Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

28.10.18
0
O politiku sa pri každodennom zhone väčšina z nás nezaujíma. Nie je na to čas a povedzme si na rovinu, často ani chuť. Snáď len raz za čas, keď sú voľby.

Komunálne voľby, ktoré budú už 10. novembra, sú voľbami, ktorých výsledky nás ovplyvnia priamo tam, kde žijeme aj so svojimi rodinami a tiež pracujeme. Nie je preto jedno, koho si zvolíme za poslancov v miestnom zastupiteľstve našej mestskej časti (15 poslancov – Rača 10, Krasňany 3, Východné 2), za starostu, a ani to, kto nás bude zastupovať v zastupiteľstve mesta Bratislava (2 poslanci za Raču). Poslanci miestneho zastupiteľstva Rače spoločne rozhodujú napríklad o tom, čo sa bude rekonštruovať, ktoré pozemky, či budovy Rača môže predať alebo aká čistá a zelená bude naša mestská časť. Poslanci mestského zastupiteľstva sa zas musia vedieť presadiť medzi poslancami z celého mesta a „pobiť“ sa za Raču a Račanov napríklad o mestské peniaze pri oprave hlavných ciest či chodníkov. Nemenej dôležitá je funkcia starostu, ktorý je nadriadený prednostke a celému Miestneho úradu, vrátane stavebného úradu, keďže práve starosta má právomoci jednať s developermi, mestom Bratislavou zastúpeným primátorom či magistrátom alebo BSK – župou.

Vhodiť do volebnej urny mená, ktoré sa mi páčia, voliť podľa veku, či zamestnania – čo sú jediné osobné informácie o kandidátovi, ktoré na volebných lístkoch nájdete, sa preto nemusí vždy vyplatiť. Voľba podľa strán tiež nemusí byť spoľahlivá –  nie je pravidlom, že nezávislý kandidát je skutočne nezávislý a že ten s podporou strán je člen strany. Tí, označení ako nezávislí kandidáti, museli zozbierať od obyvateľov Rače 500 podpisov (v prípade kandidátov na starostu 600) na podporu ich kandidatúry, niektorí však už v minulosti vystriedali toľko rôznych strán, že ich nezávislosti je ťažké uveriť. Kandidáti nominovaní stranami, zbierať podpisy nemuseli, na druhej strane však nominácia stranou neznamená, že dotyčný kandidát je jej členom. Strany, ktoré nemajú v danej lokalite svojho člena, vyberú a oslovia priamo niekoho z miestnych známych aktivistov, a to napriek tomu, že tento kandidát nie je ani neplánuje byť členom danej strany a ani sa jej nijako nezaviazal.

V OZ Priatelia Rače sme rozmýšľali, ako by sme Vám, obyvateľom, ktorí sa o politiku bežne až tak nezaujímate, priblížili kandidátov, priniesli Vám o nich viac informácií, ako je len meno, priezvisko, vek, povolanie a nominácia. Oslovili sme preto aj OZ račan.sk, ktoré nám poskytlo priestor na svojich webstránkach a v tlačenom časopise a spoločne sme pre Vás pripravili túto anketu.

Cieľom ankety je uľahčiť Vám – voličom, obyvateľom Rače, našim susedom, novembrový volebný výber. Aby Vás nečakalo vo volebnej miestnosti na hárkoch plno cudzích mien, ale aby ste mali možnosť urobiť si o kandidátoch obraz na základe i ďalších informácií. Preto sme sa ZA VÁS opýtali kandidátov na poslancov a starostu bez ohľadu na politickú príslušnosť či rozpočet na kampaň niekoľko otázok, ktoré pokladáme za dôležité. Otázky formulovali členovia OZ Priatelia Rače. Kandidátov bolo 62.

Prvým vcelku náročným orieškom, s ktorým sme nerátali bolo, že niektorí kandidáti akoby chceli, aby sa o nich nikto nedozvedel. Nielenže nenájdete letáčik ani inzerciu, či jednoduchú webstránku, kde by mohli mať email či tel. číslo, ale nie sú na sociálnych sieťach, či adrese pobytu a pri niektorých sa skutočne aj Google riadne zapotil a napriek verejným výzvam sa nenašiel nikto, kto by ich poznal a pomohol nám s nimi sa skontaktovať. Je pre mňa osobne záhadou, prečo niekto, kto sa uchádza o mandát s právomocou rozhodovať o verejných zdrojoch, nemá záujem, aby o ňom ľudia vedeli, či poznali ho. V troch prípadoch sa nám napriek všetkému úsiliu nepodarilo s kandidátmi skontaktovať.

Ďalším prekvapením bolo, že hoci sme kandidátom ponúkli možnosť predstaviť sa svojim potenciálnym voličom úplne zadarmo (teda pre nich – zaplatili to za nich OZ Priatelia Rače a OZ Račan.sk), mnohí kandidáti i napriek tomu, že sami vlastnú kampaň nemajú alebo ju veľmi nevidieť, túto možnosť nevyužili. Čo si o tom má občan myslieť, ponecháme na každom z Vás.

Nakoniec sa nám však predsa len podarilo zozbierať pre Vás cennú zbierku vyjadrení od 66% opýtaných kandidátov. V tlačenom čísle račan.sk výberu sú odpovede kandidátov v skrátenej verzii, nakoľko rozsah čísla je obmedzený (najmä finančnými možnosťami oboch OZ). Plné znenia odpovedí sme mohli publikovať aspoň na na webovom portáli www.racan.sk, spolu s ďalšími materiálmi o kandidátoch – informáciami z verejne dostupných zdrojov a ak nám kandidát poslal, tak i fotografiami, alebo linkami na volebné programy.

Aké boli teda otázky a pravidlá ankety:

• Všetci kandidáti na poslanca Miestneho zastupiteľstva Rača dostali 4 rovnaké otázky; pre tlačenú verziu sa s odpoveďami mali zmestiť do 500 znakov

1. Aká je Vaša motivácia kandidovať do MZ?
2. Aké problémy chcete ako poslanec MZ riešiť?
3. Čo ste doteraz urobili pre Raču a jej obyvateľov?
4. Prečo by voliči mali voliť práve Vás?

• Kandidáti, ktorí kandidujú i na poslanca Mestského zastupiteľstva Bratislava za MČ Rača dostali navyše 2 otázky a 200 znakov k tomu, spolu teda mali v tlači k dispozícii 700 znakov na 6 otázok

5. Aké problémy Rače chcete riešiť v mestskom zastupiteľstve?
6. Riešenie čoho považujete v Bratislave za najväčšiu prioritu?

• Kandidáti na starostu dostali každý týchto 5 otázok, na ktoré mali v tlači priestor 1500 znakov

1. Akú sumu ste do dnešného dňa minuli na Vašu kampaň vrátane zatiaľ nezaplatených faktúr/objednávok?
2. Ktoré sú podľa Vás 3 najväčšie problémy Rače a čo konkrétne chcete za 4 roky urobiť, aby ste ich vyriešili alebo zmiernili ich dopad na Račanov?
3. Ako chcete zlepšiť životné prostredie v Rači (hluk, ovzdušie, zeleň)?
4. Ako chcete riešiť vysporiadanie pozemkov v Rači?
5. Ako si predstavujete ďalší rozvoj Rače?

Vysvetlivky:
MZ ... miestne zastupiteľstvo

MsZ ... mestské zastupiteľstvoKandidáti na starostu

1. Michal Drotován, Mgr. (37), prednosta miestneho úradu Bratislava-Karlova Ves
nezávislý kandidát

1 Aktuálne od začiatku roka 2018 do 20.10.2018 je suma za moju kampaň vo výške 2.700,24 €. Predpokladám, že celková suma bude do 4.000 €. Mojim cieľom je predstaviť môj program a nie oblepiť celú Raču bilbordami.

2 Tri najväčšie problémy v Rači sú doprava, developeri a verejné priestory. V rámci verejných priestorov mám v programe revitalizáciu Peknej cesty, spodnej časti Detvianskej od križovatky Kubačova nižšie a námestia na Dopravnej ulici. Pri doprave považujem za kľúčové predĺženie Bojnickej, prekládku Púchovskej a zavedenie bezplatného rezidenčného parkovania. A čo sa týka developerov, tak zastavenie nezmyselných projektov ako Dolný Slanec, Račany Rosso, Ohňavy či Dolná Pekná. Celý môj program má 80 základných bodov a je dostupný na mojej stránke www.drotovan.sk.

3 Hluk – vytvorenie hlukových máp a riešenie najkritickejších úsekov – napr. aj výstavbou protihlukových stien, zvyšovanie plôch zelene a výsadba vhodných listnatých stromov a teda znižovanie prašnosti a hlučnosti prirodzenými bariérami.

4 V prvom rade je potrebné urobiť passport pozemkov a potom nájsť férový spôsob ako začať vysporiadanie pozemkov – prioritne pod budovami a komunikáciami.

5 Predstavujem si rozvoj tak, že verejné priestranstva v Rači budú vyzerať ako sa na mesto v 21. storočí patrí – budú príjemné, bezpečné a plné zelene. Developeri nebudú mať hlavné slovo, ale hlavné a dôrazné slovo bude mať mestská časť. Pre mňa je kľúčové, aby sa centrálna Rača, Krasňany aj Východné rozvíjali rovnomerne.2. Monika Luknárová, Mgr. (48), manažérka
SaS, OĽaNO, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS

1 Vyúčtovanie predložím až po voľbách, to čo napíšem dnes, už zajtra nemusí byť aktuálne. Pre informovanosť verejnosti slúži môj transparentný účet. Kampaň je nízkonákladová, pozostáva z vlastných osobných zdrojov a kandidátov nášho tímu.

2  Hlavným problémom našej mestskej časti je riadenie. Pokiaľ starosta ľudí rozdeľuje a nespája, akýkoľvek problém sa ťažko rieši. Samozrejme najviac rezonuje doprava, či už statická alebo dynamická, návrhy územných plánov zón, zahusťovanie územia výstavbou a momentálny nedostatok miest v materských školách. Problémov je však omnoho viac. Hoci sa niektoré zdajú menšie, pre dotknuté osoby sú rovnako dôležité.

Je naozaj naivné si myslieť, že sú riešiteľné za štyri roky, ale z týchto hlavných vidím ako realizovateľné dobudovanie škôlky na Novohorskej ulici, pasportizáciu parkovacích miest a skúšobnú prevádzku rezidenčného parkovania. Ostatné body vidím ako spoluprácu s hlavným mestom a BSK, napríklad aj v rámci našej koalície.

