Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

22.10.18
0
Otvorený list starostovi a poslancom MZ MČ Rača

Vážený pán starosta Peter Pilinský
Vážené panie poslankyne
Vážení páni poslanci

Členovia SVV, pobočka Rača, sa Vás pýtajú:

• Prečo chcete predĺžiť prenájom priestorov v Hasičskom dome na Detvianskej 12 Zväzu vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefánika (ZVV) na čele s predsedom Ľ. Kramplom
• napriek tomu, že p. Ľ. Krampl sa stal štatutárom ZVV v rozpore so stanovami?
• a v čase, keď spor o platnosť voľby predsedu nie je uzavretý?

Na objasnenie: Miestna pobočka ZVV v Rači p. Ľ. Krampla vylúčila, a teda nemal mandát zastupovať ju na zasadnutí Výboru ZVV, kde mal byť údajne zvolený za celoslovenského predsedu. Podľa stanov ako vylúčený člen nemal právo byť volený za predsedu ZVV.

• Čo je a bude s pamätnou sieňou s exponátmi celoslovenského významu, ktorú 22 rokov na vlastné náklady a obetavou prácou budovali dlhoroční členovia ZVV, a nie výbor vedený nelegálne zvoleným p. Ľ. Kramplom?


Podľa našich informácií p. Ľ. Krampl

• v čase hospitalizácie p. Moravanskej nezákonne, bez vedomia a súhlasu prenajímateľa (MÚ Rača), vymenil zámky v budove a zamedzil do objektu prístup členom ZVV,
• v čase Račianskeho vinobrania Hasičský dom sprístupnil priaznivcom Kotlebovej strany, ktorí si v budove robili volebnú kampaň.

Z histórie SVV: Hasičský dom máme v prenájme už 22 rokov. Zmluvu o prenájme podpísal v roku 1996 na 10 rokov starosta p. Strnisko, v roku 2006 ju na ďalších 10 rokov predĺžil starosta p. Zvonár.

Platnosť prenájmu nám skončila v roku 2016. Odvtedy je prenájom predmetom licitácií, handlovania a predlžovania vždy len o jeden rok. Stalo sa tak po tom, ako p. Martin Jóna, býv. asistent p. starostu Pilinského, prejavil záujem o komerčné využívanie priestorov Hasičského domu. Pán Ľ. Krampl bol jedným z najhlasnejších verejných kritikov tohto zámeru. Dnes má podľa našich informácií záujem o využívanie budovy on sám.

Uvedené skutočnosti vyvolávajú dodatočné otázky:

• Ako môže p. Ľ. Krampl, vyznávajúci hodnoty ĽS NS, kandidovať za SNS?
• Stoja za rozhodovaním o prenájme predvolebné kalkulácie a dohody?
• Chceme v Rači vytvoriť priestor pre kotlebovcov?

S prihliadnutím na vyššie uvedené okolnosti navrhujeme prenájom Hasičského domu prenechať novému starostovi a poslancom, ktorí vzídu z blížiacich sa komunálnych volieb.

Veríme, že sa prikloníte k tomuto návrhu SVV a jeho legálne zvoleného predsedu.
Upokojíte tým situáciu a prispejete k  ďalšiemu rozvoju pamätnej siene.

Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretovosť.

S pozdravom

Jozef Moravanský
predseda
Slovenský spolok vojenských vyslúžilcov
generála M. R. Štefánika SR (SVV)


0 komentárov:

Zverejnenie komentára