Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

10.9.14
0
A ani odvahu sa postaviť k problému ako správny chlap?


V roku 2010 som navštívil na facebooku uzavretú skupinu Račania, ešte pred komunálnymi voľbami 2010, možno v septembri, októbri, neviem presne. Požiadal som o pridanie do skupiny a v krátkom čase som bol členom uvedenej skupiny (niekto moje členstvo schválil).

V tom čase som veľmi vítal, že pán Pilinský bude kandidovať za starostu Rače. Moje príspevky boli vítané, ale len do určitej doby. Niekedy v roku 2012 som zistil, že mnohé veci nový starosta - pán Pilinský nezvláda, ako sa od neho očakávali a ako to pred voľbami deklaroval svojimi sľubmi. Od toho času, ako som to dal najavo aj na FB skupine Račania, začali na moju osobu útoky iných členov FB skupiny Račania (predpokladám, že súčasne aj zamestnancami mú Rača).

Ešte po komunálnych voľbách 2010 sa na mňa obrátil tvorca periodika Račan o spoluprácu. Výlučne išlo o fotografie do časopisu a výlučne táto činnosť z mojej strany bola dobrovoľná a bez odplaty. Zväčša mám stále v archíve maily, kde posielam pánovi Bednaričovi fotografie a jeden z nich prikladám.


Niektoré z mojich fotografíí boli zverejnené v periodiku Račan.

Smutné je to, že pán Bednarič nezvládol prijať iný, odlišný názor a po vyprovokovanom konflikte som dostal ja a pán Bednarič vraj dočasne vyhadzov z FB skupiny Račania. Pán Bednarič bol neskôr do skupiny pridaný, ja už nie. A to ani na moju opätovnú žiadosť.
Konštatujem, že admin FB skupiny Račania nemá ani gule a ani odvahu sa tejto skutočnosti postaviť ako chlap a zmeniť uzavretú skupinu na otvorenú s tým, že nikto nebude schvalovať prijatie nového člena a za podmienok, že nový člen sa môže stať každý pridaním sa do skupiny a bude dodržiavať zákony SR. V prípade, že existujú aj iné pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať, je potrebné nového člena s nimi oboznámiť.
Uvedená FB skupina Račania tým, že je uzavretá, je selektívna. Strážni psy sú na hliadke a číhajú na každý odlišný názor, ktorý nespadá do kategórie "vítaný". Najnovšie sa obuli, cielene aj do kandidáta Michala Drotována. Vidno, že politbyro okolo Petra Pilinského je postavené na dogmatickom chápaní a intolerancii odlišného názoru. Uzavretá skupina takto dáva priestor arogancii a hlúposti a tej je tam naozaj požehnane veľa.Vybrali ste si chlapci, aj volič si vyberie!


0 komentárov:

Zverejnenie komentára