.o. zaoberajúcej sa správou bytových domov, administratívnych, prevádzkových a ostatných nehnuteľností (orsr)


42.  Ivan Veselský (44), živnostník (382 hlasov)
Alstrova 262; (SNS)

Je majiteľom reštaurácie Piváreň u Zajacov ako konateľ firmy V&P Catering s.r.o. (orsr), zároveň podniká aj ako sprostredkovateľ obchodu s rozličným tovarom (datanest)43.  Ing., Mgr. Ladislav Vörös (31), programátor (454 hlasov)
Žarnovická 3; (Smer-SD, SZS)

2006-2010 poslanec MZ za Raču 1 (Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)
- člen Komisie finančnej a hospodársko-podnikateľskej
- konateľ Televízie Rača, spol. s r.o. (orsr)

Neúspešne kandidoval v r. 2010 do MZ za Raču (Smer-SD, Most-Híd, SZS)

Podnikal ako počítačový programátor (IndexPodnikateľa)44.  Ivan Vrana (46), živnostník (712 hlasov)
Gelnická 8; (nezávislý kandidát)

Podniká ako sprostredkovateľ v oblasti obchodu a služieb (datanest)45.  JUDr. Marián Vulgan (30), advokát (878 hlasov)
Cígeľská 12; (nezávislý kandidát)

Konateľ advokátskej kancelárie SODOMA VULGAN, spol. s r.o. (orsr) a v ďalších firmách (orsr), poskytujúci právne služby aj v slobodnom povolaní (datanest)46.  Jaroslav Žitný (21), študent (672 hlasov)
Úžiny 3; (Smer-SD, SZS)47.  Mgr. Rastislav Žitný (42), manažér (2.056 hlasov)
Žitná 2; (Sieť, KDH, Most-Híd, Nova, SZ)

Neúspešne kandidoval v r. 2012 do NR SR (Most-Híd), v r. 2010 do MZ za Raču (Smer-SD, Most-Híd, SZS) a do NR SR (Most-Híd) a v r. 2009 do Z BSK (Most-Híd)

Dlhoročný marketingový manažér spoločnosti Ján Becher Slovensko (bratislavskenoviny) Predtým bol živnostníkom (datanest)


Krúžkujú sa maximálne 3 kandidáti.

1.    Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (61), vysokoškolský pedagóg (465 hlasov)
Hubeného 28; (NF)

2010-2014 poslanec MZ za Krasňany (nezávislý)
- člen Rady MZ, člen Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku a Komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosť výkonu funkcií
2006-2010 poslanec MZ za Krasňany (NF)
- člen Komisie územného rozvoja a výstavby
2002-2006 poslanec MZ za Krasňany (NF)
- člen Komisie podnikateľských aktivít a strategického rozvoja a Komisie územného rozvoja
do 2002 odborný člen stavebnej komisie MZ Rača ako neposlanec

Neúspešne kandidoval v r. 2013 do Z BSK (Náš kraj) a v r. 2010 do MsZ (nezávislý)

Pôsobí na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (fa.stuba)
Podnikateľ s primárne architektonickou činnosťou (datanest)2.    Mgr. Lenka Antalová Plavuchová (36), učiteľka (577 hlasov)
Černockého 7; (OKS, SDKÚ-DS)

2010-2014 poslankyňa MZ za Krasňany (SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS)
- predsedkyňa Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre spoluprácu s občianskymi združeniami a členka Komisie školstva, kultúry a športu
- členka Dozornej rady Media Rača, spol. s r.o. (orsr)3.    PaedDr. Jozef Bratina (63), riaditeľ základnej školy (403 hlasov)
Kadnárova 35; (Sieť, KDH, Most-Híd, Nova, SZ)

2010-2014 odborný člen Komisie, školstva, kultúry a športu ako neposlanec
2006-2010 poslanec MZ za Krasňany (Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)
- člen Komisie pre školstvo a šport

