Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

11.10.18
0
Dušan Veselý: Zdravím Jozef, my sme sa do zverejnenia konfrontačného a zle pripraveného územného plánu zóny Krasňany osobne nepoznali. Povedzte nám niečo viac o sebe. Napokon aj tak stále o vás neviem toho veľa. A okrem mňa to možno zaujíma aj ďalších.


Jozef Kadlečík: Do Bratislavy som prišiel študovať chémiu, žijem tu od roku 1973, z toho v Krasňanoch viac ako 30 rokov. Ako prvé som v Krasňanoch poznal Obchodný dom Jednota.

Takže nie ste rodený Bratislavčan?

Pochádzam zo Skalice. Vinohrady a víno má aj Skalica aj Rača a Skalický rubín a Račianska frankovka sú známe všetkým generáciám. V Rači a v Skalici sú aj rovnaké priezviská ako Polakovič, Ivičič, Tomeček a pod. V Krasňanoch som si našiel manželku, narodili sa tu a chodili do školy naši synovia. Rodina tu má všetko, čo potrebuje. Je tu dobrá občianska vybavenosť a všade sa dostaneme peši, len za prácou sa presúvame do centra, na Kramáre a do Mlynskej doliny. V súčasnosti je cesta do práce katastrofálna, ráno cestujeme viac ako hodinu.

Bývate v nových Krasňanoch, však?

Na Peknej ceste sú tri bytové domy určené pôvodne pre vysokoškolských učiteľov. Kolaudované boli v roku 1959. Vtedy sa sídliskové zóny riešili komplexne a v prospech všetkých občanov. Neprevládal individuálny záujem. Ako mladý vedecko-pedagogický pracovník Univerzity Komenského som tu dostal pridelený byt.

Máme o vás informáciu, že budete kandidovať za poslanca za sídlisko Krasňany, čo vás k tomuto rozhodnutiu doviedlo?

Pred „veľkou“ politikou, som dal prednosť rodine. Kandidoval som však na starostu Rače v prvých slobodných voľbách, o víťazovi vtedy rozhodol rozdiel 250 hlasov. Teraz ma do politiky vtiahla skúsenosť, najmä negatívna a priamo sa ma dotkla cez návrh územného plánu zóny Krasňany. To čo sa stalo u nás v Krasňanoch asi nemá obdobu na celom Slovensku.

Myslíte si, že aj komunálnu politiku, začali ovládať developeri a začalo sa im podriaďovať aj zastupiteľstvo v Rači ?

Na to sa nedá priamo odpovedať. Domnievam sa, že individuálne záujmy prevládajú aj v návrhu územného plánu zóny Krasňany, ale sú skryté za verejným záujmom. Viaceré plánované zámery sú jednoznačne proti ľuďom, ktorí v dotknutých lokalitách Krasnian žijú. Je samozrejmé, že každá záujmová skupina má svoje potreby. Mladým rodinám chýbajú jasle a škôlky. Tie sa rušili lebo istú etapu tu bolo menej detí. Zanikol klub Elán, miesto stretávaní a spoločenského života rôznych generácií a náhrady zaň niet. Sú tu stavby, ktoré vznikli „na čierno“, alebo investor zmenil projekt a na objekte pribudlo viacej podlaží alebo namiesto parku máme ďalší výškový dom a podobne. O zlých rozhodnutiach sa dozvieme až keď nastane problém, potom sa občania búria a podpisujú petície.

Poslanci, z pohľadu občanov, neobhajujú ich záujmy, to ľudí najmä v Krasňanoch traumatizuje ale aj mobilizuje.

Návrh územného plánu zóny Krasňany neprijala väčšina obyvateľov Krasnian. Stovky Krasňančanov sa vyjadrilo petíciami, hromadnými a individuálnymi pripomienkami, ktoré podali na MÚ Rača. Súkromný majetok je ohrozený, plán ako pripraviť majiteľov o garáže a pozemky, a o tie hlavne ide, je mierne povedané, škandalózny, ale najmä protiústavný.

Súkromný majetok a jeho nedotknuteľnosť je chránená ústavou, tak načo sú všetky tieto obavy ?

Vo verejnom záujme je možné siahnuť aj na súkromný majetok. Zákon verejný záujem presne nevymedzuje. Verejný záujem by malo byť to, čo má slúžiť a má byť prístupné verejnosti, napríklad mosty, diaľnice, železnica a pod.