Nekandidujem sama, ale v tíme. Máme jeden spoločný program, ale každý z nás má ešte ten svoj ,,osobný“. Mojim osobným programom je zriadenie moderného múzea a informačného strediska a snaha o to, aby sa naša mestská časť nemenila len na spálňu, ale bola kvalitným miestom pre život.

3 4 5 Odpovede na tieto otázky nájdete aj v našom programe. Chcem však touto cestou zdôrazniť to hlavné. Všetky zásadné zásahy do života našej mestskej časti chcem riešiť transparentne a so zapracovanými pripomienkami našich obyvateľov. Neriešiť ich tzv. ,,od stola“, pozrieť sa na problémy s viacerých aspektov a riešiť ich odborne aj srdcom. Som demokraticky zmýšľajúci človek a vážim si ľudí s vlastným názorom.3. Peter Pilinský, Mgr. (46), starosta MČ Bratislava-Rača
nezávislý kandidát

1 Všetko zverejňujem na transparentnom účte.

2 Preferujem pomoc vinohradníkom, aby obrábali rodiace a revitalizovali spustnuté vinice. Stopnem možnosť meniť mestské vinice na výstavbu a naopak - aby sa prenajali skúseným vinohradníkom. Riešenia ponúkam v programe Rača 2022, je na pilinsky2018.sk. Za môjho pôsobenia sa nezmenil žiadny vinohrad na výstavbu – a na tom budem ďalej trvať pri schvaľovaní zmien Územného plánu (ÚP).

Tranzitujú cez nás tisíce áut z Pezinka aj Senca. Záchytné parkoviská s prestupom na električky a vlakové spoje sú alternatíva, aby ľudia do centra nešli autom. Pre cyklistov chcem prepojenie Rendezu na JuRaVu, cyklotrasu Alstrova-Pekná a cyklopruhy v starej Rači.

Územný plán Bratislavy z r. 2007 umožňuje výstavbu aj v zastavaných lokalitách, čo je na úkor tamojších rezidentov. Regulovať sa dá územnými plánmi zón, aké sme vypracovali pre Krasňany a Východné, a tiež stopnutím zmien ÚP v prospech bytovej výstavby – napríklad na letisku Vajnory.

3 Zriadením parku na Východnom a areálu Vajspeter, kde vodnú nádrž s okolím zmeníme na oázu oddychu. V starej Rači umožní reorganizácia dopravy okrem vytvorenia cyklopruhov aj viac zelene, priestor na korzovanie a pohodlné parkovanie.

4 Náš úrad nemá právomoc vstupovať do vlastníckych vzťahov tretích osôb.

5 Po rokoch dobrého gazdovania sme z najhoršieho vonku. Môžeme sa sústrediť na kvalitu života:  cesty, parky, ihriská, obnovu historických objektov, športoviská. Pomoc potrebuje LBG Aréna, ktorú chce určitá lobby zastaviť. Zásadná je parkovacia politika, doprava a zmeny Územného plánu. Rodí sa nový systém spolupráce mesto – mestské časti v starostlivosti o zeleň, ožíva aj nápad spoločného podniku verejných služieb ako v minulosti.Kandidáti na poslancov MsZ za Raču

1. Lenka Antalová Plavuchová, Mgr. (40), projektová manažérka
Team Vallo, Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia

1. Mám dlhodobo jedinú motiváciu a to je dobre spravovaná Rača a dobrý život všetkých ľudí, ktorí tu žijú. Chcem, aby ľudia, ktorí sa rozhodli žiť v Rači mali dobré a dôstojné podmienky na život, kvalitné a dostupné služby, aby im Rača vedela poskytnúť v náročných životných situáciách pomocnú roku, aby s nimi Rača otvorene komunikovala, aby vedeli, že sa môžu s každým nápadom a iniciatívou obrátiť na svoju samosprávu, ktorá im vždy podá pomocnú ruku, aby žili v peknom a bezpečnom prostredí a najmä, aby ľudia samospráve dôverovali a vedeli, že vždy hľadá najlepšie možné riešenia.

2. Ako poslankyňa pracujem už dlhšie a viem, aké sú limity aj možnosti miestnej samosprávy a zároveň vidím veľké rezervy, ktoré v Rači stále máme v oblastiach participácie, otvorenosti a transparentnosti samosprávy a najmä v komunikácii s obyvateľmi. Dlhodobo sa zaoberám témou verejných priestorov, bezpečného pohybu po Rači, školským a sociálnym témam a kultúre a rovnako aj podpore občianskych iniciatív a spolupráci s aktívnymi skupinami obyvateľov. Týmto témam sa budem venovať aj naďalej a zároveň si kladiem za cieľ zlepšiť kvalitu a stav zelene v Krasňanoch, úpravu verejných priestranstiev, odstraňovať bariér v našich budovách, kvalite a najmä dostatočnej kapacite našich škôlok a škôl, zlepšenie verejných športovísk a ihrísk a podporovať komunitný život. Som presvedčená, že keď poznáme svojich susedov, zdravíme sa na ulici, pestujeme vzťahy a verejný priestor, tak sa nám tu spolu lepšie žije.

3. Podarilo sa mi presadiť rekonštrukciu detského ihriska Hubeného a úpravu ďalších ihrísk v Krasňanoch, začať práce na príprave územného plánu zóny Krasňany, začať riešiť situáciu s nedostatkom voľných miest v škôlkach a školách. Dlhodobo som aktívna vo viacerých komunitných aktivitách, som spoluzakladateľka projektu Stará jedáleň.

4. Verím, že som svoju funkciu som doteraz vykonávala dobre a mám skúsenosti a potrebnú prax pre prácu poslankyne. Celé 4 roky som pozorne počúvala obyvateľov a bola ich hlasom v zastupiteľstve. Ďakujem za túto skúsenosť a vopred ďakujem za každý jeden hlas vo voľbách, je to pre mňa veľký verejný záväzok, ktorý v prípade zvolenia budem vykonávať čestne a zodpovedne.

5. Veľkou výzvou budú pre mňa verejné priestory, zeleň a určite doprava a najmä zlepšovanie infraštruktúry pre chodcov a cyklistov a dobré riešenie parkovacej politiky. Rovnako sa budem venovať rozvoju dobrých vzťahov a najmä komunikácie medzi Račou a Magistrátom, ktorá posledné roky veľmi viazne.
Mojou prioritou je vrátenie vzdelávania do budovy základnej školy Plickova, aby opäť slúžila obyvateľom a celkové riešenie kapacít základnej umeleckej školy a CVČ na Hlinickej. Rovnako sa chcem zaoberať aj zlepšením služieb a dopravy, oprave chodníkov a verejných plôch v časti Východné, ktoré si to po rokoch ignorovania od mesta zaslúži. Na Rendezi budem riešiť aj areál Matadoru, ktorý má veľký potenciál a v spolupráci s obyvateľmi budeme hľadať najlepšie využitie tohto priestoru.

6. Ako kandidátka za Team Vallo som sa zaviazala presadzovať opatrenia a návrhy z dokumentu Plán Bratislava, ktorý prináša systematické a postupné kroky, ktoré musíme v Bratislave urobiť, aby sa naozaj stala mestom priateľským pre všetkých obyvateľov.  Mojimi prioritami sú presadenie dobrej parkovacej politiky, posilnenie a skvalitnenie MHD, budovanie cyklotrás, bezbariérovosť a najmä zlepšenie verejných priestorov s dôrazom na deti, mladých ľudí, seniorov vo všetkých častiach mesta, nielen v turistickom centre Bratislavy. Rovnako je pre mňa kľúčová spolupráca mesta a mestských častí, komunikácia s obyvateľmi, otvorený a priateľský úrad a participácia.

Hoci to nie je top priorita, ale chcela by som, aby mala Bratislava novú, modernú plaváreň a ďalšie verejné športoviská, aby boli možnosti na šport a pohyb dostupné obyvateľom všetkých vekových kategórií bez prekážok.2. Iveta Bačićová (50), osobná asistentka
Most-Híd
Kandidát do uzávierky nereagoval na zaslaný dotazník.3. Miloš Eliáš, Ing. (64), poradca v medzinárodnom obchode
NAJ – Nezávislosť a Jednota, Strana mladých ľudí
Do uzávierky sa nám nepodarilo získať žiadny aktívny kontakt na kandidáta.4. Nadežda Fuksová, Ing., PhD. (35), lektorka
NAJ – Nezávislosť a Jednota, Strana mladých ľudí

Chcela by som touto cestou vyjadriť svoj osobný názor, prečo sa do tejto aktivity nezapojím.  Vnímam činnosť občianskych združení a vôbec činnosť tzv. organizácii tretieho sektora ako aktivity, ktoré by nemali žiadnym spôsobom sa dotýkať „politického diania“ v zmysle sprostredkovania informácii o kandidátoch do komunálnych volieb, atď.. Pre oblasť politiky máme predsa politické hnutia, politické strany a komunikačné kanály médií.

Na realizovanie prieskumov pre oblasť politiky, zverejňovanie informácii o kandidátoch v rámci volieb slúžia teda podľa mňa médiá. Každý kandidát z môjho pohľadu musí zvážiť akou cestou a čo bude doteraz zo svojej profesijnej činnosti prezentovať a akou formou médií chce osloviť občana.
Čo sa týka zapojenia občianskych združení do oblasti politiky sa domnievam, že práve zapojením občianskych združení do diania v súvislosti s komunálnymi voľbami by mohlo dôjsť k chybnej interpretácii aktivít ľudí, ktorí tam pôsobia alebo pôsobili, že to robia resp. robili pre nejakú ich „politickú budúcnosť“ čo si osobne nemyslím, že to tak robia resp. robili.5. Adam Hochel, MUDr., PhD., MPH (47), lekár
Demokratická strana

1. Moja motivácia vychádza z mojej nie najlepšej skúsenosti s rozhodnutiami, a najmä ich realizáciou, zastupiteľstiev, ktoré som mal možnosť pozorovať. Ide najmä o základné prvky komunálnej politiky a to – transparentný a zmysluplný rozpočet a kontrola realizácií výdavkov. Je jednoznačne potrebné pritlačiť na výkonnú zložku samosprávy (miestny úrad), aby sa ujal svojich exekutívnych a kontrolných funkcií najmä vo verejných priestoroch ako sú parkovanie, čistota a poriadok.

