Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

12.9.14
0
Výbor Urbár Rača, pozem. spol. vyzýva všetkých spoluvlastníkov podielov urbárskeho lesa o predloženie dokladov preukazujúcich zápis do KN. Z dôvodu výplaty oprávneného nároku podielu na zisku, je nutné predložiť okrem čiastočného výpisu z Listov vlastníctva č. 5266, č. 9252, č. 9258 a č. 10563 i dedičské rozhodnutie alebo darovaciu zmluvu a PK vložku pôvodného vlastníka.

Doklady stačí predložiť vo fotokópii.

Občania, ktorí majú vedomie, že ich predkovia boli vlastníkmi podielov urbárskeho lesa zapísaného na PKV č. 2, kat. úz. Rača a nie sú si vedomí prechodu, t. j. dedenia po predkoch, prípadne majú listiny, ktoré toto pôvodné vlastníctvo preukazujú, nech sa ohlásia v kancelárii počas úradných hodín.

Výbor Urbár Rača, pozem. spol. zasadá každý párny týždeň v stredu v čase od 17:00 do 18:30 hod. na Žarnovickej ulici č. 7, termín je možné dohodnúť na tel. č. 0905 294 819.

0 komentárov:

Zverejnenie komentára