Neúspešne kandidoval v r. 2010 do MsZ (NF) a MZ za Raču (NF), v r. 2009 do Z BSK (SZ)

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kataríny Brúderovej vo Vajnoroch (vajnory.sk)4.    Bc. Dušan Havlíček (38), riaditeľ rozvojovej agentúry (194 hlasov)
Cyprichova 64; (SNS)

Od roku 2007 riaditeľ záujmového združenia právnických osôb TATRAVIA - regionálnej rozvojovej agentúry so sídlom vo Vysokých Tatrách, krátky čas spoločník a konateľ TATRAVIA s.r.o. (orsr)

Má II. st. z ekonómie a regionálneho rozvoja a I. z politológie.

(pozn. neoverene aj v iných firmách (orsr) a predtým aj ako živnostník (datanest))


5.    Ivan Janečka (48), podnikateľ (287 hlasov)
Kadnárova 65; (NF)

2006-2010 poslanec MZ za Krasňany (NF)
- člen Komisie pre školstvo a šport
1997-1998 poslanec MZ

Neúspešne kandidoval v r. 2013 do Z BSK (NF), v r. 2010 do MZ za Krasňany (NF), v r. 2009 do Z BSK (NF), v r. 2006 do MsZ (NF), v r. 2005 do Z BSK (NF), v r. 2002 do MsZ (NF) a do MZ za Krasňany (NF)

Zámerom jeho podnikania je najmä pohostinská činnosť.
Je konateľom vo firmách DŽAMBO s.r.o. (orsr) a JIM s.r.o. (orsr), bol ním aj vo firmách BeB s.r.o. (orsr) a JAD spol. s r.o. (orsr). Podnikal aj ako živnostník (datanest).6.    Ing. Jozef Janovič (65), starobný dôchodca (142 hlasov)
Cyprichova 8; (PaS

Neúspešne kandidoval v r. 2006 do MZ za Krasňany (SDKÚ-DS)

Mal živnosť so zameraním na sprostredkovanie obchodu s nábytkom, tovarom pre domácnosť a železiarskym tovarom (datanest)


7.    Ing. Ľubomír Kovár (58), živnostník (178 hlasov)
Kafendova 6; (SNS)

2005-2010 člen Dozornej Rady Račianskej zdravotnej spoločnosti (orsr)
2002-2006 poslanec MZ za Krasňany (SDKÚ, ANO, DS, OKS)
- člen Rady MZ, Komisie podnikateľských aktivít a strategického rozvoja, Komisie kultúry a Komisie mandátovej

Neúspešne kandidoval v r. 2010 do MZ za Krasňany (ĽS-HZDS), v r. 2006 do MsZ (ANO), do MZ za Krasňany (ANO) a do NR SR (ANO), v r. 2002 do MsZ (SDKÚ, ANO, SMK-MKP, OKS)

Prevádzkovateľ predajní drogérie, farieb a lakov (datanest, zlatestranky)
Konateľ firiem Si – Si Bratislava, s.r.o. (orsr) a Slovrempo, s.r.o. (orsr)


8.    Mária Krčmárová (61), opatrovateľka (166 hlasov)
Hagarova 21; (PaS)

V minulosti dlhodobo podnikala (datanest)


9.    Ing. Peter Pálka (53), stavebný inžinier (451 hlasov)
Hlinícka 2; (Sieť, KDH, Most-Híd, Nova, SZ)

Neúspešne kandidoval v r. 2010 do MZ za Krasňany (nezávislý) a v r. 2002 do MZ za Krasňany (NF)

Stavbár obytných a neobytných budov (IndexPodnikateľa, datanest) so živnosťou aj na výrobu a predaj kraslíc, výrobkov zo šúpolia, slamy, prútia a pod.


