Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

31.10.18
0
Foto © Gabriela Slivová
Čo nás čaká – čo nás neminie?
Čo môžeme – čo vieme ovplyvniť?

Množstvo otázok, úvahy a hľadanie odpovedí. Niekoľko mesiacov, počas ktorých som po zrelej úvahe našla svoje odpovede, aby som mohla s čistým svedomím predstúpiť pred voličov ako kandidátka na poslankyňu do miestneho i mestského zastupiteľstva.

Cez komunálne voľby, ktoré nás čakajú o niekoľko dní, vieme vzhľadom na znalosť pomerov a kandidátov ovplyvniť pomery v Rači najviac. Podstatou komunálnych volieb je samosprávnosť so svojou základnou myšlienkou – slušnosť a odbornosť pri spravovaní obce. Pri voľbe kandidátov do miestnych orgánov samosprávy máme možnosť dosiahnuť odklon od politického (ideologického) riešenia miestnych verejných záležitostí. Podľa uvedených kritérií som si vybrala svojho kandidáta na starostu – Michala Drotována.

A že prečo práve Michal Drotován?

Moje poznanie všetkých kandidátov na starostu je asi na rovnakej úrovni. Dnes, tak veľmi na bilbordoch zdôrazňovanú príslušnosť k Rači, vzhľadom na moju dôkladnú znalosť prostredia a rodinných väzieb, majú všetci kandidáti rovnakú.

Pri jedinej kandidátke na starostku možno zafungoval „ženský element“, no nedá mi nepripomenúť, že malé primárky koncom minulého roka – v tom čase nezávislých kandidátov – aj za jej účasti vyhral Michal Drotován.

Tým, že sa pohybujem v uliciach a počúvam za a proti súťažiacim kandidátom na starostu, klamala by som, keby som napísala, že môj favorit nemá chyby. Má. Je to človek z mäsa a kostí ako každý jeden z nás, no mojím kritériám vyhovuje najlepšie.

Argumenty skalných voličov úradujúceho starostu o množstve vykonanej práce za 8 rokov pôsobenia vo funkcii ma nepresvedčili, aj keď mnohé uskutočnené zmeny oceňujem. Bolo by smutné, aby sa po dvoch volebných obdobiach nemal čím chváliť. Na pamäti treba ale mať, že gazdoval s rozpočtom okolo 70 miliónov € a že o mnohé výsledky sa pričinili poslanci. Okrem toho, sú oblasti, v ktorých došlo k nevratnému poškodeniu kvality života obyvateľov a neriešili sa akútne problémy, čo víťazovi volieb spôsobí nemálo vrások.

A čo voľby, vy a ja?

Uchádzam sa o Vaše hlasy ako kandidátka do miestneho (MZ) aj mestského zastupiteľstva (MsZ). Vďaka dlhoročnej práci pre Urbár Rača, pozem. spol., mám hlboké znalosti o vývoji a stave pozemkového vlastníctva v Rači. Preto, v prípade získania mandátu, dokážem byť a budem v MZ súčasťou hrádze čeliacej tlaku developerov vyťažiť z územia Rače čo sa dá. Budem hlasom drobných vlastníkov pôdy, ktorí si vážia dedičstvo predkov a  budem iniciovať formu spoločného obhospodarovania, pri zachovaní vlastníckeho práva k pôde. V MsZ budem hlasom Rače pri rokovaní tém ako sú zmeny a doplnky územného plánu hlavného mesta, neprimeraná sídlisková výstavba, problémy s verejným majetkom a pozemkami, či v otázke správy nielen lesných pozemkov.

Keď mi dáte dôveru a možnosť získať mandát mestskej poslankyne, budem hľadať podporu poslancov iných mestských častí v dvoch témach zásadného významu:

• ochrana vitálne dôležitých území mestských častí ZNÍŽENÍM regulatívov výstavby priamo v ÚPN hlavného mesta

• vrátenie časti pozemkov a nehnuteľností, ktoré po pričlenení pôvodných obcí k Bratislave prešli do majetku hlavného mesta, späť do priameho vlastníctva mestských častí


Vážení spoluobčania,
príďte prosím voliť a dajte hlas svojim kandidátom. Právo voliť si vždy uplatňujem. Veď keď nič iné, po voľbách môžem aspoň s čistým svedomím frflať.

Právo voliť svojho favorita si nenechajme ujsť.

Ingrid Vanerková
kandidátka na poslankyňu MZ a MsZ za Raču
OZ račan.sk

0 komentárov:

Zverejnenie komentára