Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

23.10.18
0
Obec RAČIŠTORF, okres BRATISLAVA

Kandidátne listiny pre voľbu do obecného zastupiteľstva
v Račištorfe v júni 1938

1 Odborová Jednota republikánskych zamestnancov
1 Václav Koutný, úradník, č. 857
2 Ján Prokeš, knihár, č. 633
3 Ladislav Stankovič, sociálny referent Zemed. rady, č. 891
4 Eduard Lednár, skladník, č. 623
5 Jozef Šašinka, murár, č. 857
6 Ferdinand Strnátko, zámočník, č. 355
7 Ľudovít Ivičič, železničiar, č. 999
8 Gustáv Dóza, zamestnanec ČSD, č. 709
9 Viliam Fekete, robotník, č. 262
10 Štefan Hrdlička, obuvník, č. 220
11 Jozef Pavelka, robotník, č. 271


2 Komunistická strana Československa
(sekcia Komunist. internacionál.)
1 Karol Polakovič, robotník, č. 431
2 2 Anton Jendek, robotník, č. 485
3 Štefan Mičunek, bednár, č. 958
4 František Máťuš, robotník, č. 432
5 Arpád Sloboda, robotník, č. 1018
6 Jozef Janeček, murár, č. 647
7 Ján Pelan, stolár, č. 473
8 Štefan Mičunek ml., robotník, č. 958
9 Ján Žitný, robotník, č. 482
10 Gustáv Gruber, robotník, č. 927
11 Michal Polakovič, robotník, č. 380
12 Adolf Wenzl, robotník, č. 23
13 Ján Kratochvíla ml., robotník, č. 416


3 Miestna organizácie Hlinkovej slovenskej ľudovej strany,
K.R.S. a Sväzu Slovenských železničiarov
1 Jozef Krampl, vinohradník, č. 322
2 Michal Krištofič, vinohradník, č. 309
3 Rudolf Štefánek, bednár, č. 315
4 Ondrej Hrdlička, vinohradník, č. 324
5 Rafael Ivanič, vinohradník, č. 266
6 Štefan Lednár, železničiar, č. 1007
7 Matej Fekete, železničiar, č. 159
8 František Polakovič, vinohradník, č. 74
9 Ľudovít Čík, vinohradník, č. 121
10 Ľudovít Havlovič, železničiar, č. 30
11 Jozef Krajčirovič, vinohradník, č. 201
12 Julius Zacharda, vinohradník, č. 780
13 Anton Polakovič, vinohradník, č. 135
14 Alexius Brychta, vinohradník, č. 909
15 Jozef Khandl, vinohradník, č. 667
16 Imrich Luknár, železničiar, č. 1010
17 Silvester Žitný, vinohradník, č. 96
18 Anton Máťuš, vinohradník, č. 266
19 Jozef Čmelko, vinohradník, č. 221
20 Ján Ščibrány, vinohradník, č. 164
21 Ľudovít Polakovič. vinohradník, č. 155
22 Ján Podešva, kovár, č. 86/b
23 Jozef Polakovič, vinohradník, č. 252
24 Ján Fekete, vinohradník, č. 84
25 Jozef Prokeš, železničiar, č. 212
26 Urban Gocký, vinohradník, č. 218
27 Jozef Hoffner, vinohradník, č. 254-
28 Michal Ribanič, vinohradník, č. 77
29 Karol Hobreiler, železničiar, č. 704
30 Benedikt Krištofič, vinohradník, č. 351


4 Československá sociálne demokratická strana robotnícka
1 Jozef Ivičič, št. penzista, č. 897
2 Anton Luknár, železničiar, č. 627
3 Ondrej Ivanič, kanc. zriadenec, č. 774
4 Móric Wallner ml., úradník, č. 852
5 Viliam Luknár, úradník, č. 55!
6 Ľudovít Fekete, mest. zamestnanec, č. 897
7 Henrich Križik, železničiar, č. 878
8 Michal Korček, robotník, č. 458
9 Štefan Cich, robotník, č. 114
10 Ján Hauskrecht, železničiar, č. 84
11 Móric Černý, vinohradník, č. 159
12 Julius Štrba, robotník, č. 454
13 Štefan Frgala, penzista, č. 817
14 Alex Letenay, vinohradník, č. 185
15 Čenek Kostelníček, železničiar, zriad. nádr,
16 Juraj Belha, robotník, č. 967
17 Jozef Budovský st., železničiar, č. 681
18 Vojtech Ivičič, kanc. pom., číslo 374
19 Gabriel Jendek, robotník, č. 934
20 Michal Bisták, železničiar, č. 876
21 Stanislav Řiha, riad. mešt. školy, č. 828
22 Ondrej Polakovič, železničiar, č. 609
23 Karol Vencl, železničiar, zriad. nádr.
24 Rudolf Letenay, kanc. pom., č. 111
25 Jozef Ivičič ml., mest. zamestn., č. 897
26 Alojz Sedlák, železničiar, č. 643
27 Gejza Mifkovič, robotník, č. 777
28 Jozef Čajkovský, robotník, č. 801
29 Michal Pátek, železničiar, č. 764
30 Ľudovít Čavojský, stolár, č. 920
31 Ľudovít Klinko, robotník, č. 140
32 Rudolf Korček, zámočník, č. 458
33 František Kovačovič, železničiar, č. 969
34 Rudolf Lintner, robotník, čí slo 131
35 Eduard Fekete, úradník, č. 963