2. Vzhľadom na svoje profesijné zameranie je mojou prioritou politika pre lepšie zdravotnícke a sociálne služby. Umnejšou politikou by som mal záujem dostať čo najviac kvalitných lekárov do priestorov ZS Tbiliská, ktoré je treba v tomto zreteli lepšie spravovať.

Som proti investičnej politike v oblasti stavania škôlok – vzhľadom na výšku investícií a prevádzkové náklady je oveľa vhodnejšie podporovať mladé rodiny adekvátnym účelovo viazaným príspevkom (na úrovni cca 250-300€ mesačne) a týmto podporiť v lokalite súkromné malé škôlky s priateľským prostredím pre malé deti. Je úplne dostačujúce, keď sú deti v štátnej škôlke v predškolskom ročníku. Nehovoriac už o predpokladanom demografickom vývoji.

3. Opakovane apelujem písomne na miestny úrad ohľadom každodenných problémov, niektoré sa viac, či menej darí vyriešiť (umývanie cesty znečistenej stavebníkmi, oprava polikliniky na Tbiliskej, zlepšenie financovania prevádzky kuchyne v ZŠ Hubeného).

4. Lebo som nestranný, finančne nezávislý a primerane vzdelaný na to, aby som bol prospešný svojim pohľadom na vec pre miestnu politiku.

5. Zmysluplný územný plán, dopravu, financovanie účelových investícií.

6. Je to jednoznačne verejná doprava a záchytné parkoviská – budovanie ciest je totiž už dávno prekonané.
Druhou prioritou musí byť také rozpočtovanie pre Bratislavu, ktoré lepšie zohľadní jej pozíciu hlavného mesta a mesta, kde dochádza a denne pracuje viac než 300 000 ľudí.6. Ľubomír Krampl (62), živnostník, občiansky aktivista
SMER-SD, SNS
Kandidát do uzávierky nereagoval na zaslaný dotazník.7. Róbert Pajdlhauser, Ing. (51), manažér logistiky
OĽaNO, SaS, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS

1. Z pozície poslanca miestneho zastupiteľstva chcem zmeniť Raču k lepšiemu – pri zachovaní jej tradícií z nej spraviť miesto pre moderný život.

2. Prioritne sa chcem zamerať na rezidenčné parkovanie, ďalšie rozširovanie kapacít školských a predškolských zariadení a vytváranie športovísk pre mládež.

3. Z pozície poslanca som v terajšom volebnom období presadil navýšenie kapacít pre údržbu ciest a zelene. Ako člen školských rád MŠ Tbiliská a MŠ Barónka som participoval na ich rekonštrukcii.

4. Mnohí Račania ma poznajú a vedia, že projekty, do ktorých sa pustím, sa vždy snažím dotiahnuť do úspešného konca.

5. Jednoznačne dopravu – rezidenčné parkovanie a podporu verejnej dopravy. Tiež územný rozvoj, najmä reguláciu novej výstavby.

6. Už spomínanú dopravu a územný rozvoj.8. Peter Pilinský, Mgr. (46), starosta MČ Bratislava-Rača
nezávislý kandidát
viď Kandidáti na starostu.9. Ján Polakovič, Mgr. (29), manažér
nezávislý kandidát

1. Vždy som robil veci pre Raču – v rámci svojich možností a kompetencií. To, aké kompetencie budem mať v nasledujúcom období, závisí na voličoch.

2. V témach sa zhodnem s ostatnými kandidátmi – všetci vedia pomenovať „čo“ treba riešiť. Dôležitejšie je „ako“ – ja ich budem riešiť s absolútnym nasadením.

3. Hájil som záujmy Rače v kauzách „Hagarová“, zámena parku RNR, LGB aréna. Priniesol som rôzne projekty ako napr. streetworkoutové ihrisko na Tbiliskej.

4 Som mladý, ambiciózny, s chuťou pracovať. V Rači mám rodinu, priateľov aj domov. Vždy som robil všetko na 100% a inak tomu nebude ani teraz.

5. Primárne vrátenie bývalej školy Plicková do rúk Račanom. Pre Raču je dôležitá a v súčasnom stave je lákadlom pre developerov. Samozrejme, aktívne budem riešiť každú aktuálnu tému.

6. Doprava (parkovanie, kvalita ciest a chodníkov, cyklotrasy)10. Lucia Polakovičová, Ing. (55), podnikateľka
Kotleba – ľudová strana naše Slovensko

1. Mojou motiváciou je posunúť  veci tak, aby nabrali rýchlejšie správny smer. Podľa môjho názoru riešenie problémov  sále stagnuje, málo sa riešia zdravým rozumom a treba konať, nielen sľubovať.

3. Nie som najmladšia, takže počas života v Rači som robila vo vinohradoch – „škrábala, plela, vázala, samozrejme oberala a dedkovi pomáhala prešovať“.  Zametala som ulice a počas búrok som otvárala kanalizačné poklopy, aby nás a susedov nevytopilo. No a v posledných rokoch sa mi v rámci projektu SPORTTUBE.SK  zameraného na prevenciu  detskej obezity podarilo  zapojiť pohybovo-športových aktivít. Veľa detí a mládeže aj zo škôl MČ  Rača.

4. Pretože som technicky vzdelaný človek a logistik, mám skúsenosti s riadením celonárodných a medzinárodných projektov. Dokážem objektívne zhodnotiť situáciu a navrhovať riešenia. A najmä chcem svojimi skúsenosťami prispieť k riešeniu problémov, ktoré sa dlhodobo odkladajú.  Došla mi trpezlivosť. Treba konať!

5. Mojou prioritou je riešenie dopravy. Som logistik, preferujem systémové riešenia. To teraz Rača a Bratislava potrebuje najviac. Urýchlene vyriešiť problémy s dopravou vybudovaním relevantných spojov,  zvýšením frekvencie dopravných prostriedkov.  Motivovať ľudí,  aby viac využívali prímestskú a mestskú verejnú dopravu –vybudovanie záchytných parkovísk. Dobudovanie cyklotrás smer centrum mesta, vyriešenie parkovacej politiky.  Ďalšou dôležitou prioritou je podporovať slabších spoluobčanov: seniorov, deti, telesne postihnutých a výstavbou nájomných bytov pomôcť mladým rodinám.

6. Bratislava ako hlavné mesto Slovenska je krásna, má bohatú históriu a je zaujímavá nielen pre domácich, ale aj zahraničných turistov. Zaslúži si fungujúcu dopravu s reprezentatívnou stanicou. Takže jednoznačne dopravu so všetkými  funkciami: mestská hromadná a prímestská doprava a ich fungujúce prepojenia, záchytné parkoviská, cyklotrasy, parkovacia politika a všetko, čo s tým súvisí.11. Roman Ruhig, Mgr. (47), právnik
Slovenská národná jednota – strana vlastencov

1. Odborne pomáhať naším obyvateľom  a chrániť ich práva. Vytvoriť také prostredie v našej mestskej časti, kde sa oplatí žiť.

2. Ochranu životného prostredia, vinohradov a lesov. Vybudovať cyklotrasy, športoviská pre aktívny oddych obyvateľov  našej mestskej časti. Zabezpečiť ochranu našich detí zavedením bezplatných školských autobusov do školy a zo školy domov. Vytvoriť viacero ohradených výbehov pre štvornohých miláčikov.

3. Každý, kto má pozná, vie, že keď sa na mňa obrátil s akoukoľvek  právnou radou, rád  som mu nezištne pomohol.

4. Som človek, ktorý keď  niečo povie, tak to platí. Som typ, ktorý sa nedá skorumpovať a úprimne chcem pomôcť našej mestskej časti a jej obyvateľom.

5. Z tejto pozície sa dá naozaj pomôcť našej mestskej časti a aj celej našej Bratislave a zastaviť pokračujúcu ziskuchtivú výstavbu nových sídlisk vo vinohradoch siahajúc až do našich lesov.

6. Parkovaciu politiku a dopravu v meste, kde je potrebné odstrániť každodenný stres v zápchach a nemať kde zaparkovať. Zefektívniť MHD na úroveň 21 storočia.12. Filip Rybanič (26), asistent poslanca NR SR
OĽaNO, SaS, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS

1. Zodpovedné riadenie mestskej časti, zlepšenie spolupráce starosta – zastupiteľstvo.

2. Revitalizácia parku J. M. Hurbana a vybudovanie skejt-parku. Zlepšenie vlakového spojenia a obmedzenie výstavby bez pridanej hodnoty súčasným občanom.

3. V súčasnosti nie som poslanec a asi ma neuvidíte natierať zábradlia či zametať chodníky, cieľom je, aby sa o to starala mestská časť.

4. Nezaujímajú ma žiadne mocenské spojenia ani požiadavky - Rača výlučne pre jej obyvateľov.

5. Revitalizácia parku J. M. Hurbana a vybudovanie skejt-parku. Zlepšenie vlakového spojenia a obmedzenie výstavby bez pridanej hodnoty súčasným občanom.

6. Rozpočet BA je poddimenzovaný, musíme zohľadniť reálny počet ľudí, ktorý tu žijú.13. Ingrid Vanerková, Ing. (54), stavebná inžinierka
nezávislý kandidát

1. Riešenie rozvoja územia, proces nemôže ovplyvňovať iba jedna strana – investor. Komunikácie a vlastníctvo pozemkov.

2. Verejné vlastníctvo a územný rozvoj.

3. Reštitučné konania obyvateľov, ktorým nebolo navrátené vlastníctvo pôdy. Urbársky les, suplujúci verejný záujem, prináša mojou zásluhou osoh všetkým. Nielen užívateľom.

4. Vykonaná práca v prospech ľudí, znalosť prostredia a problematiky v oblasti pôsobenia.

5. Doprava nielen pre motoristov a bicyklistov, ale riešenie pre chodcov i hendikepovaných. Príroda – lesy a vinice, verejný priestor ako spoločný menovateľ pre povinnosti drobných vlastníkov a práva užívateľov.