Je teda niekto skrytý za verejným záujmom ?

Vo verejnom záujme by mala majetok získať obec. Obec chce postaviť garážové domy. Jeden z navrhovaných garážových domov by mal stáť na pozemkoch súčasných prízemných garáží v Krasňanoch. Obec však nemá prostriedky na novú investíciu. Garážové domy nepostaví. Postaví ich súkromný investor a ten predá alebo prenajme garážové státia za komerčné ceny. Ale môže to byť aj inak. Plánovaný garážový dom sa prekvalifikuje na bytový dom s garážami v podzemí. Tak sa prostredníctvom verejného záujmu vlastne uspokojí súkromný záujem.

Ale to akosi nevyšlo ?

Zatiaľ nevyšlo, návrh stále existuje a čaká na predloženie so zapracovanými pripomienkami na nové zastupiteľstvo. Ak navrhovatelia počítali s pasivitou občanov a letným načasovaním verejného prerokovania, potom im plán nevyšiel. Postup zastupiteľstva aktivoval občanov, ktorí okamžite pochopili, čo sa pripravuje a ako sa ich to osobne dotkne. Návrh územného plánu zóny Krasňany zasiahol aj mňa osobne.

Kandidovať za poslanca nie je asi výsledkom Vašej spokojnosti, však ?

Vy píšete často na svojom blogu o nešvároch, nezodpovednosti, zneužívaní postavenia tých, čo by nás mali dobre spravovať a starať sa o nás. Upozorňujete a očakávate nápravu, vaša dobre mierená kritika triafa do čierneho. Poslanci však majú problémy nielen vidieť, ale majú ich aj riešiť, to ma motivuje.

Viacerí súčasní poslanci kandidujú v blížiacich sa voľbách opäť. Niekoľko volebných období kandidovali za strany alebo za koalície. Teraz sú nezávislí, vraj sa už vyzliekli z vplyvu strán. Tak kandiduje aj náš pán starosta. Podpisy získal od občanov. Pozerám sa na jeho kampaň, ktorá je taká masívna, že vyvoláva vo mne otázky: Prečo chce kandidát tak veľmi uspieť, alebo kto tak veľmi chce aby kandidát uspel? Prečo sa na jeho veľkoplošných plagátoch vôbec nespomínajú Krasňany?

Akú podporu vy očakávate ?

Ľudia z okolia môjho bydliska ma roky poznajú ako suseda a ako správcu bytového domu. Mnohí si nás pamätajú ako rodičov, ktorí trávili voľný čas so svojimi chlapcami na miestnych detských ihriskách. Vtedy to boli tzv. nebezpečné ihriská (nie gumové), tak sme museli dávať na deti veľký pozor a venovať sa ich hrám. Čistota, poriadok, zateplenie a výborný technický stav domu na Peknej ceste 9/11, dovolím si povedať, je výsledok aj našej dlhoročnej rodinnej správcovskej činnosti. Myslím si preto, že ľudia vedia kto som a vedia, že viem riešiť problémy. Poznám názory ľudí z môjho okolia, viem čomu dávajú prednosť a čo má pre nich cenu. Diskutujem s ľuďmi, viem od nových vlastníkov aký bol hlavný dôvod kúpy bytu v našom dome: je to lokalita, usporiadaný dom bez úverov a zeleň v okolí. U ľudí v Krasňanoch jednoznačne vyhráva zeleň pred betónom. Ak by vyšli zámery z návrhu územného plánu zóny Krasňany boli by namiesto zelene betónové plochy a všade by parkovali automobily. Desím sa tejto predstavy.

Čo teda ponúkate voličom?

Ponúkam svoje odborné skúsenosti zo štátneho aj súkromného sektoru. Ponúkam svoju neúplatnosť a sociálne cítenie. Poznám lokalitu a jej možnosti a problémy ľudí. Trápi nás, mimo iné, prehustená doprava aj nie malý problém: voda v základoch domov a v pivniciach. Treba vyriešiť poddimenzovanú kanalizačnú sieť a to nielen rozširovaním odpadového potrubia ale aj budovaním záchytných nádrží v podzemí pri domoch. Vodu tu treba zachytiť a distribuovať do sídliskovej zelene. Tiež je možné zachytiť vodu v povrchových a podpovrchových nádržiach najmä v lese a pod lesom nad Krasňanmi. Je množstvo už známych riešení, len sa do nich treba pustiť.