5 Karpathendeutsche Partei (Vorzsitzender Konrad Henlein)
1 Štefan Gschweng, Weingärtner, Nr. 75
2 Johann Prechtl, Weingärtner, Nr. 38
3 Gustav Weng, Weingärtner, Nr. 67
4 Eduard Gschweng, Weingärtner, Nr. 270
5 Johann Ruckriegl, Weingärtner, Nr. 832
6 Julius Wenzl, Arbeiter, Nr. 462
7 Otto Wenzl, Weingärtner, Nr. 67
8 Matthias Gschweng, Weingärtner, Nr. 735
9 Eduard Wenzl, Fabriksarbeiter, Nr. 438
10 Štefan Pražák, Weíngärtner, Nr. 988


6 Československá živnostensko-obchodnícka strana
stredostavovská
1 František Šlosár, pekár, č. 103
2 František Paulík, stolár, č. 740
3 Ondrej Halinkovič, obuvník, č. 71
4 František Černohous, obchodník, č. 867
5 Ján Hanák, obchodník, č. 804
6 Pavel Borovský, obchodník, č. 223
7 Bohumír Gschweng, holič, č. 71
8 Silvester Juričkovič, elektrotechnik, č. 97


7 Československá strana ľudová
1 Karol Málek, inšpektor štát. železníc, č. 630
2 Michal Kodnar, automontér, č. 759
3 Jozef Henčl, majiteľ píly, č. 781
4 Melichar Kučera, robotník, č. 871
5 Karol Jobbágy, pom. zamestn. ČSD, zriaď. nádr.
6 Ján Rybanič, robotník ČSD, č. 765
7 František Fekete, úradník, č. 174
8 Karol Janák, robotník ČSD, č. 572


8 Republikánska strana zemedelského a maloroľníckeho ľudu
1 Martin Lednár, predseda Slov. vinohrad. družstva,
vinohradník, č. 349
2 Ferdinand Fekete, vinohradník, č. 124
3 Anton Lednár, vinohradník, č. 76
4 František Žitný, vinohradník, č. 204
5 Michal Polakovič, vinohradník, č. 252
6 Dr. Štefan Čačko, generálny tajomník Zemedelskej rady,
člen riaditeľstva Slov. vinohrad. družstva, č. 349
7 Eduard Žitný, vinohradník, č. 119
8 Ľudovít Luknár, vinohradník, č. 492
9 Gustav Mayer, úradník Sväzu hospod. družstiev, č. 700
10 Jakub Bednarič, vinohradník, č. 698
11 Teodor Beladič, vinohradník, č. 296
12 Augustin Cich, vinohradník, č. 196
13 Benedikt Halinkovič, vinohradník, č. 123
14 Jakub Luknár, vinohradník, č. 195
15 Dr. Rafael Vojáček, hlavný veterinár. radca, č. 880
16 Karol Beladič, vinohradník, č. 53
17 Ján Máťuš, vinohradník, č. 137
18 Viktor Brychta, vinohradník, č. 69
19 Viktor Khandl, úradník Zemed. rady, vinohradník, č. 349
20 Vavrin Beladič vinohradník, č. 176
21 Ondrej Hrdlička, vinohradník, č. 217
22 Gabriel Cich, vinohradník, č. 5
23 Rafael Vieger, vinohradník, č. 282
24 František Máťuš, vinohradník, č. 278
25 Anton Veselský, podúradník, č. 158
26 Vincenc Pulc, vinohradník, č. 125
27 František Luknár ml., úradník, č. 106
28 Vendelín Veselský, vinohradník, č. 83


9 Miestna skupina Slovenského kresťansko-
sociálneho odborového sdruženia v Račištorfe
1 František Čík, zriadenec, č. 222
2 František Krampl, robotník, č. 318
3 Augustín Pajdlhauser, robotník, č. 91
4 Anton Slováček, robotník, 693
5 Ľudovít Benkovič, robotník, č. 833
6 Jozef Macháček, robotník, č. 787
7 Felix Polakovič, robotník, č. 658
8 Lukáč Vrba, robotník, č. 297


10 Národné Sjednotenie
1 František Liška, prednosta stanice, zriaď. nádr.
2 Štefan Divijak, stroj vedúci ČSD, zriaď. nádr.
3 Štefan Husarovič, topič ČSD, č. 796
4 Jozef Komínek, dielmajster ČSD, zriaď. nádr.
5 Jozef Filöp, pom. zamestnanec ČSD, zriaď. nádr.


11 Československá strana národne-socialistická
(predseda senátor Václav Klofáč)
1 Eduard Brychta, železničiar, č. 682
2 Michal Bolgáč, železničiar, č. 250
3 Václav Břehovský, adjunkt ČSD, zriaď. nádr.
4 Vlastimil Vohradský, adjunkt ČSD, zriaď. nádr.
5 Ľudovít Janeček, úradník, č. 1005
6 František Kiš, železničiar, č. 680
7 Jozef Vitouš; súkr, úradník, č. 727
8 Silvester Klinko, zriadenec, č. 136
9 František Budovský, bank. zriadenec, č. 1004
10 Štefan Polák, železničiar, č. 776
11 Henrich Nagy, železničiar v. v., č. 342
12 Lukáč Budovský, robotník, č. 116/b
13 Jozef Patik, zriadenec, č. 948
14 Ján Zacharda, živnostník, č. 246
15 František Lukačovič, podúradník, č. 710,
16 Ján Hajda, železničiar, č. 826Kandidátne listiny poskytol Ľudovít Havlovič
textové zoznamy OZ račan.sk


0 komentárov:

Zverejnenie komentára