6. Doprava, parkovanie a s tým súvisiaci územný rozvoj. Efektívnosť, transparentnosť v nakladaní s verejným vlastníctvom. Odbornosť a charakter ako základ správneho rozhodovania.14. Miroslava Vermeiren, Mgr. (34), finančná analytička IBM
Team Vallo, Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia

1. Lebo sa už nechcem len sťažovať, ako veci nefungujú tak, ako by mali, ale chcem s tým niečo urobiť. Bratislava sa potrebuje pohnúť vpred. Príliš dlho bola rukojemníkom v politických hrách. Je načase, aby veci vzali do rúk ľudia, ktorí chcú konať tak, ako je najlepšie pre Bratislavu a Bratislavčanov. Na to, aby sa veci pohli k lepšiemu potrebujeme, aby v zastupiteľstvách boli ľudia, ktorí spolupracujú, nehľadajú dôvody, prečo sa niečo nedá a ako sabotovať dobré myšlienky, ale hľadajú spôsoby, čo treba urobiť, aby sme dobrú myšlienku spravili realitou.

2. V prvom rade by som chcela zdôrazniť, že okrem mojich priorít budem podporovať aj riešenia ostatných zvolených poslancov z Teamu Vallo a riešenia z Plánu Bratislava.
Chcem sa venovať najmä dopravnej problematike, riešeniu parkovania, cyklotrás, ochrane zelene a príprave infraštruktúry pre elektromobilitu.

3. So susedmi sme kúpili zanedbaný pozemok a ideme tam sadiť stromy a urobiť komunitnú záhradu. Montovala som lavičky, natierala zábradlia, upratovala okolie po víchrici, odhŕňala sneh.

4. V zastupiteľstve je dôležitá spolupráca a to je benefit voľby kandidátov za Team Vallo. Všetci sme odhodlaní spolupracovať a ťahať za jeden povraz.

5. Je mnoho problémov, ktorým čelia nielen Račania, ale celá Bratislava. Od chýbajúcej parkovacej politiky, cez pasívny prístup mesta k divokej výstavbe, až po strácajúcu sa zeleň (stromy aj vinohrady) a pravidelne zaplavované ulice a pivnice. Toto všetko treba riešiť na celobratislavskej úrovni.

6. Doprava. Nielen preto že pohyb po meste sa stáva čoraz zložitejším, ale hlavne preto, aké dôsledky má hustá automobilová doprava na (ne)kvalitu vzduchu, ktorý potom všetci dýchame. Bratislava ma dlhodobo problém so zhoršenými hodnotami indexu kvality vzduchu. Toto vplýva na zdravie nás všetkých a musíme to urýchlene riešiť.
Kandidáti na poslancov MZ – OBVOD 1

1. Milan Abel (57), živnostník
nezávislý kandidát

1. V minulých voľbách som získal takmer tisíc hlasov, do zvolenia mi chýbalo len 7 hlasov. Na dianí v Rači mi záleží, počas uplynulých štyroch rokov som pokračoval v dobrovoľníckej práci pre Raču a jej obyvateľov.

2. Zastavenie výstavby vo vinohradoch, obnova neobrobených viníc, oprava a údržba škôl a škôlok, podpora športu, spolkov a spájanie ľudí pre dobrú vec.

3. Bezplatnú pomoc s mojimi stavebnými strojmi pri budovaní Obecnej záhrady, vybudovanie a údržba chodníka pre MŠ Barónka, úprava terénu v MŠ Rendez, revitalizácia cca 40 árov neobrobených viníc, pomoc pri organizovaní rôznych podujatí.

4. Žijem v Rači celý život, pozná ma tu veľa ľudí, vedia, čo môžu odo mňa očakávať a čo by som, naopak, nikdy nespravil.2. Martin Babík, Ing. (49), energetik
SaS, OĽaNO, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS

1. Spoločenská angažovanosť je niečo, čo mi koluje v krvi. Aj mne záleží na dobrom rozvoji našej Rače.

2. Za mňa energetickú efektívnosť budov a zachovanie vinárstva v programe je toho viac.

3. Hodne z hľadiska drobných skutkov a málo z hľadiska trvácej nespokojnosti obyvateľov. Skutky: každý rok organizovanie plesu a dňa rodiny, člen fin. komisie, upratovanie Rače, podpora Vinobrania, skromná podpora Vinohradníckeho spolku, členstvo v rade školy,  udržanie 2 tried osemročného gymnázia v Rači...

4. Ján Kuric aj dnes spieva: „Radšej budem dnes aktívny ako zajtra rádioaktívny“, ostatné nechám na voličov.3. Viktor Bielko, Ing. (39), manažér
Team Vallo, Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia

1. Chcem zlepšiť ako Rača funguje. Moja prvotná motivácia bola, že mi developer zastaval okolie domu. Teraz tu však máme aj nové výzvy.

2. Popravde, nie je toho veľa, na čo má miestny poslanec vplyv, no určite by som chcel riešiť parkovaciu politiku, záplavy, a tiež by som sa pozrel na stravovanie v školských zariadeniach.

3. Spolu s ďalšími aktivistami sme založili OZ Priatelia Rače a venujeme sa rôznym aktivitám, ako brigády a pod.

Som racionálne zmýšľajúci a čestný človek.4. Marián Borbély (59), podnikateľ
SaS, OĽaNO, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS
Kandidát do uzávierky nereagoval na zaslaný dotazník.5. František Čmelko (70), dôchodca
SMER – SD, SNS
Kandidát do uzávierky nereagoval na zaslaný dotazník.6. Milada Dobrotková, Ing., MPH (62), riaditeľka zariadenia soc. služieb
nezávislý kandidát

Čo chcem dosiahnuť
• Aby bola opatrovateľská služba pre všetkých ktorí ju potrebujú.
• Spravodlivý systém financovania sociálnych služieb, v ktorom rodiny nebudú ohrozené finančným zruinovaním, keď sa ich otec/mama stali odkázanými na sociálne služby
• Aby nebolo ošetrovanie v sociálnych službách nadštandardom a aby bolo skutočne preplácané zo zdravotného poistenia.
• Aby sa štát nezbavoval zodpovednosti za svojich občanov tým, že preniesol kompetencie v sociálnych službách na samosprávu.

Čo som urobila
• Pripomienkujem zákony, prednášam, spolupracujem s ministerstvami (zdravotníctva, práce, vnútra) na príprave novej legislatívy v oblasti sociálnych vecí, ošetrovateľskej starostlivosti a na projektoch riešiacich dlhodobú starostlivosť o seniorov.
• Píšem články a vystupujem v odborných reláciách v televízii a v rozhlase na tému sociálne služby.
• Radím a pomáham bezradným ľuďom,  keď potrebujú sociálne služby pre svojich blízkych. 
• Vediem zariadenie sociálnych služieb tak, aby v ňom boli spokojní klienti a zamestnanci. (www.hestia.sk)

Moje skúsenosti v samospráve
• Niekoľko volebných období som bola poslankyňou Rače, hlavného mesta Bratislavy a BSK.
• Pracovala som ako poslankyňa v odborných komisiách zameraných na sociálne veci, zdravotníctvo a dopravu.
• Pracovala som aj ako zástupkyňa starostu v Rači.

Napíšte mi: dobrotkova@stonline.sk7. Juraj Dobšovič, Mgr. (30), živnostník
Team Vallo, Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia

1. Raču mám rád, býva sa tu super, ale vidím možnosti zlepšenia. Tiež by som rád zistil, ako to v komunálnej politike funguje, aj na vlastnej koži.

2. Vytvoril som 33 bodov programu zhrnuté do 4 skupín: Zachovanie tradičného rázu Rače, Zodpovedná doprava, Život v Rači, Zelené mesto.

3. Aktívne a pravidelne sa zúčastňujem kultúrnych, športových a spoločenských podujatí. Som člen výboru domu, ktorý práve schválil rekonštrukciu. Robil som viacero dendrologických a ornitologických posudkov.  Rád podporujem miestnych producentov.

4. Kombinácia dobrého vzdelania (regionálny rozvoj), skúseností (aj z “veľkej“ politiky), mladosti a zanietenia pre vec.


8. Štefan Engi (32), technický manažér nových médií
Team Vallo, Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia

1. Do MZ kandidujem, aby som zmenil dianie v Rači, podporil šikovných ľudí a ochránil to, čo nás špecifikuje – krásna príroda s vinohradmi

2. Mojou prioritou je určiť jasné pravidlá developerom, aby výstavba nemala také šialené kontúry ako teraz. Taktiež som za záchranu vinohradov a rozhodne sa treba začať venovať aj Žabiemu Majeru.

3. Ako sa vraví, treba začať od maličkostí a teda snažím sa vo svojom okolí vždy dačo očistiť, vyniesť pohádzané plasty a pod.

4. Čerstvý vietor v radoch poslancov nie je nikdy na škodu a pevne verím, že dokážem priniesť ten správny vietor do plachiet.9. Mária Fatulová (68), ekonómka
SMER – SD, SNS
Kandidát do uzávierky nereagoval na zaslaný dotazník.10. Nadežda Fuksová, Ing., PhD. (35), lektorka
NAJ – Nezávislosť a Jednota, Strana mladých ľudí

Chcela by som touto cestou vyjadriť svoj osobný názor, prečo sa do tejto aktivity nezapojím.  Vnímam činnosť občianskych združení a vôbec činnosť tzv. organizácii tretieho sektora ako aktivity, ktoré by nemali žiadnym spôsobom sa dotýkať „politického diania“ v zmysle sprostredkovania informácii o kandidátoch do komunálnych volieb, atď.. Pre oblasť politiky máme predsa politické hnutia, politické strany a komunikačné kanály médií.

Na realizovanie prieskumov pre oblasť politiky, zverejňovanie informácii o kandidátoch v rámci volieb slúžia teda podľa mňa médiá. Každý kandidát z môjho pohľadu musí zvážiť akou cestou a čo bude doteraz zo svojej profesijnej činnosti prezentovať a akou formou médií chce osloviť občana.

Čo sa týka zapojenia občianskych združení do oblasti politiky sa domnievam, že práve zapojením občianskych združení do diania v súvislosti s komunálnymi voľbami by mohlo dôjsť k chybnej interpretácii aktivít ľudí, ktorí tam pôsobia alebo pôsobili, že to robia resp. robili pre nejakú ich „politickú budúcnosť“ čo si osobne nemyslím, že to tak robia resp. robili.11. Ondrej Halás (30), podnikateľ
SMER – SD, SNS
Do uzávierky sa nám nepodarilo získať žiadny kontakt na kandidáta.12. Jozef Hlucháň, Ing. (36), energetik
SMER – SD, SNS

1. Som pracovitý človek, Račan a otec. Záleží mi na svojom okolí a veľmi mi záleží na budúcnosti mojich detí. Tieto veci treba riešiť už teraz.