10.  Ing. Mário Sedlačko (37), ekonóm (370 hlasov)
Cyprichova 92; (Sieť, KDH, Most-Híd, Nova, SZ)

Je konateľom firmy X-mas s.r.o špecializujúcej sa na predaj vianočnej výzdoby (orsr), predtým bol ako účtovník živnostníkom (datanest)11.  Mgr. Juraj Skalský (40), školiteľ a podnikateľ (251 hlasov)
Cyprichova 92; (OKS, SDKÚ-DS)

Managing Director Towers Consulting na Slovensku a Senior Consultant na vzťahy so zákazníkmi (orsr). Konateľ firmy Skalsky consulting, s.r.o. (orsr), predtým bol živnostníkom (datanest)12.  Ing. Peter Šinály (56), ekonóm (288 hlasov)
Karpatské nám. 13; (OKS, SDKÚ-DS)

2009-2014 mestský kontrolór
2006-2009 poslanec MsZ (SDKÚ-DS, KDH)

Neúspešne kandidoval v r. 2010 do MZ za Raču (Smer-SD, Most-Híd, SZS), v r. 2009 do Z BSK (OK), v r. 2006 do MZ za Raču 2 (SDKÚ-DS) a v r. 2002 do MZ za Raču 2 (SDKÚ, ANO, DS, OKS)

Mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy (bratislava.sk)
Do roku 2009 predseda predstavenstva firmy Hotel Kúpeľný dom, a.s. (orsr), v minulosti pôsobil na rôznych pozíciách vo viacerých iných spoločnostiach (orsr)


Krúžkujú sa maximálne 2 kandidáti.

1.    Katarína Dobiášová (53), pracovníčka samosprávy (215 hlasov)
Dopravná 14; (Sieť, KDH, Most-Híd, Nova, SZ)

2010-2014 poslankyňa MZ za Východné (nezávislá)
- predsedkyňa Komisie školstva, kultúry a športu a členka Komisie sociálnej, zdravotnej, bytovej a pre spoluprácu s občianskymi združeniami
- členka Dozornej rady Media Rača, spol. s r.o. (orsr)

Dlhoročná referentka kultúry, športu a zahraničných vzťahov na Miestnom úrade MČ Bratislava - Vajnory (vajnory.sk)


2.    Ing. Iveta Fillová (55), elektrotechnická inžinierka (220 hlasov)
Dopravná 2; (Sieť, KDH, Most-Híd, Nova, SZ)

2009-2010 poslankyňa MZ za Východné (KDH, DÚ, SZS, DSS)
- členka Komisie finančnej a hospodársko-podnikateľskej

Manažérka pre retail a domácnosti vo firme SE Predaj (enelenergia.sk), pôsobiaca v Združení dodávateľov energie (energia.sk). V minulosti bola vedúcou odboru obchodu a marketingu Západoslovenských energetických závodov (sme.sk)3.    Dagmar Gelingerová (50), manažérka obchodu (341 hlasov)
Pri Šajbách 24; (OKS, SDKÚ-DS)

Konateľka vo firme F.G., s.r.o. zameranej na nákup a predaj tovarov a vedenie účtovníctva (orsr), predtým s tým istým záberom ako živnostníčka (datanest)4.    Mgr. Peter Hlásny (47), výsluhový dôchodca (154 hlasov)
Pri Šajbách 18; (Smer-SD, SZS)

5.    JUDr. Miloš Humenský (44), štátny zamestnanec (138 hlasov)
Na pasekách 10; (SNS)

Konateľ firmy Sec – all, s.r.o. s rôznym zameraním (viď. orsr)
Bývalý riaditeľ odboru kynológie a hipológie Prezídia policajného zboru (zivot.azet.sk)


6.    Anna Novotná (57), ekonómka (82 hlasov)
Na pasekách 22; (SNS)

2006-2010 poslankyňa MZ za Východné (Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)
- predsedkyňa Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov Mestskej časti Bratislava-Rača a členka Komisie finančnej a hospodársko-podnikateľskej
- členka Dozornej rady Bytofondu, spol. s r.o. (orsr)
2002-2006 poslankyňa MZ za Východné (Smer)
- členka Komisie podnikateľských aktivít a strategického rozvoja a Komisie finančnej