Aké problémy ešte vidíte ?

Odpoviem v širších súvislostiach. V minulosti sa Peknou cestou po jednokoľajke zvážalo drevo na pílu pri trati. Neboli tu vinohrady, boli tu lúky podmáčané priesakmi. Staré Krasňany sú postavené podľa vzoru nemenovaného amerického sídliska. Celé Krasňany sú vlastne postavené na premáčaných pasienkoch a močiari. To je trvalý hendikep, ktorí už na povrchu nevidno, voda však stále prúdi v podzemí a dosahuje suterén domov. Domy v starých Krasňanoch majú tehlové základy a dodatočná vonkajšia izolácia a odvetranie nestačí eliminovať vlhkosť. Domy sú stavané z tehly, ktorá je spájaná aj maltou z ílovitého blata (ale aj vápennou), použité sú aj tehly bez spojovacej malty, spojené železnou sponou. Nadstavby na domoch sú postavené na betónovej doske a majú ťažké šikmé strechy. Na vytvorenie lodžií sú použité železné profily. Ťažisko budov je posunuté. Nadstavbami zaťažené domy sa postupne vnárajú do podkladu, verím však, že to statici dobre spočítali... Developeri nadstavieb ponúkli zateplenie, novú fasádu a obyvatelia domov to akceptovali. Developeri nadstavieb nemuseli kupovať pozemky a siete stačilo vytiahnuť na vyššie poschodia a predávať byty ... Prisťahovali sa mladé rodiny a netušia, čo je za lákavým obalom domu a nadstavby.

Ale aby som odpovedal na vašu otázku: Objasneniu a nájdeniu riešenia mnohých problémov môže pomôcť aj otvorená a verejná diskusia. Zákon o obecnom zriadení dáva možnosť vytvoriť Obecnú radu ako poradný orgán zastupiteľstva. Obecná rada nám chýba. Tým nám chýba priestor na výmenu názorov dotknutých obyvateľov Rače, vrátane získania odborných a kvalifikovaných stanovísk. Rozhodnutia obce musia zlaďovať ciele a záujmy všetkých skupín ale na prvom mieste sú to záujmy tých, čo tu žijú a nielen tých, čo tu investujú. Investori zväčša bývajú v nezaťažených zónach nad sídliskami a všetku záťaž územia, napríklad potravinové obchody dennodenne zásobované kamiónmi, posúvajú dole mimo svoju obytnú zónu.

Prečo je toľko ochrancov zelene a odporcov zahusťovania a betónu?

Je zrejmé, že na kosení trávy a úprave zelene sa nedá zarobiť, chce to veľa ručnej práce a ľudí. Vďaka blížiacim sa voľbám sa zeleň určite pekne zastrihne. Už vidíme, že sa odstrihávajú aj plody (napr. jarabina). To, že je to zimná potrava pre vtáctvo, to nikoho netrápi. Vystavať dom z liateho betónu a vybetónovať parkovacie státie stačí raz a máte zarobené. To je biznis. A naše krasňanské detské ihriská, hlavne to oproti zdravotnému stredisku na Hubeného, to je tiež výsledok betónovania a gumovania. Je tam všetko možné len nie mäkké zelené plochy.

Ľudia sú vzdelaní, chránia si svoje zdravie a oceňujú čistý vzduch a pokoj okolo svojich domov a v blízkom okolí, teda bezstresové rodinné bývanie. A aj napriek tomu, že Krasňany sú situované v priemyselnej zóne (Slovenská Grafia, objekty viacerých bývalých chemických podnikov a pod.) sú Krasňany ešte stále dobré miesto pre život. Krasňany majú nezameniteľnú architektúru a atmosféru malého mestečka, je to najzelenšie sídlisko Bratislavy. Stav nášho životného prostredia sa zhoršuje. Ak sa nepustíme do jeho ochrany, budeme mať len spomienky na zelený nádych Krasnian a budú tu len plochy absorbujúce teplo cez deň a vyžarujúce cez noc, teda domy, parkoviská, cesty, betón, asfalt a prach.

Zdá sa, že máme nekonečne množstvo tém na nejeden rozhovor. Ďakujem za váš čas.

Aj ja ďakujem za priestor


Otázky kládol a rozhovor viedol Dušan Veselý,
občiansky aktivista a prispievateľ do časopisu račan.sk výber


0 komentárov:

Zverejnenie komentára