2. Deti – novú generáciu. Výstavba a rozvoj vôbec nepamätali na školy, škôlky a bezpečné cesty k nim. A mnohé iné...

3. Doteraz veľmi málo. Nastal čas to zmeniť – odplatiť sa za skvelé detstvo na Rendezi, za „račanské“ vzdelanie, športoviská a  šťastný život.
4. Tí, ktorí ma poznajú si dúfam povedia: A prečo nie?13. Adam Hochel, MUDr., PhD., MPH (47), lekár
Demokratická strana
viď Kandidáti do MsZ14. Soňa Holíková, PhDr. (43), Únia materských centier
Team Vallo, Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia

1. Svoje vedomosti a skúsenosti by som chcela venovať najmä rozvoju kvalitných (aj terénnych)  sociálnych služieb v Rači pre mladé rodiny, rovnako ako pre seniorov.
Moje meno je už roky späté s Ráčikom, ktoré bolo najprv materské centrum a dnes je to skvelé rodinné centrum, kde sa stretávajú najmä rodiny s deťmi, ale aj ich starí rodičia a kamaráti pri rozličných aktivitách. V súčasnosti vediem Úniu materských centier a viem, aké je dôležité venovať sa aj presadzovaniu aj legislatívnych zmien v prospech rodín s malými deťmi. Zároveň sa profesionálne venujem sociálnej práci a sociálnym službám pre seniorov a ľudí so zdravotným alebo iným znevýhodnením. Všetky tieto skúsenosti chcem odovzdať pre lepší život v Rači.

2. Mnohé mladé rodiny potrebujú pomoc a to nielen materiálnu. Možno si poviete, že vás sa to netýka, ale každý z nás sa môže dostať do krízovej situácie spôsobenej stratou zamestnania, dlhou chorobou, nesplatenými dlhmi a následne stratou domova. Pre starších  ľudí je zasa problémom číslo jedna samota, pocit izolovanosti, zhoršujúci sa zdravotný stav, pomoc pri náhlych úrazoch, po dlhšom pobyte v nemocnici. Nie vždy sú po ruke blízki alebo dobrí susedia. Chcela by som podporovať rozšírenie možnosti poskytovaných sociálnych služieb v prirodzenom prostredí občanov. Čo sa týka mladých rodín už v súčasnosti pracujem na projekte, v rámci ktorého chceme v Ráčiku poskytovať bezplatné vzdelávanie pre račianske rodiny s deťmi od 0 do 6 rokov, ktoré by si to inak nemohli dovoliť. Zamýšľame rozšíriť túto aktivitu aj pre staršie deti.
Na príklade nášho Ráčika je vidieť ako sa s dobrou podporou dá vytvoriť pekné miesto pre život, preto chcem podporovať rovnako zmysluplné občianske iniciatívy.

3. Dobrovoľníčila som (teda pracovala bez nároku na honorár) v Ráčiku osem rokov. Rovnako som ako dobrovoľníčka pomáhala vypracovať Komunitný plán sociálnych služieb Mestskej časti Bratislava-Rača 2014 – 2016, aby sa komunitné plánovanie stalo súčasťou rozvoja sociálnych služieb. Za odbornú verejnosť som bola súčasťou pravidelných zasadnutí sociálnej komisie v rokoch 2010 – 2014. A rôzne malé iniciatívy od vylepšenia detského ihriska až po propagáciu Rače ako príkladu dobrej praxe v práci s mladými rodinami.

4. Budem podporovať a vytvárať priestor pre občianske iniciatívy a organizácie so zameraním na skvalitnenie života obyvateľov Rače v sociálnej oblasti.  Lebo práve tam môžem zúročiť svoju dlhoročnú prax dobrovoľníčky a dnes aj odbornej pracovníčky, ktorá dokáže problémy nielen pomenovať, ale aj hľadať tie najlepšie riešenia.15. Rudolf Ivičič, Mgr. (63), lesník
nezávislý kandidát

1. Mám právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných. Toto právo si uplatňujem, preto lebo kandidáti na poslancov spravidla vôbec netušia čo znamená správa vecí verejných, nevedia rozlíšiť verejný záujem od záujme súkromného, nevedia, že správa vecí verejných je upravená zákonmi atď.

2. V zásade z pozície poslanca riešim všetky aktuálne problémy obce, ktoré sú zákonom vymedzené miestnemu zastupiteľstvu. Poslanec môže relevantne rozhodovať iba v zbore hlasovaním na riadne zvolanom zastupiteľstve. Všetky ostatné snahy a aktivity poslanca sú v podstate iba lobovaním.

3. Všetko a nič. Naivita tejto otázky vyplýva z neznalosti problematiky správy vecí verejných. Moja snaha dobudovať potrebné miesta v Materských školách by nikdy nebola úspešná, keby si túto problematiku neosvojila väčšina poslancov. To čo sa urobilo je výsledok snahy kolektívu nie jednotlivca.

4. Je to dobrá voľba.16. Miloslav Jošt, Ing. (36), ekonóm
SaS, OĽaNO, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS

1. „Politika je jednou z najvyšších foriem milosrdenstva“ (pápež František)

2. Mojimi hlavnými prioritami naďalej budú územné  plány zóny a rozširovanie kapacít škôl (materské a základné).

3. Počas uplynulých 2 volebných období som bol poslancom v miestnom zastupiteľstve, výsledkom spoločnej práce sú opravené všetky škôlky, amfiteáter, rozbehnutá rekonštrukcia zdravotného strediska Tbiliská, vyše 100 nových miest v škôlkach a množstvo ďalších pozitívnych vecí. Ak mám vyzdvihnúť vlastnú zásluhu, spomeniem moje analýzy záverečných účtov, ktoré pomohli odhaliť zabudnuté rezervy vo výške 350 tis. EUR, ktoré tak budeme môcť použiť v rozpočte.

Opýtajte sa tých, ktorí ma poznajú osobne.17. Rudolf Kazmer, Mgr. (40), štátna správa
nezávislý kandidát
Kandidát do uzávierky nereagoval na zaslaný dotazník.18. Mário Khandl, Mgr. (41), obchodný manažér
SaS, OĽaNO, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS

1. Nakoľko som poslancom 8 rokov (posledné 2 obdobia) , rád by som pokračoval v tejto činnosti naďalej, aby sa naštartované projekty dotiahli do konca a začalo sa pracovať na dlhodobých projektoch.

2. Medzi moje priority na ďalšie volebné obdobie patrí: - územný plán zóny Rača, - rekonštrukcia a modernizácia miestneho úradu, - dotiahnutie zámeru multifunkčného športoviska LBG Aréna, - dokončenie rekonštrukcie terasy na Komisárkach.

3. Ako poslanci sme kolektívne odsúhlasili viacero projektov, ako opravy a rozširovanie kapacít pre materské a základne školy, úprava a vybudovanie športovísk a detských ihrísk, denný stacionár. Dokázali sme niektoré developerské projekty pozastaviť (ako napr.Račany Rosso), niektoré bohužiaľ nie. Ide hlavne o možnosť ovplyvňovať zmeny projektov, ako samotné realizácie, ktoré sú v súlade s územným plánom.

4. Toto je skôr otázka na občanov-voličov...ale v zásade ma veľa ľudí pozná, za tých 8 rokov sa mohli presvedčiť, že veľa vecí som dokázal dotiahnuť do konca a môžu sa ľudia na mňa spoľahnúť. Dôležité je, aby sa každý potencionálny poslanec snažil zastupovať ľudí a hlavne verejný záujem.19. Branko Kovačič (49), podnikateľ
SaS, OĽaNO, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS
Kandidát do uzávierky nereagoval na zaslaný dotazník.20. Ivan Krampl, Mgr. (51), technik
nezávislý kandidát

Moja motivácia kandidovať sa zároveň týka aj riešenia problémov a to najmä: -kritická dopravná situácia v Rači, s čím súvisí parkovanie, nadmerná výstavba bytových domov, dobudovanie parkov: zeleň, lavičky, zariadenia pre deti, cyklochodníkov, infraštruktúra (možné cestné prepojenie Pánty-Rendez, Bojnická-Černockého, Tomašíková-Račianska).

V Rači žijem od narodenia. Mám vzdelanie v oblasti verejnej správy. Nie som členom žiadnej politickej strany, tlak na moje rozhodovanie môžu urobiť len občania Rače. Nevstupujem do miestnej politiky so žiadnym osobným zámerom (obohatenie sa, zisk pre seba, provízie, atď....) Podporím každý dobrý návrh v prospech občanov Rače. Do Rače by sa mal vrátiť spoločenský život vrátane rozvoja kultúry (divadlo, múzeum).21. Ľubomír Krampl (62), živnostník, občiansky aktivista
SMER-SD, SNS
Kandidát do uzávierky nereagoval na zaslaný dotazník.22. Ján Lipiansky, Ing. (44), hokejový tréner reprezentácie mládeže
Starostovia a nezávislí kandidáti
Kandidát do uzávierky nereagoval na zaslaný dotazník.23. Monika Luknárová, Mgr. (48), manažérka
SaS, OĽaNO, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS
viď Kandidáti na starostu24. Juraj Madzin, JUDr. (64), právnik
nezávislý kandidát

1. Hlavnou motiváciou každého  kandidáta by malo byť prioritou podieľať sa na riešení vecí verejných  ktoré pozitívne ovplyvnia život obyvateľov  Rače.

2. Riešenie situácie sociálne slabých a neprispôsobivých spoluobčanov, skvalitniť sociálnu politiku v Rači a venovať pozornosť dobudovaniu kvalitných športovísk a podporiť rozvoj agroturistiky a vinohradníctva.