Živnostníčka zameraná na nákup a predaj tovarov a vedenie účtovníctva (datanest)


7.    Cyril Sekerka (59), obchodný zástupca (577 hlasov)
Dopravná 27; (Smer-SD, SZS)

2010-2014 poslanec MZ za Východné (Smer-SD, Most-Híd, SZS)
- člen Komisie výstavby, územného rozvoja, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku a Komisie školstva, kultúry a športu
2006-2010 poslanec MZ za Východné (Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)
- člen Rady MZ, Komisie územného rozvoja a výstavby a Komisie pre kultúru
2002-2006 poslanec MZ za Východné (Smer)
- člen Rady MZ, Komisie územného rozvoja, Komisie športu a Komisie mandátovej
1998-2002 poslanec MZ za Východné (KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SDĽ)
- člen Rady MZ, predseda Komisie športu, člen Komisie výstavby, územného plánu a životného prostredia
1994-1998 poslanec MZ za Východné

Podnikal ako murár, maliar a zámočník (datanest)


Krúžkujú sa maximálne 2 kandidáti.

1.    Ing. Milada Dobrotková, MPH (59), riaditeľka
Čachtická 17; (Lepšia štvrť)

2006-2010 poslankyňa MsZ (SDKÚ-DS, KDH)
- členka Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, členka Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva
2006-2010 poslankyňa MZ za Raču 2 (SDKÚ-DS)
- predsedkyňa Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej
do r. 2008 bola členkou Ústrednej rady SDKÚ-DS (datanest)
2001-2005 poslankyňa Z BSK (ANO, DS, SDKÚ, SMK-MKP, SZS)
2001-2005 poslankyňa Z BSK (ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK-MKP)
1998-2002 poslankyňa MsZ (KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SDK, SDĽ)
- členka Komisie dopravy a informačných systémov
1998-2002 poslankyňa MZ za Raču 2 (KDH, DÚ, DS, SDSS, SZS, SDĽ)
- vicestarostka a členka Rady MZ a Komisie kultúry

Neúspešne kandidovala v r. 2013 do Z BSK (nezávislá), v r. 2010 do MsZ (Liga-OLS), MZ za Raču (OK, Liga-OLS) a do NR SR (Únia-SPS), v r. 2009 do Z BSK (OK), v r. 2006 do NR SR (SDKÚ-DS), v r. 2004 do EP (SDKÚ) a v r. 2002 za starostku Rače (SDKÚ, ANO, DS, OKS)

riaditeľka Domova sociálnych služieb HESTIA, n.o. , predtým aj podnikateľka (orsr)2.    Ing. Zuzana Dzivjáková (57), ekonómka
Kadnárova 18; (KDH, OĽaNO, ZZ, DÚS, Nova, OKS, KDS, SMK-MKP)

2010-2014 poslankyňa MsZ (SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS, Most-Híd)
- členka Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta, Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby a Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva
- členka Dozornej rady Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. (orsr)
2010-2014 odborná členka Komisie finančnej, majetkovej a podnikateľskej ako neposlankyňa
1999-2002 odborná členka Komisie finančnej ako neposlankyňa

Neúspešne kandidovala v r. 2010 za starostku Rače (SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS) a do NR SR (Most-Híd), v r. 2009 do Z BSK (KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP), v r. 2006 do NR SR (OKS) a v r. 2002 do NR SR (OKS), v r. 2012 odstúpila z kandidátky OĽaNO do NR SR

Dlhodobo pracuje v bankovom sektore, momentálne v Slovenskej konsolidačnej a.s. Bratislava so špecializáciou na vymáhanie pohľadávok3.    MUDr. Adam Hochel, PhD. MPH (43), lekár
Alstrova 42; (DS)

