Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

11.9.14
0
Pán Bednarič, šéf predvolebnej kampane pána starostu v časopise Račan, ktorý vydáva zamestnanec miestneho úradu Martin Jóna, zhodnotil splnené a nesplnené sľuby starostu. Postupne sa týmto veciam budem venovať a uvediem ich na pravú mieru - čisto faktograficky. Podľa pána Bednariča nebolo splnených iba 10,5% sľubov (napr. parkovanie a doprava). Je to však naozaj tak?


Dnes sa budem venovať  kapitole "pre lepšiu kontrolu samosprávy".


Budeme podporovať otvorenosť úradu voči verejnosti, kde úrad informácie poskytne nie len na základe konkrétnej žiadosti, ale ich aj aktívne šíri a dôležité rozhodnutia konzultuje s verejnosťou, napr. formou dotazníkových akcií, lokálnych prieskumov a verejných zhromaždení.

Fakty:

1. VZN 1/2011 o zhromažďovaní obyvateľov bolo prijaté na základe môjho poslaneckého návrhu - úrad to pôvodne neplánoval riešiť, pre korektnosť treba povedať, že na výslednom materiáli spolupracovala pani Ľuptáková - Urbanová z miestneho úradu. Z podnetu starostu nebolo zvolané nikdy žiadne verejné zhromaždenie obyvateľov - jediné zhromaždenie (ohľadom územných plánov zón Krasňany a Východné) sme zvolali my ako poslanci - 7 podpisov.
V roku 2012 sa mal riešiť úver na opravu škôl a škôlok (čo sme opäť navrhli ako prioritu my poslanci - starosta chcel v prvom rade opravovať miestny úrad - čo je jasne vidieť aj podľa jeho návrhu rozpočtu na rok 2011 - s čím som nesúhlasil a za rozpočet z roku 2011 som nehlasoval). Taktickým ťahom starostu (info dal až po zastupiteľstve) sme nemohli už s Milošom Joštom zvolať verejné zhromaždenie a preto bola aspoň diskusia s občanmi (opäť s iniciatívy poslancov a nie starostu).

2. Kauza Hagarova, ktorá vyburcovala ľudí - koncom roku 2012 potichu pán starosta vydal stavebné povolenie na stavby okolo navrhovanej budovy (parkoviská a pod.), rovnaký plán bol aj v prípade samotnej stavby, ktorú zverejnili iba formou verejnej vyhlášky a bez označenia názvu projektu alebo ulice - iba s číslom parcely. IRP Invest mal povinnosť vyvesiť verejnú vyhlášku na brány, čo však nikdy neurobil (a stavebný úrad bol ticho). Našťastie sa podarilo daný zámer zachytiť a vznikol obrovský odpor obyvateľov. Koncom júna 2014 v rovnaký deň ako bolo podpísané tzv. memorandum o tom, že investor nebude stavať do volieb starosta Pilinský vydal stavebné povolenie. Obyvatelia sa odvolali a rieši to teraz Okresný úrad.


3. Verejné prerokovania k developerským projektom ako Rača - Rosso, Rača - Dolná Pekná, Rača - Rendez či Rača - Ohňavy boli medializované až na náš nátlak a potom, ako sme rozbúrili hladinu - ľudí sme tiež pozývali, aby ich prišlo čo možno najviac. Kto na tých prerokovaniach bol vie, že sa tam starosta vôbec nevyjadroval a v niektorých prípadoch tam ani fyzicky nebol (a bol tam za neho Martin Jóna). Tak ako počúva názory ľudí, ak tam nie je? Tiež pri prerokovaní Rača - Rosso moderoval diskusiu priamo Kmotríkov moderátor Bielik z TA3 a ako komparz za "občanov" vystupoval Kmotríkov vybavovač Maštena.

Chceme, aby Rača konečne fungovala bez káuz, preto budeme zverejňovať všetky materiály miestneho úradu, starostu a zastupiteľstva pre verejnosť (najmä prostredníctvom web stránky).

Bod splnený čiastočne.

Fakty:

1. Zverejňovanie materiálov na zastupiteľstvo bolo splnené skoro obratom - moje opakované žiadosti o to, aby boli zverejňované aj zápisnice z komisií boli vyslyšané až po 1,5 rokoch - spätne tam však neboli dávané. Materiály z komisii nie sú dodnes zverejňované, tiež ani zápisnice a hlasovania z miestnej rady. 

2. informácie o verejných obstarávania, pláne verejných obstarávaní, ani ďalšie dôležité dokumenty nie sú zverejňované.

3. môj návrh, kde by bol prijatý eticky kódex zamestnancov úradu aj volených predstaviteľov nebol schválený a neprešiel ani cez radu. V hodnotení samospráv Transparency skončila Rača zatiaľ v poslednom hodnotení v roku 2012 na 61. mieste zo 100. Je to síce posun oproti roku 2010, ale stále žiadna sláva.

Bod splnený čiastočne.


Všetko, čo nemusí zostať tajné (podľa osobitných predpisov), musí byť verejné. 

Fakty:

1. K tomuto sa musí vyjadriť každý človek sám - či našiel na webe všetky informácie, ktoré požadoval (napr. ohľadom stavebných konaní, nájomných zmlúv a pod.). Ja som viackrát musel žiadať informácie cez zákon 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Korektne uvádzam, že mi všetky žiadosti boli sprístupnené a nestalo sa, že by moju žiadosť úrad ignoroval alebo zamietol.

Bod splnený čiastočne.

Budeme zverejňovať všetky zmluvy na nákup tovarov a služieb na internete. (atď.)

Fakty:

1. Zmenou zákona 211/2000 Z.z. a pridaním §5a a §5b bola zákonom stanovená povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky - ináč by napr. zmluvy nenadobudli účinnosť. Daný bod teda úrad splnil, nakoľko mu takúto povinnosť ukladá od 01.01.2011 zákon.

2. K dnešnému dňu však na webe nie sú zverejnené napr. všetky nájomné zmluvy uzatvorené pred 01.01.2011, teda nie sú zverejňované zmluvy nad rámec zákona.

Bod splnený (nie však nad rámec zákona).


V maximálnej možnej miere budeme využívať proces internetových dražieb/pri predaji/prenájme verejného majetku ako aj pri verejnom obstarávaní tovarov a služieb.

Fakty:

1. Pri verejnom obstarávaní boli tieto možnosti využité iba čiastočne - napr. obstarávanie v prípade opravy amfiteátra išlo iba cez ponuky v obálkach a nebola následne elektronická aukcia. Poslanci neboli až na výnimky (rekonštrukcia škôl - komisia zriadená cez môj pozmeňovací návrh pri schvaľovaní úveru) prítomní pri elektronickej aukcii. 

Bod splnený čiastočne.

Obecné byty budeme prideľovať len tým, ktorí sú na ne odkázaní. Avšak aj to len na prechodné obdobie.

Fakty:

1. V súčasnosti platí VZN 1/2012, ktoré spĺňa všetky kritéria, takže sľub je splnený. Problém však je, že miestnemu úradu to trvalo ako 1,5 roka a zo začiatku bol ten návrh dosť odlišný. Lenka Antalová - Plavuchová ho najvýraznejšie posunula do súčasného znenia. Ale OK, človek sa učí na chybách, takže tento bod je až na túto procesnú výhradu splnený.

Bod splnený.

Porovnanie plnenia kapitoly "pre lepšiu kontrolu samosprávy":


Nabudúce sa pozriem na kapitolu pre športovcom a športovkyne.

Mgr. Michal Drotován
www.drotovan.sk

Kandidát na starostu Rače

0 komentárov:

Zverejnenie komentára