3. Moju doterajšiu prácu by mali posúdiť obyvatelia Rače.

4. Odpoveď na otázku  „Prečo ?“... ponechávam na Račanoch.25. Alexander Marčan (67), chemik
nezávislý kandidát
Kandidát do uzávierky nereagoval na zaslaný dotazník.26. Stanislava Mattová, Bc. (31), tlačová hovorkyňa
NAJ – Nezávislosť a Jednota, Strana mladých ľudí
Kandidát do uzávierky nereagoval na zaslaný dotazník.27. Miloš Máťuš (48), vinár a vinohradník
Starostovia a nezávislí kandidáti
Kandidát do uzávierky nereagoval na zaslaný dotazník.28. Peter Mazúr (64), stavebný technik
nezávislý kandidát
Kandidát do uzávierky nereagoval na zaslaný dotazník.29. Daniela Mýtna, Ing. (61), redaktorka
SaS, OĽaNO, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS

1. Patrím k tým, ktorí sa prechádzajú po ulici s otvorenými očami a nestarajú sa iba o to, čo sa deje za plotom vlastnej záhrady. Vždy ma trápilo, keď som v Rači videla neporiadok, a často som si predstavovala ako krásne by sa to dalo zmeniť. Nakoľko pracujem ako redaktorka a interiérová dizajnérka, mala som skúsenosti s interiérmi, a vedel som, že pekné premeny neboli vždy iba o peniazoch. Dobrý nápad bol často oveľa viac. Je super, že v exteriéri sa z vydarených zmien, ktoré som už s priateľmi počas 2 rokov zrealizovala, môže tešiť oveľa viac ľudí. Mojou motiváciou teda bolo, mať väčšie možnosti vytvárať pekný verejný priestor pre ľudí, ktorí žijú v Rači.

2.
• V prvom rade nechcem, aby slušných ľudí prevalcovala skupina obyvateľov, ktorí neváhajú ničiť všetko okolo seba. Mám plán ako znepríjemniť život sprejerom, avšak ako bežný človek nemám možnosť ho uskutočniť.
• Už počas kampane realizujem jeden z nápadov ako zlepšiť ekologické správanie občanov. Budem rozdávať skladacie tašky, aby si ľudia nemuseli kupovať igelitky v obchodoch. Ako poslankyňa chcem však naštartovať aj väčšie projekty.
• Ročne prejdem na bicykli vyše 1000 km, takže za budovanie bezpečných cyklociest zahlasujem vždy, rovnako, ako za budovanie parkov, ihrísk, LBG arény a iných športovísk.
• Chcem, aby sa vrátil život do tržnice, aby sa otvorila a už zdiaľky lákala ľudí vôňou ovocia a zeleniny. • Billboardy a reklamy na elektroinštalačný materiál a krmivá pre psov tam nemajú čo robiť.
• Záleží mi na tom, aby sa Rača stala jednou z najkrajších častí Bratislavy. Predpoklady na to má. Budem vyvíjať tlak na správcov budov, aby sa lepšie starali o svoje nehnuteľnosti a ich okolie.

3. Veľa ľudí ma pozná skôr pofŕkanú od farby a so štetcom v ruke. So susedkou Betkou Netri maľujeme zastávky, schody, zábradlia, lavičky, detské ihriská, rozvodné skrinky a iné objekty. Organizujem brigády so študentami a športovcami, čistíme a skrášľujeme verejné priestory. Do konca roka pribudne na MÚ ešte veľká kreslená mapa Rače a vylepšíme vchod do matriky a sobášnej siene. Nerobím to pre peniaze (aj keď musím priznať, že keď sme brigádovali pri tržnici, dostali sme pohár dobrého vínka) a nerobím to ani z nudy:). Jednoducho nenadávam na všetko a radšej urobím niečo pozitívne. Ľudia sú radi, keď sa niečo robí, často sa pridali alebo sme ich naštartovali a sami pokračovali v skrášľovaní svojho okolia.

4. Verím, že prostredie vychováva. Keď sme maľovali ošarpaný múr pri detskom ihrisku uvedomila som si, že pokiaľ sa tie deti budú deň čo deň pozerať na niečo také škaredé, zvyknú si na to, a o pár rokov budú čarbať po stenách, vytrhávať kvety, sprejovať múry… Ale keď uvidia pred sebou napríklad deti so šarkanmi, inšpiruje ich to, a budú si chcieť radšej púšťať šarkana. Kto teda chce, aby bola Rača krajšia a čistejšia, môže ma nielen voliť, ale ak má nejaký dobrý nápad ako skrášliť svoje okolie, pomôžem ho zrealizovať. Keď sa fliačik urobí tu, fliačik tam, po čase sa prepoja a z výsledku budeme mať všetci radosť.30. Róbert Pajdlhauser, Ing. (51), manažér logistiky
OĽaNO, SaS, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS
viď Kandidáti do MsZ


31. Ján Polakovič, Mgr. (29), manažér
nezávislý kandidát
viď Kandidáti do MsZ32. Peter Potocký, Ing. (65), živnostník-informatik
SMER-SD, SNS

1. Podporiť požiadavku rodičov na vytvorenie lepších podmienok výchovno-vzdelávacej práce pedagógov pre ich deti.

2. Presadzovať vytvorenie týchto podmienok.

3. Pre vytvorenie podmienok beží petícia obyvateľov Mestskej časti Rača, ktorej som autorom.

4. Lebo im aj uvedenou PETÍCIOU dávam hmatateľnú záruku v podpore a presadzovaní týchto požiadaviek rodičov detí v našej mestskej časti.33. Filip Rybanič (26), asistent poslanca NR SR
OĽaNO, SaS, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS

viď Kandidáti do MsZ34. Pavel Schwarz, IWT (36), dopravný manažér
SaS, OĽaNO, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS

1. Račan, nie som ľahostajný k svojmu okoliu, mestskej časti, kde bývam, žijem a trávim svoj voľný čas. Chcem sa podieľať na jej zveľaďovaní, zmene.

2. Mojou prioritou je bezpečnosť a čistota.

3. Keďže v Rači žijem, nie sú mi ľahostajné problémy mestskej časti. Aj  preto sa snažím zapájať do ich riešenia,  z titulu profesie aktívne zveľaďujem Raču.

4. Moje smerovanie je úprimné, chcem, aby moje deti mohli bezpečne vyrastať, v prostredí, ktoré motivuje, ponúka a dáva možnosti pre bezpečnú hru, vzdelávanie a voľný čas.35. Viliam Srdoš, MUDr. (49), lekár
SMER-SD, SNS
Kandidát do uzávierky nereagoval na zaslaný dotazník.36. Ingrid Vanerková, Ing. (54), stavebná inžinierka
nezávislý kandidát
viď Kandidáti do MsZ


37. Miroslava Vermeiren, Mgr. (34), finančná analytička IBM
Team Vallo, Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia
viď Kandidáti do MsZ38. Ivan Vrana (50), vinár
Starostovia a nezávislí kandidáti
1. Keďže som sa uchádzal o post poslanca aj v minulom volebnom období, moja motivácia je dosť veľká, nakoľko na popud ľudí z môjho okolia som dospel k presvedčeniu, že mám čo našej rodnej Rači vracať. Žijem tu od narodenia a Rača mi prirástla k srdcu.
2. Chcel by som zachovať Raču aj pre ostatné generácie, moje deti tu vyrástli, ale nielen ony a ich deti by mali poznať Raču aspoň trošku, ako si ju pamätám ja. Viem že vývoj sa nedá zastaviť, ale niečo zachovať sa nám určite podarí. Máme tu mnoho možností na šport, len treba dať ľuďom možnosť športového vyžitia a samozrejme športoviská.
3. Je to dosť ťažká otázka, či som niečo spravil pre Račanov, alebo pre Raču ako mestskú časť. Vzhľadom v akej sfére sa profesionálne pohybujem, snažím sa prezentovať našu MČ ako jednu z najkrajších bratislavských lokalít, ktorá má svoju jedinečnú polohu a dlhú históriu. Mojou myšlienkou bolo založenie jedinečnej akcie vo vinárskom slovenskom kalendári a to Špacírku po račianskych pivnicách. Zúčastňujem sa mnoho akcií, kde snažím obhajovať a vlastne budovať určitý lokálpatriotizmus Račanov. Budem veľmi spokojný, ak sa mi podarí spojiť dohromady majiteľov vinohradov, milovníkov psov (psíčkarov) a cyklistov, ak sa začnú navzájom rešpektovať a samozrejme podporovať. A vlastne na to slúžia aj ďalšie akcie, ktoré poriadam.
4. Myslím, že najlepšie bude, ak sa voliči rozhodnú sami, či som hodný ich dôvery. Ja viem ponúknuť čo najlepšie schopnosti a vlastnosti, tak ako som bol vychovaný svojimi rodičmi.39. Marián Vulgan, JUDr. (34), advokát
nezávislý kandidát

1. Dianie v Rači sa ma bezprostredne týka a nie je mi ľahostajné, čo sa okolo mňa deje.
Mojou motiváciou kandidovať za poslanca MZ je moja nespokojnosť. Nie som stotožnený so všetkým, čo sa v Rači deje a túto nespokojnosť vnímam aj vo svojom okolí. Ako poslanec budem mať väčšiu možnosť pomáhať pri rozvoji a zveľaďovaní Rače.
Motivuje ma aj podpora rodiny, priateľov, známych a aj ľudí, s ktorými som sa pri zbieraní podpisov potrebných na podporu mojej kandidatúry stretol prvýkrát. 
V Rači žijem od narodenia, a preto je môj záujem osobný a úprimný. 

2. Predovšetkým problémy, ktoré sa týkajú bežného života v Rači, a ktoré pociťujem aj osobne.  Rovnako aj problémy, ktoré ako podnety vyjadrili občania pri zbere podpisov na podporu mojej kandidatúry. Rád však podporím každý rozumný a prospešný návrh.

Osobne ma trápia najmä problémy:
• s parkovaním a absencia regulácie odstavných plôch,
• neprimeranej výstavby nových bytov k existujúcej infraštruktúre,
• logistiky rozdelenia poskytovateľov zdravotníckych služieb, ktorí by podľa môjho názoru mali byť v jednej budove,
• nevyužitia Nemeckého kultúrneho domu a zle nastavenej finančnej politiky jeho nájmu,
• žalostného stavu služieb a nevyužitých možností zatraktívnenia račianskeho kúpaliska. 

Osobne mi chýba a podporím
• priestor „srdce Rače“, kde by bol park, posedenie, športovisko, pohostenie,
• budovanie podzemných parkovísk so zelenými strechami,
• zefektívnenie komunikácie s miestnym úradom (využitie možností internetu),
• viac kultúrno spoločenských podujatí a aktivít,
• obnovenie požiarnej zbrojnice a podujatí požiarnikov pre verejnosť,
• zatraktívnenie Rače ako turistického prostredia,
• dobudovanie cyklotrás vrátane podpory umiestnenia staníc pre tzv. „bikesharing“,
• vytvorenie ochotníckeho divadla.

