Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

28.9.14
0
Priatelia, sú informácie v zemi Rendezskej, ktoré potešia, aj keď tento krát najmä veľkú rodinu cykloturistov.


Dlhoročne som pravidelne písomne žiadal nielen MÚ Rača, ale aj Magistrát hl. m. Bratislavy, aby prepojila cyklotrasy v rámci Bratislavy – KRASŇANY – RAČA aj na RENDEZ a susedné VAJNORY, ktoré vedia a majú čo ponúknuť pútnikovi – cykloturistovi, z histórie železničného Rendezu, postupne sa budujúceho areálu Slovenského národného železničného parku (z dôvodu búrania budov na Hlavnej stanici) a Vajnor s bohatou históriou vinohradníckych tradícií, zvykov, ktoré si táto časť obdivuhodne rozvíja a na kvalitnej úrovni stále udržiava.

Hlavnou náplňou projektu „Cyklotrasy“ v úseku železničnej stanice Bratislava Východ na Rendezi a železničnej stanice Vajnory po otočku autobusu je využitie dopravného priestoru komunikácie a cestného pozemku v celkovej dĺžke 2,687 km. Základnou myšlienkou realizácie stavebných úprav je vytvorenie systému CYKLOTRÁS prepájajúcich jednotlivé cyklotrasy s napojením na cyklotrasy MALOKARPATSKÁ - ŠÚRSKA a cyklomagistrály JURAVA, ktorá je práve v etape dokončujúcich prác a je tu aj konštruktívna úvaha realizácie s napojením na cyklotrasu TRNAVSKÉ MÝTO – ROŽŇAVSKÁ – VAJNORY – ZLATÉ PIESKY, kde existuje už rozpracovaná štúdia.

Investične sa na tomto projekte bude podieľať hlavné mesto Bratislava v roku 2014 sumou 65.000,- Eur a Vajnory 28.000,-€. V roku 2015 to bude výška investícií – hlavné mesto Bratislava 57.000,- € a MČ Rača 30.000,- €.

Som rád, že sme ako poslanci na Pléne MZ Rača 16.9.2014 schválili tento informačný materiál projektu Cyklotrasy Vajnory – Rendez, ktorý je dobrým predpokladom, že v súčasnosti tak veľmi obľúbená cykloturistika rodín, partií, jednotlivcov umožní, aby svoje voľné chvíle mohli tráviť už aj v destináciach Rendezu – Vajnor, ktoré sú zárukou, že sa sem budú vždy radi vracať, lebo sú miestami, kde história, duševná pohoda a športový cyklistický relax si žije vo vzácnej spoločnej harmónii.

Sekerka Cyril


0 komentárov:

Zverejnenie komentára