Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

30.9.14
0
Doba je rýchla. Ekonomická situácia sa výrazne nezlepšuje a v pozadí striehnu žraloci alebo iní dravci a snažia sa „utrhnúť si“ kus svojej koristi. Takto vidíme zjednodušene dnešný stav v podnikaní a špeciálne v developmente nových sídlisk.


Konkrétne v Krasňanoch ešte stále nie sú doriešené otázniky nad Hagarovou ulicou, ale aj to, ako to bude s ďalšími plánovanými projektmi v Krasňanoch a v Rači (Dolná Pekná, Malé Krasňany, Račany Rosso, VinVin atď.). Čo z toho vyplýva pre obyvateľov Krasňan a Rače? Viacero nie veľmi pozitívnych správ (nedostatok kapacít pre deti v predškolských a školských zariadeniach, kolabujúca doprava, častejšie problémy s kanalizáciou, ktorá je poddimenzovaná, úbytok zelene a nárast betónových plôch a mnoho ďalších).

Predtým, ako sa pustím ďalej, však musím zopakovať otázku z názvu článku. Sú na vine developeri?

Sám podnikám a pohybujem sa v prostredí biznisu vyše 15 rokov, preto viem, že odpoveď nemôže byť jednoznačne áno – na vine je len jedna strana. Developeri môžu byť spoluzodpovední, nie však na vine. Každý podnikateľský subjekt sa len snaží využiť situáciu k maximalizácii vlastného prospechu. Mantinely určuje legislatíva a v obmedzenej miere morálka. Na tú sa však veľmi spoliehať nemôžeme, pretože ak chceme niečo získať, tak si dokážeme aj etické hľadisko trochu prispôsobiť. S legislatívnymi rámcami to už je, presnejšie malo by byť, ťažšie. Nezastávam sa developerov, len viem, že tu stále budú, pokiaľ budú vidieť príležitosti a budú vidieť, že sa im tento smer podnikania oplatí. Napokon, bez developerov by sme častokrát nemali kde bývať, kde pracovať alebo chodiť na nákupy, prípadne za zábavou. Pokiaľ bude dopyt zo strany konzumentov, budú tu s nami. A záujem stále je. Nevidím v tom problém, rovnako ako nevidím vinu u samotných developerov.

Ak je to tak, potom kde je vlastne chyba? Ja ju vidím skôr v tom, aké rámce sú dané a kto na ne dohliada. Ako je to s verejnou kontrolou, ktorá by na prvom mieste mala chrániť záujmy už existujúcich majiteľov nehnuteľností a obyvateľov? Verejní činitelia by mali dohliadať na to, aby sa rozvíjala kvalita života a aby ďalšie projekty skôr riešili pokrok ako úpadok, a to z celkového pohľadu. Nie iba s ohľadom na úzku časť lokality alebo ľudí.

Som si vedomý, samozrejme, aj toho, že vplyv developerov alebo podnikateľov je aj v oblasti verejnej či štátnej správy. Veď napokon si len snažia kontrolovať to, aby sa im do cesty za ich záujmami stavalo čo najmenej prekážok. Preto sa nečudujme tomu, že podnikatelia sa snažia ovplyvniť legislatívne prostredie podľa vlastných potrieb. Systém by mal byť však dostatočne pevný a transparentný, aby odolal aj takýmto tlakom. Nie vždy sú totiž záujmy podnikateľov a obce z pohľadu jej obyvateľov zhodné, či dokonca zlučiteľné. No a tu vidím priestor na zlepšenie. Na prvom mieste musí byť záujem obce a občanov, až potom záujmy podnikateľov a záujmových skupín. Dnes to tak nevnímam.

Čo podporuje súčasný stav? Častokrát je to aj naša ľahostajnosť a nezáujem riešiť veci, ktoré sa nás priamo nedotýkajú. Ľudia sa začnú zaujímať, čo sa okolo nich deje, často až vtedy, keď im priamo pod oknami vyrastá nový dom, alebo keď už sú stromy nenávratne vyrúbané. A aj to namiesto pripomienkovania smerom k verejnému činiteľovi si skôr šomrú popod nos s tým, že je to hrozné, a že ten a ten je na vine. Aktivitu smerom k zmene alebo náprave nevyvinú. Prečo to tak je? Asi sa bojíme, sme pohodlní, alebo máme pocit, že sťažnosť a dožadovanie sa vlastných práv nemá šancu na úspech. Vo veľa prípadoch prosto len veríme, že to niekto zariadi. No a to nahráva druhej strane „do karát“.

Naša nečinnosť teda zvyšuje šance na úspech akémukoľvek projektu.

Našťastie nie všetci máme takýto postoj. Aj vďaka odhodlaniu angažovaných ľudí boli niektoré projekty pozastavené, či dokonca zmenený pôvodný zámer. Šance na úspech sú pri jednom človeku skutočne mizivé, ale ak nás bude viac, tak sa zvyšujú. Dôležité je vedieť, že bez našej aktivity bude súper vždy minimálne o krok vpred.

Jedna z mojich programových priorít je ostraha pred zahusťovaním vnútroblokov,kde za precedens môžeme považovať výstavbu bytového domu na Černockého na úkor zelene, alebo stále nedoriešenú kauzu na Hagarovej. Bude dôležité urýchliť proces schvaľovania územného plánu zóny, kde bude zakotvené zastavenie ďalšieho zahusťovania a schválené presné pravidlá ďalšej výstavby.

Rovnako bude dôležité, aby sa každý plánovaný projekt zverejňoval a vyvolávala sa k nemu občianska diskusia ešte pred oficiálnym schvaľovacím procesom. Rovnako bude dôležité, aby záujmy občanov obhajoval niekto aktívny a nestranný, bez napojení na záujmové skupiny, tak ako doposiaľ túto činnosť vykonáva na miestnom zastupiteľstve napríklad Michal Drotován. Ten ma vlastne inšpiroval k tomu, že aj snaženie, ktoré na prvý pohľad vyzerá ako boj s veternými mlynmi, má zmysel a úspech sa pri vytrvalosti skôr alebo neskôr dostaví.

A výzva na koniec. Pokiaľ vám skutočne záleží, aby sa tu naďalej dobre žilo, poďte voliť! To je tá najmenšia aktivita, ktorú môžete pre budúcnosť Krasňan spraviť. Samozrejme, to ale nestačí, aj keď vás budú ostatní presviedčať, že áno. Za svoje okolie a životy musíme prevziať zodpovednosť. O to väčšia bude naša spokojnosť, keď sa nám to podarí . Keď nebudeme aktívni my, budú o to viac oni. A nebude to znova ich chyba!

kandidát za poslanca
miestneho zastupiteľstva Rača – Krasňany


0 komentárov:

Zverejnenie komentára