3. V rámci právnej poradne cez našu kanceláriu, ale aj poradne zriadenej v roku 2014 cez portál racan.sk http://sodomavulgan.racan.sk poskytujem právne rady a právnu pomoc pri riešení rôznorodých problémov občanov, ktoré ich trápia.
Okrem uvedeného som 5 rokov pôsobil ako člen dozornej rady a toho času pôsobím ako člen výboru Urbáru Rača, pozemkového spoločenstva, kde sa venujem urbárskej problematike. Pomáham pri riešení všetkých záležitostí týkajúcich sa fungovania spoločenstva Urbár Rača a pozemkov patriacich do správy Urbáru Rača, najmä lesov, ktoré voľne využíva široká verejnosť z Rače a jej blízkeho okolia.

4. Svoj pracovný čas trávim riešením problémov iných. V prípade zvolenia za poslanca MČ Rača by som robil to, čo je v podstate aj mojim poslaním v rámci advokátskej praxe, avšak v tomto prípade nie ako advokát pre klientov, ale ako zvolený zástupca pre  obyvateľov Rače.
Mám skúsenosti s riadením advokátskej kancelárie a v rámci advokácie poskytujem rady v riadení iných slovenských aj zahraničných spoločností. Samospráva síce nie je firma, ale má s ňou spoločný cieľ, a to dosiahnutie pozitívnych výsledkov zo svojej činnosti pre ľudí, ktorým je primárne určená.
Ako advokát sa musím vyznať v širokej škále právnej problematiky, pričom svoje vedomosti a odbornosť by som mohol ako poslanec využiť na prospech všetkých.
Prioritou sú občania – voliči, nie politická strana, keďže moja práca nepodlieha žiadnej straníckej kontrole. Preto kandidujem ako nezávislý kandidát.
Kandidáti na poslancov MZ – OBVOD 2

1. Milan Andráš, doc. Ing. Arch. PhD. (65), vysokoškolský pedagóg
Nezávislé fórum
Kandidát do uzávierky nereagoval na zaslaný dotazník.2. Lenka Antalová Plavuchová, Mgr. (40), projektová manažérka
Team Vallo, Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia
viď Kandidáti do MsZ3. Matúš Burian, Mgr. (37), hostinský
Starostovia a nezávislí kandidáti

1. Rozhodol som sa kandidovať na poslanca miestneho zastupiteľstva za Krasňany, pretože ma baví meniť veci k lepšiemu a viem, že byť poslancom môže zlepšiť životy ľudí. Som súčasťou tejto komunity, žijem a pracujem v tomto volebnom obvode a prežil som tu veľkú časť svojho života. Za tie roky som strávil dosť času prácou s miestnymi, ktorí mi pomohli porozumieť problémom nášho sídliska a motivovali ma urobiť viac. Moja práca mi umožnila pochopiť, kde sú príležitosti na zlepšenie a zoznámila ma s ľuďmi, ktorí pracujú na tom, aby sa veci menili k lepšiemu.

2. Mojou primárnou úlohou bude snaha o dosiahnutie najlepších podmienok pre miestne spoločenstvo so zreteľom na dlhodobé a kumulatívne účinky rozhodnutí, ktoré pri dosahovaní tohto cieľa budem prijímať.
Pri plnení primárnej úlohy budem brať ohľad hlavne na nasledovné čiastkové ciele

• podporovať sociálnu, hospodársku a environmentálnu životaschopnosť a udržateľnosť mestskej časti;
• zabezpečiť účinné a efektívne využívania zdrojov a poskytovanie služieb v súlade s princípmi riadneho hospodárenia, ktoré najlepšie zodpovedajú potrebám miestnej komunity
• zlepšovať celkovú kvalitu života ľudí v miestnej komunite
• podporovať vhodné podnikateľské a pracovné príležitosti
• zabezpečiť, aby služby a zariadenia poskytované a prevádzkované mestskou časťou boli prístupné a primerané
• zabezpečiť spravodlivé stanovenie daní a poplatkov
• zabezpečiť transparentnosť a zodpovednosť pri všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa mestskej časti.

3. Miestni obyvatelia, ktorí majú skutočnú vášeň pre našu komunitu, sa neobjavujú len v čase volieb. Ja pracujem v komunite ako aktivista a dobrovoľník po celý rok. Pracujem na tom, aby miestny rozvoj dosahoval výsledky a udržujem kontakt s ľuďmi. Som predseda Račianskeho spolku a aktívnym členom Račianskeho vinohradníckeho spolku. Podieľam sa na organizácií spoločenských podujatí a prispievam k tvorbe produktov cestovného ruchu spojeného s atraktivitou nášho územia. Tá spočívajúca v tradičnom vinohradníctve a vinárstve ako aj v prítomnosti Bratislavského lesného parku a predstavuje našu podstatu a hlavný motivačný stimul návštevnosti.

4. Chcem sa postaviť a zastupovať vás, vašu rodinu a celé Krasňany. Som všímavý, odhodlaný pomôcť a motivovaný túžbou zlepšiť životy ľudí.4. Miloš Eliáš, Ing. (64), poradca v medzinárodnom obchode
NAJ – Nezávislosť a Jednota, Strana mladých ľudí
Do uzávierky sa nám nepodarilo získať žiadny aktívny kontakt na kandidáta.5. Martin Fadin, Mgr. (40), knihovník
SaS, OĽaNO, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS

1. Politiku vnímam ako službu občanom a vidím v tom možnosť pomáhať.

2. Mojou prioritou je ekológia. V Krasňanoch sa zasadzovať o zachovanie zelených plôch (nevyrábať nové parkoviská), riešenie odvodňovacích zariadení, podpora výsadby nových stromov, v súčinnosti so štátom hľadať možnosti inštalácie solárnych elektrární na budovy v správe MČ s cieľom podporiť obnoviteľné zdroje energie.

3. Aktívne som sa zúčastnil petičnej akcie proti výstavbe vo vinohradoch, ako malý vinohradník sa snažím zachovávať račianske vinohradnícke tradície.

4. Odpoveď na túto otázku prenechávam na voličov.6. Martin Hajdúch, Mgr. (29), ekonóm
SaS, OĽaNO, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS

1. Môj dlhodobý záujem o politiku a  pozitívny vzťah ku Krasňanom, kde som prežil celý doterajší život.

2. Úprava návrhu územného plánu zóny Krasňany na základe pripomienok obyvateľov a strategických plánov mesta Bratislava. Ďalej zvýšiť bezpečnosť chodcov a zlepšiť komunikáciu medzi poslancami a verejnosťou.

3. Doteraz moja pomoc obyvateľom spočívala v podpore petícií  a zbierok ohľadom regulácie výstavby a starostlivosti o zeleň.

4. Som človek, ktorý v Krasňanoch chce žiť aj naďalej a vďaka svojím nadobudnutým vedomostiam sa budem usilovať o zachovanie podoby komunitného sídliska a o zlepšenie životnej úrovne obyvateľov.7. Robert Hammer (39), farmár
nezávislý kandidát

1. Ako zodpovedný občan, rodič a farmár, ktorý uznáva tradície, remeslá a kultúru.

2. Nedostatok sociálneho zabezpečenia – školy, škôlky, doprava, kultúrne akcie, farmárske trhy a park oddychu. Prečo by deti z Rače nemali byť prijaté do škôlok a škôl? Neodkladne vypracovať územný plán, aby slúžil občanom a pomôcť miestnym malým živnostníkom a firmám vytvoriť pracovné miesta. Nielen stav Račianskej ulice je alarmujúci, ale doprava všeobecne! Integrovaná doprava detí do škôl a krúžkov.

3. Akcie pre deti na farme, dielničky, živý betlehem, mini zoo so zvieratami a náučné programy pre deti škôl a škôlok.

4. Aby vplyvné skupiny neurobili z Rače druhú Petržalku.8. Ivan Janečka (52), podnikateľ
Nezávislé fórum
Kandidát do uzávierky nereagoval na zaslaný dotazník.9. Jozef Kadlečík, RNDr. (64), vysokoškolský učiteľ
Starostovia a nezávislí kandidáti

1. Prospech obyvateľov Krasnian je na periférii záujmu miestneho zastupiteľstva. O mojej kandidatúre rozhodol najmä návrh Územného plánu zóny Krasňany, ktorý ukázal na nezákonnosti v procese obstarávania a spracovania návrhu, ktorý bol účelovo zadaný a bez riadneho prerokovania s občanmi. Nemalo sa stať, že obec surovo siahne v návrhu územného plánu na súkromný majetok občana. Vedenie obce doteraz nezverejnilo ako rieši petície a pripomienky stoviek občanov Krasnian. Neprofesionalita zakrývaná často až aroganciou úradnej moci, to je ďalší motív zmeniť a nastaviť výkon samosprávy tak, aby naozaj zastupovala záujem občanov obce a nie úzkych skupín.

2. Na volebnom letáku mám uvedené svoje priority a to:

• zachovať pôvodný ráz Krasnian – sídliska pre nás všetkých
• nemeniť zelené plochy na parkovacie plochy
• riešiť poddimenzovanú kanalizačnú sieť
• udržiavať poriadok verejných priestorov
• nedovoliť zahusťovanie sídliska výstavbou a dopravou
• profesionálne sa starať o detské ihriská a chrániť ich ako parky pre oddych všetkých generácií
• odbremeniť Krasňany od množstva áut presadzovaním vybudovania cesty Slanec-Biely kríž

Hlavné mesto mení svoj obraz divokou výstavbou. Aj malebný obraz Rače už menia vežové obytné domy, vinohrady sa strácajú a ustupujú hromadnej a individuálnej výstavbe. Všetko sa deje bez riešenia základného konceptu Mestskej časti Bratislava-Rača, ktorý by mal povedať, kam ju chceme smerovať, ako má vyzerať a komu má slúžiť pre život. V Krasňanoch kolabujú inžinierske siete, napr. kanalizácia v dôsledku preťaženosti. Výstavba z okolia sa pripája na inžinierske siete Krasnian. Tiež narastá prašnosť, hluk a rast vnútornej teploty sídliska. Rád by som zachytil vodu tam, kde spadne a neodvádzať ju do kanalizácie. Ohrozuje nás spodná voda.