Detský chirurg (zzz.sk, vystrenie.sk - rozhovor)
Podnikateľ v oblasti zdravotníctva (orsr)
Bývalý generálny riaditeľ sekcia zdravia na Ministerstve zdravotníctva (pravda.sk - rozhovor)


4.    Ivan Janečka (48), podnikateľ
Kadnárova 65; (NF)

2006-2010 poslanec MZ za Krasňany (NF)
- člen Komisie pre školstvo a šport
1997-1998 poslanec MZ

Neúspešne kandidoval v r. 2013 do Z BSK (NF), v r. 2010 do MZ za Krasňany (NF), v r. 2009 do Z BSK (NF), v r. 2006 do MsZ (NF), v r. 2005 do Z BSK (NF), v r. 2002 do MsZ (NF) a do MZ za Krasňany (NF)

Zámerom jeho podnikania je najmä pohostinská činnosť.
Je konateľom vo firmách DŽAMBO s.r.o. (orsr) a JIM s.r.o. (orsr), bol ním aj vo firmách BeB s.r.o. (orsr) a JAD spol. s r.o. (orsr). Podnikal aj ako živnostník (datanest).5.    Ing. Róbert Pajdlhauser (46), menežér
Závadská 18; (KDH, OĽaNO, ZZ, DÚS, Nova, OKS, KDS, SMK-MKP)

Neúspešne kandidoval v r. 2013 do Z BSK (Nova)

Je konateľom firiem TIRIPS spol. s r.o. (orsr) a AC SPORT SK , s.r.o. (orsr)
Je likvidátorom vo firmách PROOMO.SK s.r.o. (orsr) a PRO-DOM Slovakia s.r.o. (orsr)
Bol aj živnostníkom (datanest)6.    Mgr. Peter Pilinský (42), starosta
Úžiny 3; (Sieť, SaS, Most-Híd, SDKÚ-DS)

2010-2014 starosta Rače (SZ)
2010-2014 poslanec MsZ (SZ)
- člen Dozornej rady a Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, člen Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby a Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mestského zastupiteľstva
2007-2010 poslanec MZ za Raču 2 (Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)
- člen Rady MZ a Komisie finančnej a hospodársko-podnikateľskej

Neúspešne kandidoval v r. 2012 do NR SR (SZ), v r. 2010 do NR SR (SDĽ), v r. 2009 za predsedu BSK (SZ) a do Z BSK (SZ) a v r. 2006 do NR SR (SF)

Bývalý predseda a štatutár Strany zelených (Register strán)
Pracoval ako zoológ na Ministerstva životného prostredia SR (sme.sk)7.    Ing. Mgr. Ladislav Vörös (31), programátor
Žarnovická 3; (Smer-SD, SNS, SZS)

2006-2010 poslanec MZ za Raču 1 (Smer, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ)
- člen Komisie finančnej a hospodársko-podnikateľskej
- konateľ Televízie Rača, spol. s r.o. (orsr)

Neúspešne kandidoval v r. 2010 do MZ za Raču (Smer-SD, Most-Híd, SZS)

Podnikal ako počítačový programátor (IndexPodnikateľa)8.    Jaroslav Žitný (21), študent vysokej školy
Úžiny 3; (Smer-SD, SNS, SZS)9.    Mgr. Rastislav Žitný (42), manažér

Neúspešne kandidoval v r. 2012 do NR SR (Most-Híd), v r. 2010 do MZ za Raču (Smer-SD, Most-Híd, SZS) a do NR SR (Most-Híd) a v r. 2009 do Z BSK (Most-Híd)

Dlhoročný marketingový manažér spoločnosti Ján Becher Slovensko (bratislavskenoviny)
Bol živnostníkom (datanest)

Zoznamy z otvorených zdrojov zostavil
Ján Drotován
redaktor časopisu račan.sk výber


0 komentárov:

Zverejnenie komentára