Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

28.9.14
0
Petícia občanov Rendezu (Východného) - 560 podpisov za „zmenu otváracích hodín na pošte na Rendezi“ – splnila svoj cieľ.


560 podpisov bolo prácne získaných od občanov Rendezu, aby sa po poriadne dlhom čase úspešne realizovala ich požiadavka s textom Petície „Za zmenu prevádzkových hodín na pošte na Rendezi (Východnom)“ na celotýždňový prevádzkový čas, t. j. Pondelok – Piatok 8:00 – 18:00 (s obedňajšou prestávkou) s bonusom otvorenia aj v sobotu 8:00 – 12:00.“

V rámci tohto konania prebehlo aj pracovné rokovanie medzi vedúcimi riadiacimi pracovníkmi Slovenskej pošty a vedúcimi pracovníkmi MÚ Rača plus poslancami za Rendez (Východné) MČ Rača, kde sme im osobne odovzdali predmetnú Petíciu občanov Rendezu (Východného) s uvedenou požiadavkou s ich 560 podpismi (kópiu tejto petície,  tak ako aj všetky ostatné mám vo svojom archíve). Boli sme vtedy ubezpečení zo strany zástupcov Slovenskej Pošty, že ihneď ako to neskôr dovolia ich finančné a personálne možnosti bude uvedená požiadavka občanov Rendezu  REALIZOVANÁ, aj keď poctivo priznávam, že nás upozornili, že to môže trvať dlhší čas. Medzitým až do súčasnosti prebiehal môj stály pracovný kontakt v tejto záležitosti vybavovania našej požiadavky na riadiacom poste Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a samozrejme patrí sem aj aktivita miestnej poslankyne za Rendez (Východné) MČ Rača pani Kataríny Dobiášovej, ktorá podala na Pléne MZ Rača písomnú interpeláciu na MÚ Rača, kde rovnako žiadala celotýždennú zmenu otváracích hodín t. j. Pondelok – Piatok 8:00 – 18:00 , sobota 8,00-12:00 na Pošte na Rendezi.

Viem, vážení Rendezáci, že opäť vybavovanie aj tejto prepotrebnej zmeny prevádzkových  hodín na pošte trvalo dlhšie ako malo, ale v zemi Rendezskej NIEČO VYBAVIŤ vyžaduje mať skutočne pevné nervy, nezlomnú vôľu a byť si vedomý, že to bude stáť veľa energie a času. Zároveň prosím mnohých ľudí, nech nikdy neporovnávajú napríklad Rendez s Račou bez poznania ZNALOSTÍ A FAKTOV v súvislostiach pri vybavovaní akéhokoľvek problému na Rendezi a že musíte pri tom brať do úvahy: aké je VLASTNÍCTVO POZEMKOV, BUDOV na Rendezi, OBKOLESENIE KOĽAJISKOM CELÉHO ÚZEMIA RENDEZU plus ŽELEZNIČNÉ PRIECESTIE, NEVÝHODNÁ POLOHA – PERIFÉRIA BRATISLAVY PRE PODNIKANIE – SLUŽBY, VEĽKOSŤ ÚZEMIA, POČET OBYVATEĽOV a pod.

Konečnou bodkou je odpoveď jednej pani, ktorá sa príkladne stará  o svoje blízke životné prostredie pri bytovke „či mi nevadí, že pri každom ÚSPEŠNOM VYBAVENÍ vo veciach verejných na Rendezi sa zrazu hlásia niektorí ľudia, že aj oni výrazne prispeli k vybaveniu problémov na Rendezi“ , obrazne povedané  JEDINÝM ZARUČENÝM TELEFONÁTOM, PÍSOMNOU ŽIADOSŤOU, ktorá bola zaslaná do tých správnych rúk. Moja odpoveď bude vždy znieť, že ten, kto žije na Slovensku vie, že vybavovanie najmä VECÍ VEREJNÝCH je beh na dlhé časové trate, kde platí len prácne zháňanie podpisov cez petície občanov, množstvo pracovných stretnutí, stály osobný tlak na štátnych úradníkov, ale v reálnej súčasnej slovenskej spoločnosti na lacné psychologické triky jedného všemocného telefonátu ja absolútne neverím. Ale to je už záležitosť každého človeka, ako dokáže zhodnotiť prezentované informácie od jednotlivcov, skupín či médií, čo z toho zodpovedá skutočnosti.

Záverom len prianie, vážení Rendezáci, aby v zemi Rendezskej pribúdalo takýchto dobrých správ síce pomalšie, ale stálym tempom.

Dobré zdravie praje
Cyril Sekerka


0 komentárov:

Zverejnenie komentára