Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

24.9.14
0
... o výstave na hrade

22. september 2014 – vo výstavnej sále na Západnej terase Bratislavského hradu je neobvykle rušno.Výstavné panely, rozložené po celej sále, a stoly pred nimi sa pomaly plnia množstvom čarovných exponátov - výšivky, dečky, obrazy, šperky z drôtu, bábiky v krojoch, ale aj olejomaľby či kraslice ... nie je ľahké vymenovať všetky výtvarné aj remeselné techniky, ktoré dostávajú svoje zastúpenie. Na každom paneli možno čítať meno niektorého zo samosprávnych krajov a na plagátoch názov pripravovanej výstavy – Zlaté ruky 2014 – celoslovenská prehliadka ručných prác seniorov.

Istý počet panelov však dostáva inú náplň – výkresy a na nich rôznymi výtvarnými technikami vyjadrená dopravná a zdravotná problematika. Tak ako si ju vo svojej fantázii vedia predstaviť deti z materských a žiaci zo základných škôl. Teda pripravujú sa na svoju vernisáž dve výstavy – rozdielne tematikou aj vekom svojich tvorcov.

A predsa nejde o rozpor, skôr zaujímavú symbiózu dvoch generačných skupín a ich nazerania na svet. Starí rodičia na jednej strane a vnúčatá na druhej. Čo ich spája, čo je spoločným lajtmotívom oboch výstav? Najviac – úprimnosť prejavu a citové zanietenie. Bohatstvo fantázie, hoci jedna čerpá z bohatstva skúseností a tá druhá viac z predstáv, rozletu, plánov do života.


23. september – 10:00 – vo výstavnej sieni len ťažko hľadať voľné miesto. Práve začína slávnostná vernisáž za prítomnosti mnohých seniorov, ale aj žiakov a študentov. Výstavu detských kresieb otvára podpredsedníčka NR SR MUDr. R. Zmajkovičová, ktorej nadácia rozbehla už v marci hlavne po školách na celom Slovensku kampaň „Chráň si svoj život – Zviditeľni sa“. Uviedla: „Kampaň, ktorú naša nadácia začala vyvíjať, je zameraná hlavne na zvyšovanie informovanosti o potrebe nosenia reflexných prvkov. Určili sme si za jeden z prioritných cieľov ochranu zdravia a života. Ak vezmeme do úvahy, že úrazy detí pri dopravných nehodách sú na druhom mieste z celkového počtu detských úrazov, tak je táto aktivita úplne prirodzená.“ Heslo kampane dostalo skoro v 500 detských kresbičiek svoje pozoruhodné výtvarné stvárnenie. Jej hlavným víťazom patrila aj verejná pochvala a diplom.

Výstavu Zlaté ruky 2014 uviedol predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ing. J. Lipiansky. Zdôraznil vo svojom príhovore, že množstvo a rôznosť seniorských aktivít, ktoré Jednota počas roka organizuje a aj prezentuje širokej občianskej verejnosti, svedčí o stále aktívnom a všestrannom prístupe seniorov k životu a mladším generáciám. V závere príhovoru povedal: „Jeseň, ktorá práve nastáva v prírode, je obdobím zberu bohatej úrody a takým zberom, bohatou úrodou zručnosti seniorov, ich výtvarnej aj remeselnej tvorivosti je aj táto výstava. Pred rokom sme sa prezentovali v Justiho sieni Primaciálneho paláca, dnes je to priestor jednej z výstavných siení Bratislavského hradu. Aj to je dôkaz, že si naša občianska verejnosť a jej čelní predstavitelia ctia generáciu starých rodičov a ich celoživotný vklad pre rozvoj našej modernej spoločnosti.“

23. a 24. september – 9:00 - 16:00 – čas vyhradený nielen pre zhliadnutie výstavy, ale aj na množstvo neformálnych rozhovorov či predvádzanie niektorých tvorivých techník za prítomnosti delegácií zo všetkých krajov Slovenska. Krásu viacerých krojov prezentujú staré mamy tak povediac „naživo“ a rovnako sa chvíľami ozýva celou výstavnou sieňou spev ľudových piesní. Nielen ako prezentácia z DVD-čiek, ale aj podmanivý hlas prítomnej speváčky. „Z Východnej dievčatá...“- neviem, čo mám obdivovať skôr, či jej nádherný kroj alebo dodnes krásny mladistvý hlas.Veru, kto vedel a komu sa chcelo zájsť si po tieto dva dni hore na Hrad, iste neľutoval. Obohatil sa o nezabudnuteľný kultúrny zážitok.Poznámka: Niekedy sa podarí aj to, čo človek a najmä fotograf – amatér ani nepredpokladá. Snažím sa zachytiť situáciu v úvode vernisáže, podarilo sa mi pretlačiť sa pomedzi početných divákov a cvak! Až doma, pri prezeraní snímok vidím, že to bolo „dvojité cvak“. Zaujímavé - však?

Foto: D. Luknárová0 komentárov:

Zverejnenie komentára