Treba hlavne zmeniť systém riadenia obce, treba vytvoriť Radu obce a využiť inštitút verejného riešenie návrhov a problémov obyvateľov verejnými stretnutiami s občanmi.

3. Otázka je prihrávkou všetkým súčasným poslancom. Presvedčil ma o tom rozhovor s kandidátmi na starostu v Račianskej TV.  

Ja som bol aktívny cez správne rady škôl, snažil som sa, aby tieto efektívne fungovali a deti dostávali kvalitnú výučbu v ZŠ a v Gymnáziu a cítili sa v škole bezpečne. Najbližší susedia ma poznajú ako konateľa správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje dom, v ktorom žijem s rodinou. Denne riešim problémy bežného života: nefunkčné osvetlenie, čistota, odvoz smetí, udržiavanie zelene. Pri spolufinancovaní s MÚ Rača sme príkladne funkčne aj esteticky zrekonštruovali kontajnerové stanovište, kde sme umiestnili ekokontajnery obyvateľov aj podnikateľov. Skončilo sa devastovanie priestoru bezdomovcami, ktorí si tu urobili verejnú noclaháreň, WC a kuchyňu.

Neriešiteľný je však problém zásobovania a parkovania obchodného domu LIDL. LIDL nedodržiava projekt a zásobuje obchod nepretržite, najmä v nočných hodinách, kedy chladiace zariadenia kamiónov rušia vlastníkov v okolitých domoch. Ďalej LIDL nesprístupnil parkovisko, ktoré má od 21 hod do 6 hod rannej slúžiť ako verejné parkovisko. Značky informujú výlučne o parkovisku pre návštevníkov. Na môj podnet Mestská časť Bratislava-Rača konala v prospech obyvateľov, keď došlo k zníženiu rušivého osvetlenia redukciou počtu zapnutých svetiel a k vypnutiu žiariacej reklamnej tabule LIDL, ktorá bola umiestnená pri zástavke električky.

4. Susedia ma poznajú ako človeka, ktorý sa vyjadruje priamo. Viem racionálne riešiť problémy. Neznášam nespravodlivosť. Mám sociálne cítenie. Viem sa porozprávať so všetkými generáciami. Držím palce mladej generácii, v súčasnosti učím a vychovávam budúcich lekárov. Väčšinu profesionálneho života som bol vo vedúcich funkciách. V štátnej organizácii mi bol zverený majetok vo výške 37 miliónov eur, disponoval som rozpočtom skoro 5 miliónov eur a riadil som 140 zamestnancov. Ako prezident Nadácie bánk na záchranu života som pred inými možnosťami presadil dar na dávkovače onkologických liekov pre Detskú fakultnú nemocnicu Bratislava vo výške 24 miliónov SK (cca 1 milión eur). Roky som sa venoval procesnému riadeniu, kde boli riešené aj modely riadenia samosprávnych funkcií. Mám dostatok skúseností a poznatkov, ktoré sú v obci využiteľné ... a som neúplatný, nikdy som nevzal žiadny úplatok.10. Miroslav Marejka (58), skladník-vodič
nezávislý kandidát

1. Moja motivácia kandidovať za poslanca je dlhodobá nespokojnosť s tým, ako vypadajú Krasňany. Sídlisko bolo pekné zelené, fungoval tu spoločenský život, kultúra. Nadstavbami sa sídlisko zahustilo, stratilo svoj charakter, prezentovaný návrh ÚP Krasňan, namiesto zastabilizovania územia počíta s ďalšou výstavbou a likvidáciou zelene s čím vôbec nesúhlasím.

2. Problémy ktoré chcem riešiť:

• Územný plán bez ďalšej zástavby, vyvlastňovania majetku.
• Zachovanie a obnova zelene, zriaďovanie komunitných záhrad priamo pri domoch.
• Zjednotiť kosenie.
• Zlepšiť  napojenie na verejnú dopravu, zavedenie parkovacieho systému
• Zastavenie developerských aktivít, zverejniť ako je použitý developerský poplatok u už rozbehnutých projektoch.
• Podpora rekultivácie vinohradov a vinohradníckych tradícii.
• Zlepšenie stavu ihrísk, sprístupnenie ihrísk na stredných školách verejnosti.
• Využitie areálu CVČ pre všetky vekové kategórie. Rekonštrukcia zdravotného strediska.

3. Som členom OZ priatelia Rače, každý rok som spoluorganizátorom Jarných brigád zameraných na čistenie a skrášľovanie okolia.

4. V Krasňanoch bývam 30rokov, aktívne sa zapájam do života na sídlisku, brigády, spoločenské akcie. Pravidelná účasť na poslaneckých dňoch. Bytový dom sme zrekonštruovali bez nadstavby a ešte vylepšili prístavbou veľkých balkónov. Okolie domu s upravujeme výsadbou nových stromov, kríkov a kvetov.11. Charilaos Papageorgiou (38), finančný riaditeľ
Team Vallo, Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia
Kandidát do uzávierky nereagoval na zaslaný dotazník.12. Roman Ruhig, Mgr. (47), právnik
Slovenská národná jednota – strana vlastencov
viď Kandidáti do MsZ13. Peter Šinály, Ing. (60), kontrolór hlavného mesta SR
SaS, OĽaNO, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS

1. Rád by som svojimi dlhoročnými skúsenosťami v komunálnej sfére pomohol obhajovať záujmy obyvateľov Krasňan, teda miestnej časti, v ktorej žijem už vyše 10 rokov.

2. Najmä zabezpečiť, aby územný plán zóny reagoval primárne na objektívne požiadavky, predstavy, či priania obyvateľov Krasňan, teda tých, v koho prospech sa mal spracovať. Ako poslanec odmietnem schváliť v súčasnosti predkladaný dokument.

3. Zabezpečil som realizáciu prvej svetelnej križovatky na vjazde do Rače (v roku 2009), prispel som k vyriešeniu kauzy výstavby na Hagarovej, najmä som dlhé roky aktívne pracoval ako poslanec a  člen komisie v radách základných a stredných škôl na území Rače a Krasňan až do môjho zvolenia do funkcie mestského kontrolóra.

4. Okrem iného preto, lebo ich budem počúvať. Aj preto, lebo sa odo mňa dozvedia odborné odpovede na komunálne otázky. Najmä sa však odo mňa dozvedia objektívnu pravdu. Aj keď často nepríjemnú.
Kandidáti na poslancov MZ – OBVOD 3

1. Dagmar Gelingerová (54), obchodná manažérka;
SaS, OĽaNO, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS
Kandidát do uzávierky nereagoval na zaslaný dotazník.2. Patrik Líška, Mgr. (26), podnikateľ-živnostník
SaS, OĽaNO, Sme rodina – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, ZZ, DÚS
Kandidát do uzávierky nereagoval na zaslaný dotazník.3. Dušan Seifert, Ing. (43), administratívny pracovník
SMER-SD, SNS

V stručnosti k mojej kandidatúre uvádzam, že aj ako bývalý zástupca vlastníkov bytov sa každodenne v celej Rači a zvlášť vo VO 3 stretávam s rovnakými, opakujúcimi sa a neriešenými problémami.
Mojim cieľom ale nie je kritika doterajšej práce zastupiteľstva MČ, ale vôľa priložiť spoločne ruku k dielu, ktoré bude v prospech všetkých obyvateľov. Verím, že v prípade úspešnosti to bude možné realizovať.4. Dušan Štancel, Mgr. (60), učiteľ, tréner atletiky
SMER-SD, SNS
Kandidát do uzávierky nereagoval na zaslaný dotazník.5. Radko Tiňo, doc. Ing. PhD. (44), vysokoškolský pedagóg
nezávislý kandidát

1. V prípade zvolenia sa ako poslanec budem snažiť naplno pomáhať rozvoju Rendezu a celej Rače – lokalite, v ktorej sme sa rozhodli s rodinou žiť a jej obyvateľom.

2. Za najväčšie výzvy pre Rendez považujem nevyhovujúci stav hromadnej dopravy, nemožnosť využívania vlakovej stanice, havarijný stav infraštruktúry a totálnu absenciu služieb (napr. pošta). Z pohľadu Rače sú to neúnosná intenzita dopravy, absencia parkovacej politiky, neregulovaná výstavba v stabilizovaných územiach a vo vinohradoch a nedostatok miest v materských škôlkach, na základných školách a aj v centrách pre seniorov.

3. Bojujem proti čiernej stavbe na železničnom priecestí, zúčastňujem sa pravidelne brigád, pomáhal som v boji proti hluku zo železnice a pri riešení problémov s kanalizáciou Na pasekách. Podarilo sa nám zabrániť výstavbe nájomného bytového domu Na pasekách. 

4. Voličom ponúkam svoje čestné úmysly, energiu, skúsenosti a schopnosť dosahovať dohody aj vo vypätých situáciách. Mám úprimný záujem prispieť k tomu, aby sa z Rače, Rendezu aj Krasňan stalo lepšie miesto na život pre všetkých jej obyvateľov, starých aj nových.6. Dominik Vrba (19), študent
Strana zelených Slovenska

1. Tak mojou motiváciou ísť kandidovať je to, že nechcem, aby sa Rendez zmenil na betónovú "džunglu" a chcem z Rendezu spraviť miesto, v ktorom by sa každý jeden jeho obyvateľ cítil príjemne.  A ďalším dôvodom, prečo chcem ísť kandidovať je ten, že chcem ukázať, že aj my mladí sa vieme postarať o spokojnosť druhých, vieme veci zariadiť, vieme si veci vážiť, vieme, čo je potrebné a čo nie a chcem aj motivovať rovesníkov a mladších, nech nemajú strach dokázať, že vedia, čo je správne a čo treba robiť, nech nemajú strach prezentovať a vyjadriť svoj názor a že všetko sa dá, treba len chcieť a tvrdo na tom pracovať.

2. Chcel by som riešiť všetky problémy, ktoré by trápili obyvateľov Rendezu.

3. Už 6 rokov dobrovoľne spolupracujem pri organizovaní akcií v Železničnom múzeu na Rendezi. Taktiež dobrovoľne pomáham na akciách na Rendezi organizované MČ Rača.

4. Tak myslím si, že by ma ľudia mali voliť kvôli tomu, aby sa presvedčili, že aj mladí vedia riešiť a zastupovať problémy druhých.Anketu pripravili Lucia Kalmárová a
Vieroslava Štrbáková, OZ Priatelia Rače


0 komentárov:

Zverejnenie komentára